Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2010

Uchwała nr nr 2/10
Zarządu Powiatu
z dnia 30 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania w 2010 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz §6 ust. 2 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), uchwala się, co następuje:


§1. W załączniku do uchwały nr 446/10 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie planu dofinansowania w 2010 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski oraz uchwały zmieniającej nr 496/10 z dnia 14 października 2010 roku, : w Tabeli I: Zbiorczy wykaz środków finansowych zaplanowanych dla nauczycieli szkół na rok 2010 r, poz. 5,7, 8 i ogółem otrzymuje brzmienie:
„Tabela I. Zbiorczy wykaz środków finansowych zaplanowanych dla nauczycieli szkół na rok 2010,
Rozdział: 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół
 
Plan – 37 322 zł, z tego: § 4300- 5 400 zł; § 4700 – 24 187 zł, § 4410 – 7 735 zł (30kB) word
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  30 grudnia 2010 roku.         

 
Zarząd Powiatu w składzie:
 
1. Kazimierz Kaca                  
2. Zbigniew Lewandowski      
3. Roman Gołębiewski
4. Tomasz Chymkowski         
5. Wiktor Muratow                

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.
 
 

Opublikował: Elżbieta Insadowska (5 stycznia 2011, 09:25:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1932

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij