Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Utylizacji w Falborzu gmina Brześć Kujawski

STAROSTWOPOWIATOWE                                          Włocławek,30.06.2008r.                                                                                    
      WE WŁOCŁAWKU  
            ul. Cyganka 28
         87-800 Włocławek                                                                                                                
Ś. 7349-1/5/06/2/08

P o s t a n o w i e n i e  


       Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071)
postanawiam:
podjąć postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji w Falborzu 87-880 Brześć Kujawski, zawieszone postanowieniem Starosty Włocławskiego znak: OŚB.7349–1/5/06z dnia 14.06.2006r.
U z a s a d n i e n i e
       Postanowieniem znak: OŚB. 7349 –1/5/06 z dnia 14.06.2006r. Starosta Włocławski na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „HETMAN” Spółka z o.o Florianów z dnia 08.06.2006r. zawiesił postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej w Zakładzie Utylizacji w Falborzu z powodu toczącego się postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, hali przyjęciowo-magazynowej na halę magazynowo-produkcyjną. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o. Florianów pismem z dnia 28 maja 2008r. wystąpiło do tut. organu z wnioskiem o odwieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji w Falborzu 87-880 Brześć Kujawski.
Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału w tej sprawie, będącego w aktach tut. organu, stwierdza się, iż dnia 30 czerwca 2008 r. ustała przyczyna zawieszenia postępowania.
W tym stanie rzeczy, należało orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tut. organu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
                                                        Z upoważnienia Starosty
                                                                     (-)
                                                         Halina Margiel – Migdał
                                                      Naczelnik Wydziału Środowiska
 
 
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe HETMAN Spółka z o.o. Florianów 24,  99-311 Bedlno
2. a/a.                         
Do wiadomości:
1. Ministerstwo Środowiska, Departament Instrumentów Ochrony Środowiska
    ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
    Delegatura we Włocławku, Plac Kopernika 2, 87-800 Włocławek
3. Burmistrz Brześcia Kujawskiego


Wytworzył: Starosta Włocławski (30 czerwca 2008)
Opublikował: Piotr Grudziński (20 sierpnia 2008, 13:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3122

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij