Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2004

Uchwała nr 296/04
Zarządu Powiatu
z dnia 15 grudnia 2004


zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu we Włocławku Nr 235/04 z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Powiatu Włocławskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Wysokiej 2 oraz uchwałę Zarządu Powiatu Włocławskiego Nr 10/99 z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Włocławskiego do udziału w komisji inwentaryzacyjnej majątku przejmowanego przez Powiat Włocławski

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133 poz. 872, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 6 poz. 70, Nr 12 poz. 136, Nr 17 poz. 228, Nr 19 poz. 239, Nr 95 poz. 1041, Nr 122, poz. 1312; z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 100 poz. 1084, Nr 111 poz. 1194, Nr 145 poz. 1623), w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania (Dz. U. Nr 13, poz. 114) i § 67 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego


uchwala się, co następuje

§1

W uchwale Nr 235/04 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Powiatu Włocławskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Wysokiej 2, § 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 1 Występuje się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przyznanie majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Włocławskiego, w udziale wynoszącym 4870/21512 części nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Wysokiej 2, oznaczonej geodezyjnie numerem działki 5/9 o powierzchni 0,1506 ha (KW 15534)”.

§ 2

W uchwale Nr 10/99 Zarządu Powiatu Włocławskiego z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Włocławskiego do udziału w komisji inwentaryzacji majątku przejmowanego przez Powiat Włocławski, zmienionej uchwałą Nr 10/a/99 Zarządu Powiatu Włocławskiego z dnia 12 maja 1999r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 10/99 z dnia 26 kwietnia 1999r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Włocławskiego do udziału w komisji inwentaryzacyjnej majątku przejmowanego przez Powiat Włocławski, § 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 1 Upoważnia się niżej wymienionych pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku będących przedstawicielami Zarządu Powiatu:
Panią Mirosławę Banasiak – pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Panią Bożenę Skowrońską - pracownika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji, do udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej, której zadaniem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji majątku podlegającego przekazaniu przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Włocławskiego, z wyłączeniem kompetencji określonych w § 6 ust. 2 cytowanego rozporządzenia.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
 
Zarząd Powiatu w składzie:

1. Piotr Stanny

2. Ryszard Machnowski

3. Grażyna Sypczyńska

4. Janina Mierzwicka

5. Bogdan Domżalski


Opublikował: Marcin Pruchniak (20 grudnia 2004, 15:16:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3014

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij