Protokół z kontroli doraźnej toku postępowaniaq organu administracji architektoniczno - budowlanej Starostwa Powiatowego we Włocławku

Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
WINB-WOP-0551/213/2004PL
Data kontroli 15 października 2004r.
Pan Piotr Stanny Starosta Powiatu Włocławskiego ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
Część I – ustalenia
1. Podstawa prawna kontroli: art. 84 b ust. 1 w zw. z art. 84 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016, z późn. zm./.
2. Skład zespołu kontrolnego:
1/ Wojciech Kowalkowski – starszy inspektor Kujawsko – Pomorskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy,
2/ ?Piotr Laskowski – starszy inspektor Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.
3. Cel kontroli:
Kontrola doraźna toku postępowania organu administracji architektoniczno- budowlanej Starostwa Powiatu Włocławskiego w związku ze skargą Pani Hanny Targańskiej, która dotyczyła decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego we Włocławku z dnia 20 maja 1998 roku znak NB-7351/W-6/1/4081/98, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji – Kanalizacja sanitarna Szpetal Górny w miejscowości Szpetal Górny oraz odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w obrębie działki Nr 73 w Szpetalu Górnym.
4. Zakres kontroli i zagadnienia organizacyjne.
Ocena działań organu administracji architektoniczno – budowlanej na podstawie akt sprawy i zebranego przez organ materiału dowodowego.
5. Dokumenty na podstawie których dokonano ustaleń:
Akta kontrolowanej sprawy wraz z projektem technicznym zamierzenia inwestycyjnego.
6. Ustalenia zespołu kontrolnego:
Dokonano analizy całego zebranego i przedstawionego do wglądu materiału dowodowego i relacji z dotychczasowego przebiegu postępowania administracyjnego, stwierdzając, że:
- inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest Zarząd Gminy Fabianki,
- decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę wydał Kierownik Urzędu Rejonowego we Włocławku,
- w aktach sprawy znajduje się wykaz właścicieli działek objętych zakresem projektu budowlanego “Kanalizacja sanitarna Szpetal Górny” z podaniem ich numerów ewidencyjnych wraz z adresami właścicieli działek;
- działka p. Hanny Targańskiej usytuowana przy drodze do Włocławka oznaczona została numerem ewidencyjnym 138;
- załączony do akt sprawy z listopada 1997r. wykaz, który ma potwierdzać, że właściciele działek uzgodnili z projektantem przebieg projektowanej kanalizacji i przyłączy oraz wyrazili zgodę na wejście z robotami na teren ich działek. Wykaz ten nie zawiera numerów ewidencyjnych poszczególnych działek.
Dalsze postępowanie administracyjne prowadzone będzie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku.
7. Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego do ustaleń stanu faktycznego.
Zastrzeżeń nie stwierdzono.
Część II - ocena ustaleń.
I. Ocena stanu faktycznego.
Na podstawie udostępnionego i zebranego materiału dowodowego stwierdzono następujące nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym:
- zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa budowlanego inwestor był obowiązany zawiadomić właściwy organ co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. W aktach sprawy znajduje się pismo o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych z dniem 7.08.1984r. , co może wskazywać na błąd w dacie. Jednocześnie pismo to nie zawiera daty jego wystawienia, wobec tego nie można go uznać za prawidłowe zgłoszenie o rozpoczęciu robót.
- zgodnie z art. 47 ust. 1 Prawa budowlanego wejście na teren nieruchomości właściciela w celu uzyskania określonych robót wymaga jego zgody na wykonanie danych prac oraz uzgodnienia ewentualnej rekompensaty z tego tytułu. Będący w aktach sprawy wykaż właścicieli działek z potwierdzeniem wyrażenia zgody wejścia na ich tereny, nie spełnia tego wymogu, gdyż nie zawiera numerów działek dla których wyrażono zgodę na wejście z robotami,
- błędnie oznaczono numerem ewidencyjnym działkę p. Hanny Targańskiej przy drodze do Włocławka jako nr 138, bowiem z wypisu gruntów wynika, że działka ta posiada numer ewidencyjny 73, co wskazuje na uchybienie przy sporządzeniu wykazu przez które miała przebiegać trasa kanalizacji.
2. Wnioski wynikające z oceny stanu faktycznego.
Sprawa skargi p. Hanny Targańskiej zasługuje na uznanie za zasadną, gdyż w wykazie właścicieli działek została ona wykazana jako właściciel działki 138 a nadto nie wyraziła zgody na prowadzenie robót na działce nr ewid. 73 w Szpetalu Górnym.
3. Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego; Zastrzeżeń nie zgłoszono.
4. Wskazanie zmian dokonanych w protokole w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez kierownika podmiotu kontrolowanego. Zmian nie dokonano.
5. Adnotacje o odmowie i przyczynach odmowy podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego. Nie dotyczy.

Wytworzył: Wojciech Kowalkowski (15 października 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (12 listopada 2004, 18:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4027

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij