Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2014

Uchwała nr 466/14
Zarządu Powiatu
z dnia 15 października 2014


w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie do wykonywania niektórych zadań związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach D

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm. [1]), oraz uchwały Nr XXIX/291/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014, uchwala się, co następuje:§ 1. 1. W związku z podpisaną w dniu 05 września 2014r. umową nr WRR/000190/02/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, udziela się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kurowie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu pn. „ Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich 1 osoby” wykonywanego w terminie od dnia 15.09.2014r. do dnia 30.11.2014r.”  w tym podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 do kwoty 80.000,00 zł zostanie sfinansowany ze środków PFRON z zastrzeżeniem, iż kwota wydatkowana ze środków PFRON nie może  przekroczyć 80% sumy poniesionych kosztów na zakup samochodu.
3. Dyrektor zobowiązany jest do przedstawienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prawidłowo wystawionej faktury za zakupiony pojazd wraz z niezbędną dokumentacją, umożliwiając tym samym weryfikację i terminową płatność Wykonawcy ze środków PFRON.
§ 2. 1.W terminie do dnia 10 stycznia 2015 roku, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zobowiązany jest przedłożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, niezbędną dokumentację o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 1-4 umowy, wskazanej w § 1.
2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zobowiązany jest do przestrzegania zapisów § 9 i § 10 umowy, o której mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

                                                                    Zarząd Powiatu w składzie:

                                                                    1. Kazimierz Kaca
                                                                    2. Roman Gołębiewski
                                                                    3. Tomasz Chymkowski
                                                                    4. Marek Jaskulski
                                                                    5. Wiktor Muratow

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2013r., poz.645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072.
Opublikował: Elżbieta Insadowska (15 października 2014, 15:17:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij