Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2019

Uchwała nr 177/19
Zarządu Powiatu
z dnia 14 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego służebnością gruntową przejazdu i przechodu.

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 i poz. 1815) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 11 i § 12 Załącznika do Uchwały nr XXIII/257/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2004r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r. Nr 122, poz. 2059),w związku z art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), uchwala się, co następuje:§ 1.1. Zarząd Powiatu we Włocławku wyraża zgodę na obciążenie na czas nieoznaczony na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Związków Zawodowych 2, oznaczonej numerem działki 49/2 KM 47, mającej w Sądzie Rejonowym
we Włocławku urządzoną księgę wieczystą nr WL1W/00008252/2, nieruchomości położonej
we Włocławku przy ul. Związków Zawodowych, oznaczonej numerem działki 71/2 KM 47
o powierzchni 0,0725 ha, mającej w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzoną księgę wieczystą nr WL1W/00097173/4, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, służebnością gruntową przejazdu i przechodu pasem o powierzchni 90 m2 i szerokości 5 m od granicy działki oznaczonej numerem 49/2, zgodnie z mapą do celów projektowych sporządzoną w marcu 2019 r. w skali 1:500.
            2. Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu następuje za jednorazowym wynagrodzeniem określonym w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Jeremiego Chyżewskiego (uprawnienia nr 2990) w wysokości 2.352,00 zł netto (słownie złotych: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa, 00/100), powiększonym o wartość podatku VAT.
3. Koszty umowy notarialnej wraz z ujawnieniem w księdze wieczystej służebności pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Związków Zawodowych 2 we Włocławku.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku nr 134/19 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego służebnością gruntową przejazdu i przechodu.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2019 r.
 
 
                                                               Zarząd Powiatu w składzie:
                                                               1. Roman Gołębiewski
                                                               2. Jan Ambrożewicz
                                                               3. Agata Wojtkowska
                                                               4. Jacek Jabłoński
                                                               5. Grzegorz Śledziński


 
 
 
 
 
 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i poz. 1924.

 

Opublikował: Elżbieta Insadowska (14 listopada 2019, 14:16:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij