Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2010

Uchwała nr 487/10
Zarządu Powiatu
z dnia 30 sierpnia 2010


w sprawie rozwiązania na mocy porozumienia stron stosunku pracy z Panem Piotrem Jabłońskim dyrektorem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]), art. 23 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. [2])uchwala się co następuje:


§ 1. Rozwiązuje się stosunek pracy zawarty na mocy uchwały Nr 389/09 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia Panu mgr Piotrowi Jabłońskiemu stanowiska dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu - na mocy porozumienia stron z dniem 30 sierpnia 2010 roku w związku z przejściem na emeryturę.
 
 
§ 2.  W związku z rozwiązaniem z Panem Piotrem Jabłońskim stosunku pracy w terminie i trybie określonym w § 1 z dniem 30 sierpnia 2010 roku tracą moc wszystkie dotychczasowe upoważnienia i pełnomocnictwa wydane Panu Piotrowi Jabłońskiemu przez Zarząd Powiatu we Włocławku.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2010 roku.
 
 
 
                                                                            Zarząd Powiatu w składzie:
 
                                                                             1.   Jan Ambrożewicz
                                                                             2.   Kazimierz Kaca
                                                                             3.   Jerzy Donajczyk 
                                                                             4.   Marek Osiński
                                                                             5.   Marek Jaskulski  
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, Poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706.


Opublikował: Elżbieta Insadowska (10 września 2010, 13:27:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1862

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij