Regulamin organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Regulamin organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

 

 

§ 1. 1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwanym dalej PCPR ogłaszany jest poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR oraz na tablicy informacyjnej PCPR. Organizuje go i ogłasza Dyrektor PCPR.

 

2. Tekst ogłoszenia o stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko, zwanego dalej ogłoszeniem  zawiera:

 

  1) nazwę i adres jednostki;

 

  2) określenie stanowiska urzędniczego;

 

  3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

 

  4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym;

 

  5) wskazanie wymaganych dokumentów;

 

  6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 

3. Konkurs przeprowadza się również w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

 

§ 2. 1. Komisję konkursową powołuje Dyrektor PCPR.

 

2. Zadaniem Komisji konkursowej jest przeprowadzenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w PCPR.

 

3. W skład Komisji wchodzą:

 

  1) Dyrektor PCPR;

 

  2) pracownik prowadzący sprawy kadrowe w PCPR;

 

  3) właściwy pracownik merytoryczny PCPR.

 

4. Członkiem Komisji nie może być osoba krewna lub powinowata (w stopniu pierwszym) w stosunku do kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

§ 3. 1. Do konkursu może przystąpić każda osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje w formie pisemnej poprzez złożenie dokumentów określonych w ogłoszeniu.

 

3. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

§ 4. 1. Komisja dokonuje formalnej oceny zgodności złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu i odrzuca oferty, które ich nie spełniają.

 

2. Kandydaci, którzy nie spełniają wyżej wymienionych wymagań zostaną poinformowani o tym na piśmie.

 

3. Listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR.

 

4. Komisja ocenia pozostałe oferty według priorytetów określonych w ogłoszeniu z uwzględnieniem punktowej skali ocen i zastosowaniu arkusza porównawczego.

 

5. W trakcie oceny każdy członek komisji przyznaje określoną liczbę punktów, zależnie od stopnia spełnienia poszczególnych wymagań stawianych kandydatowi, zawartych w ogłoszeniu według poniższej skali:

 

   1) 0 – brak potwierdzenia;

 

   2) 1 – niskie;

 

   3) 2 – zadawalające;

 

   4) 3 – dobre;

 

   5) 4 – bardzo dobre.

 

§ 5. 1. Końcowa rekrutacja odbywać się będzie spośród nie więcej niż 5 kandydatów, których oferty uzyskały największą punktację.

 

2. W przypadku uzyskania przez większą ilość kandydatów równej liczby punktów kwalifikujących się do rozpatrzenia, Komisja dopuści do dalszej oceny wszystkie oferty, które otrzymały taką samą punktację.

 

§ 6. 1. W celu dokonania wyboru najlepszego kandydata spośród wyłonionych w sposób określony w § 5 Komisja przeprowadza rozmowę lub test kwalifikacyjny pod kątem oceny wiedzy, doświadczenia oraz zdolności i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy.

 

2. Rozmowa lub test kwalifikacyjny oceniane są według skali określonej w § 4 ust.5.

 

§ 7. 1. Z kandydatem, który uzyskał najwyższą ocenę Dyrektor PCPR może nawiązać stosunek pracy.

 

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową ocenę Dyrektor PCPR może dokonać spośród nich wyboru osoby, z którą nawiąże stosunek pracy.

 

 § 8. 1. Każdorazowo po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i dokonaniu wyboru osoby, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wyniku uzyskanym podczas przeprowadzanego naboru.

 

2. Po zakończeniu naboru informacja obejmująca nazwisko i imię oraz  miejsce zamieszkania osoby wybranej na dane stanowisko pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR i na tablicy ogłoszeń PCPR przez okres co najmniej 3-ch miesięcy.

 

§ 9. Obsługę techniczno-biurową prac Komisji i sporządzanie protokołu zapewnia pracownik prowadzący sprawy kadrowe PCPR.

 


Wytworzył: Agnieszka Łoboda (7 października 2005)
Opublikował: Elżbieta Otto (9 października 2005, 19:21:57)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Otto (17 maja 2011, 10:11:41)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2614

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij