Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2017

Uchwała nr 658/17
Zarządu Powiatu
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz.1868), art. 222, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXI/213/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 377), uchwala się, co następuje:§ 1. W uchwale nr XXI/213/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2016r. sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz. 377), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 418/17 z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.471), uchwałą Zarządu Powiatu nr 427/17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.700), uchwałą Rady Powiatu nr XXII/237/17 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.1015), uchwałą Zarządu Powiatu nr 456/17 z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.1108), uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/247/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.1936), uchwałą Zarządu Powiatu nr 493/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.2518), uchwałą Zarządu Powiatu nr 507/17 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.2264), uchwałą Rady Powiatu nr XXIV/251/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.2525), uchwałą Zarządu Powiatu nr 526/17 z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 2581), uchwałą Rady Powiatu nr XXV/260/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.2983), uchwałą Zarządu Powiatu nr 537/17 z dnia 06 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 2933), uchwałą Zarządu Powiatu nr 543/17 z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.2998), uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/265/17 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.3097), uchwałą Zarządu Powiatu nr 559/17 z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.3162), uchwałą Zarządu Powiatu nr 582/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 3322), uchwałą Zarządu Powiatu nr 591/17 z dnia 22 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.3863), uchwałą Zarządu Powiatu nr 594/17 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.3872), uchwałą Zarządu Powiatu nr 604/17 z dnia 10 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.3930), uchwałą Zarządu Powiatu nr 616/17 z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.4146), uchwałą Rady Powiatu nr XXVIII/284/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.4221), uchwałą Zarządu Powiatu nr 616/17 z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.4146), uchwałą Zarządu Powiatu nr 623/17 z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.4428), uchwałą Rady Powiatu nr XXIX/293/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017r. poz.5004),  uchwałą Zarządu Powiatu nr 639/17 z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz.5254), uchwałą Rady Powiatu nr XXX/296/17 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017, uchwałą Zarządu Powiatu nr 646/17 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2017 r. w wysokości – 84.923.958,00 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące w kwocie – 67.649.354,00 zł;
   2) wydatki majątkowe w kwocie – 17.274.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;
2) w załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) w załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

                                                                   Zarząd Powiatu w składzie:
                                                                   Kazimierz Kaca  
                                                                   Marek Jaskulski 
                                                                   Tomasz Chymkowski  
                                                                   Tomasz Jezierski 
                                                                   Jerzy Donajczyk

pobierz pełną treść Załączników (536kB) word

Opublikował: Elżbieta Insadowska (28 grudnia 2017, 13:49:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij