Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2002

Uchwała nr 15/02
Zarządu Powiatu
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie łączenia stanowisk, tworzenia wieloosobowych stanowisk pracy, dokonania podziału kompetencyjnego pomiędzy urzędującymi członkami zarządu powiatu, skarbnikiem i sekretarzem powiatu oraz ustalenia szczegółowego schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku uwzględniającego ten podział

Na podstawie art.32 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 60 ust.1 pkt 3 i 13 Statutu Powiatu Włocławskiego ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 31, poz. 584 z późn. zm.) oraz § 5 w związku z § 11 ust.3 i § 12 ust.2 i 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku


uchwala się, co następuje

§ 1

 1. Łączy się stanowisko pracy, zwane w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Włocławku, „Powiatowy Rzecznik Konsumentów” ze stanowiskiem , zwanym w tym regulaminie, „Radca Prawny”.

 2. Wydziela się z wydziału zwanego w §19 ust.2 regulaminu, o którym mowa w ust.1, „Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych”, zadania określone w punktach 7, 8, 21, 22.

 3. Wyodrębnia się z wydziału, o którym mowa w ust.2, wieloosobowe stanowisko pracy - nadając mu nazwę „Biuro Starosty” - i włącza się do zakresu działania tego stanowiska zadania, o których mowa w ust.2. Zakres działania Biura Starosty poszerza się o zadania związane, między innymi z utrzymaniem i administrowaniem „internetowego serwisu informacyjnego” oraz „powiatowej strony Biuletyn Informacji Publicznej”.

 4. Wydziela się z wydziału, zwanego w §19 ust.3 regulaminu, o którym mowa w ust.1, „Wydział Budżetowo - Gospodarczy”, zadania określone w punktach 8, 16.

 5. Wyodrębnia się z wydziału , o którym mowa w ust.4, wieloosobowe stanowisko pracy - nadając mu nazwę „Referat Kontroli Finansowej, Zamówień Publicznych i Inwestycji” - i włącza się w zakres działania tego stanowiska zadania, o których mowa w ust.4. Zakres działania referatu poszerza się o zadania związane, między innymi, z nawiązywaniem współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami, agencjami, funduszami i innymi podmiotami pozarządowymi i pozabudżetowymi w części dotyczącej pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań powiatu. Bezpośredni nadzór nad referatem powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 2

W ramach struktury organizacyjnej, o której mowa w §12 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku i uzupełnionej w trybie § 1 niniejszej uchwały, dokonuje się następującego podziału kompetencyjnego pomiędzy urzędującymi członkami zarządu powiatu, skarbnikiem i sekretarzem powiatu:

 1. starosta nadzoruje kompetencyjnie realizację zadań należących, zgodnie z regulaminem i postanowieniami niniejszej uchwały, do właściwości:
  • Gabinetu Starosty;
  • Pionu Ochrony;
  • Biura Rady;
  • Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych;
  • Powiatowego Inspektoratu Gotowości Cywilnej;
  • Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Radcy Prawnego;


 2. wicestarosta nadzoruje kompetencyjnie realizację zadań należących, zgodnie z regulaminem i postanowieniami niniejszej uchwały, do właściwości:
  • Wydziału Architektury i Budownictwa;
  • Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
  • Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Wydziału Komunikacji;
  • Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;


 3. skarbnik powiatu koordynuje i nadzoruje kompetencyjnie oraz organizacyjnie realizację zadań należących, zgodnie z regulaminem i postanowieniami niniejszej uchwały, do właściwości:
  • Wydziału Budżetowo - Gospodarczego;
  • Referatu Kontroli Finansowej, Zamówień Publicznych i Inwestycji;


 4. sekretarz powiatu koordynuje i nadzoruje organizacyjnie realizacje zadań należących, zgodnie z regulaminem i postanowieniami niniejszej uchwały, do właściwości:
  • Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych;
  • Wydziału Architektury i Budownictwa;
  • Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Wydziału Komunikacji;
  • Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
  • Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3

Ustala się szczegółowy schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku uwzględniający podział kompetencyjny i organizacyjny określony w § 2, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr 46/2001 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 03 października 2001 roku w sprawie łączenia stanowisk, tworzenia wieloosobowego stanowiska pracy w ramach struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku, dokonania podziału kompetencyjnego pomiędzy urzędującymi członkami zarządu Powiatu, skarbnikiem i sekretarzem powiatu oraz ustalenia szczegółowego schematu organizacyjnego starostwa uwzględniającego ten podział.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 roku.

Zarząd Powiatu w składzie:
Piotr Stanny
Joanna Idczak
Arkadiusz Gąsiorowski
Grażyna Sypczyńska
Bogdan Domżalski


Opublikował: Adam Różewicki (25 sierpnia 2003, 10:48:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2681

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij