Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2010

Uchwała nr 1/10
Zarządu Powiatu
z dnia 14 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. [2]) oraz §10 pkt 2 uchwały nr XXIX Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2010, uchwala się, co następuje:


§ 1.1. W uchwale nr XXIX/318/09 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą nr 436/10 Zarządu Powiatu  z dnia 4 lutego 2010 roku, uchwałą nr XXX/340/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 lutego 2010r., uchwałą nr XXXI/347/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 marca 2010 roku, uchwałą nr XXXII/355/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2010 roku, uchwałą nr 470/10 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2010 roku, uchwałą nr XXXIII/368/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 roku, uchwałą nr 473/10 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 roku, uchwałą nr 478/10 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2010 roku, uchwałą nr XXXIV/392/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 września 2010 roku,uchwałą nr 500/10 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 26 października 2010r., uchwałą nr XXXV/402/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2011 roku oraz uchwałą nr 502/10 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 18 listopada 2010 roku, wprowadza się, następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
    “§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2010 rok w wysokości -      70.588.914 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie               –  58.150.803 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie          -  12.438.111 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 10.297.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości-4.709.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.380.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
    “ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2010 rok w wysokości  - 74.878.794 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie             -  53.150.583 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości –  21.783.628 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.297.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości 4.709.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.616.316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3.Określa się limity:
1) wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.”
2. W załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1 ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5 .W załączniku  9  do uchwały, o której mowa w § 1 ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2010 roku i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 
                                                                                     Zarząd Powiatu w składzie:
 
                                                                                    1. Kazimierz Kaca
                                                                                    2. Zbigniew Lewandowski
                                                                                    3. Tomasz Chymkowski
                                                                                    4  Roman Gołębiewski
                                                                                    5. Wiktor Muratow
 
pobierz pełną treść załącznika (1089kB) word

                                                
[1]    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r.Nr 92, poz. Nr 753, oraz  z 2010r. Nr.28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675
[2]    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 oraz Nr 152, poz. 1020
                                                                                                        
                                                                     


Opublikował: Elżbieta Insadowska (22 grudnia 2010, 08:23:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1932

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij