Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2010

Uchwała nr 501/10
Zarządu Powiatu
z dnia 15 listopada 2010


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018.

Na podstawie art.55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. [2]), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:


§1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Włocławskiego na 2011 rok, wykazujący:
1) dochody budżetu w wysokości    -  63.248.358 zł;
2) wydatki budżetu w wysokości     -  74.723.221 zł,
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2011 rok z załącznikami:
a) dochody budżetu powiatu na 2011r.   - załącznik nr 1,
b) wydatki  budżetu powiatu na 2011r.    - załącznik nr 2,
c) zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku – załącznik nr 3,
d) przychody i rozchody budżetu  w 2011 r. – załącznik nr 4,
e) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu – załącznik nr 5,
f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami- załącznik nr 6,
g) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego-załącznik nr 7
h) informację opisową do projektu budżetu. 
§2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014.
§3.1. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Włocławskiego na 2011 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018, przedłożyć:
1) Radzie Powiatu we Włocławku;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem
wydania stosownej opinii. 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada. 2010 roku i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 
 
                                                                                      Zarząd Powiatu w składzie:
 
                                                                                            Jan Ambrożewicz
                                                                                            Kazimierz Kaca
                                                                                            Jerzy Donajczyk
                                                                                            Marek Jaskulski
                                                                                            Marek Osiński

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r.Nr 92, poz. Nr 753, oraz  z 2010r. Nr.28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675
[2]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010  Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, oraz  Nr 152, poz. 1020
 


Opublikował: Elżbieta Insadowska (23 listopada 2010, 10:21:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1909

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij