Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2010

Uchwała nr 496/10
Zarządu Powiatu
z dnia 14 października 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania w 2010 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz §6 ust. 2 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), uchwala się, co następuje:


 
§1. W załączniku do uchwały nr 446/10 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie planu dofinansowania w 2010 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski Tabela II: Zbiorczy wykaz środków finansowych zaplanowanych dla nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych na rok 2010 r, otrzymuje nowe brzmienie:
„Tabela II. Zbiorczy wykaz środków finansowych zaplanowanych dla nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych na rok 2010,
Rozdział: 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych
Plan – 6 457 zł, z tego: § 4300-  2 550 zł; § 4700- 3907  zł
 
pobierz pełną treść tabeli (33kB) word  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu i Lubieniu Kuj.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  14 października 2010 roku.         

 
                                                                   Zarząd Powiatu w składzie:
 
                                                                   1. Jan Ambrożewicz                                 
                                                                   2. Kazimierz Kaca                
                                                                   3. Jerzy Donajczyk                        
                                                                   4. Marek Osiński                           
                                                                   5. Marek  Jaskulski           
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.

Opublikował: Elżbieta Insadowska (20 października 2010, 09:41:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2032

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij