Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2010

Uchwała nr 486/10
Zarządu Powiatu
z dnia 26 sierpnia 2010


w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na udzielenie i obsługę bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4.289.880,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu na 2010 r. oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia tego postępowania i nadania Regulaminu Pracy tej Komisji.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm.[1]), art. 19 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759), § 9 pkt 1 lit. b uchwały Nr XXIX/318/09 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2010, w związku z § 60 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 31, poz. 584, z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na udzielenie i obsługę bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4.289.880,00 zł, na finansowanie  planowanego deficytu budżetu Powiatu na 2010 r. (specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
 
§ 2. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego       w § 1 w następującym składzie:
 
1)        Kazimierz Kaca               - Przewodniczący;
2)        Jan Jeżewski                    - Sekretarz;
3)        Barbara Kubiak                - Członek.
 
§ 3. Ustala się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, o której mowa w § 2, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Zobowiązuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania zgodnie               z Regulaminem, o którym mowa w § 3.  
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2010 r.
 
 
                                                                                   Zarząd Powiatu w składzie:
 
                                                                                   Jan Ambrożewicz 
                                                                                   Kazimierz Kaca    
                                                                                   Jerzy Donajczyk  
                                                                                   Marek Osiński     
                                                                                   Marek Jaskulski  

pobierz pełną treść załącznika (198kB) word    
 
[1] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.  Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40,poz.230.
[2] zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r.  Nr 98, poz. 2005.


Opublikował: Elżbieta Insadowska (7 września 2010, 10:07:12)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Insadowska (7 września 2010, 10:12:23)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1731

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij