Realizacja strategi 2009

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2005 – 2015
W ROKU 2009.
 
 
 
1.      Realizacja celu strategicznego dotyczącego wspierania bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 
Szkolenia.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, zorganizował łącznie 145 szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenia finansowane były ze środków: Funduszu Pracy (w tym projekt: „Praca 2009 dla osób do lat 30”), Europejskiego Funduszu Społecznego (w zakresie projektu „Po pierwsze – praca!” i projektu „Wolni i aktywni”) oraz PFRON.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, skierował na szkolenia łącznie 1.268 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (tj. 1.264 osoby bezrobotne i 4 osoby poszukujące pracy). Z powiatu grodzkiego skierowano 773 osoby (w tym 379 kobiet) natomiast z powiatu ziemskiego skierowano 495 osób (w tym 201 kobiet).
W roku 2009 szkolenia ukończyło łącznie 1.208 osób (w tym z powiatu grodzkiego 727 osób, natomiast z powiatu ziemskiego 481 osób). Po ukończonych szkoleniach pracę podjęło 417 osób (z powiatu grodzkiego 244 osób, z powiatu ziemskiego 173 osoby).
 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
 
W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku 222 osobom bezrobotnym wypłacił jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 4.064.655,00 zł, w tym:
§         115 osobom bezrobotnym na kwotę 2.115.355,00 zł w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Po pierwsze - praca!”;
§         107 osobom bezrobotnym na kwotę 1.949.300,00 zł z Funduszu Pracy.
 
Osoby bezrobotne, którym wypłacono w 2009 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej, uruchomiły:
§         65 placówek handlowych m.in.: kwiaciarnię, sklepy z artykułami wielobranżowymi, przemysłowymi, spożywczymi, rybno – spożywczymi, sklepy z odzieżą, obuwiem, artykułami dziecięcymi, galanterią, biżuterią, artykułami gospodarstwa domowego, motoryzacyjnymi, ze sprzętem sportowym oraz sklep z dewocjonaliami, upominkami i dekoracjami. Uruchomiono handel artykułami do produkcji zwierzęcej, materiałami budowlanymi, drewnem, nowymi i używanymi częściami do samochodów,  jak i sprzedaż przez Internet, sprzedaż hurtową kosmetyków, artykułów BHP, sprzedaż telefonów, komputerów, akcesoriów, karniszy i rolet, działalność w formie komisu samochodowego oraz pośrednictwa sprzedaży produktów chemicznych;
§         108 punktów usługowych świadczących m.in.: usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i stylizacji paznokci, wykonywania tatuażu, krawieckie, gastronomiczne, turystyczne, muzyczne, impresaryjne, marketingowe, finansowo – ubezpieczeniowe, prawnicze oraz doradztwo i prowadzenie szkoleń, doradztwo inwestycyjne w zakresie pozyskiwania środków unijnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo między podmiotami gospodarczymi, pośrednictwo w sprzedaży maszyn            i urządzeń, organizacja imprez, szkoleń, konferencji, krajowy transport osób taksówką. Uruchomiono ośrodki szkolenia kierowców, agencję artystyczną, punkt opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Ponadto zostały uruchomione usługi w zakresie: fizjoterapii, odnowy biologicznej, odnowy psychosomatycznej organizmu, prowadzenia solarium, fotografii, wideofilmowania i montażu materiału filmowego, dezynsekcji, dezynfekcji
 i deratyzacji, sprzątania, prania i czyszczenia, strzyżenia, trymowania i pielęgnacji psów, pielęgnacji terenów zieleni, projektowania: architektury, wnętrz, wzornictwa przemysłowego, grafiki, biżuterii, mebli, opracowywania dokumentacji budowlanej, posadzkarstwa, usługi geodezyjno- kartograficzne oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Otwarto też zakłady mechaniki oraz elektromechaniki pojazdowej, montażu systemów okiennych, instalacji elektrycznych, sanitarnych i c.o., naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, obróbki mechanicznej elementów metalowych, kucia liter na płytach nagrobkowych, usług koparko – ładowarką, ślusarskich, ślusarsko – kowalskich, stolarskich, pogrzebowych. Powstały działalności związane z usługami informatycznymi w zakresie: oprogramowania, projektowania i tworzenia stron internetowych oraz sieci komputerowych, grafiki komputerowej, serwisu sprzętu komputerowego;
§         1 działalność handlowo – usługową w zakresie sprzedaży detalicznej kwiatów i pracowni aranżacji kwiatowych;
§         38 działalności budowlanych, świadczących usługi: ogólnobudowlane, budowlane, remontowo – wykończeniowe, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, montaż bram i ogrodzeń, usługi dźwigowe i montaż konstrukcji stalowych, oraz prace ziemne, budownictwo inżynieryjne i przemysłowe;
§         8 działalności wytwórczych, m.in.: produkcja wyrobów tartacznych, produkcja i montaż mebli, projektowanie i wytwarzanie biżuterii, odzieży, galanterii drobnej oraz produkcja zniczy, lampionów, wkładów;
§         2 działalności zawodowe, takie jak: prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zarządzanie nieruchomościami.
 
Przygotowanie zawodowe.
 
Przygotowanie zawodowe w 2009 roku rozpoczęło 8 osób (w tym 7 kobiet), a ich stypendia finansowane były ze środków przyznanych z Funduszu Pracy.
Kontynuowane były również umowy zawarte z pracodawcami w 2008r.
Przygotowanie zawodowe ukończyło w terminie ogółem (wraz z osobami  przechodzącymi z 2008 roku) 121 osób (w tym 91 kobiet), w tym:
-38 osób ukończyło przygotowanie zawodowe finansowane w ramach środków Funduszu Pracy (w tym 26 kobiet),
-83 osoby ukończyły przygotowanie zawodowe współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (w tym 65 kobiet).
Osoby bezrobotne odbywały przygotowanie zawodowe między innymi na następujących stanowiskach: referent, referent ds. księgowości, pracownik biurowy, sprzedawca, pomoc kuchenna, mechanik, kucharz, rzeźnik-wędliniarz, ogrodnik, operator maszyn, pracownik produkcyjny, sprzątaczka, monter, ładowacz, sortowacz.
Spośród 121 osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe, pracę podjęło 56 osób.
 
Staże zawodowe.
 
Staż zawodowy w 2009 roku rozpoczęły ogółem 1974 osoby (w tym 1165 kobiet),          z tego:
-       1337 osób staż finansowany w ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy,
-       471 osób staż finansowany z rezerw Funduszu Pracy,
-       166 osób  staż współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
 
            Osoby bezrobotne odbywały staż między innymi na następujących stanowiskach: sprzedawca, pracownik biurowy, księgowa, sekretarka, mechanik, kucharz, informatyk, cukiernik, referent, operator maszyn, administrator, asystent pocztowy, blacharz, czyściciel pojazdów, fakturzysta, fryzjer, kasjer, handlowiec, zaopatrzeniowiec, telemarketer, opiekun, archiwista, bibliotekarz, kelner, wulkanizator.
Staż zawodowy w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku ukończyły w terminie ogółem (wraz z osobami przechodzącymi z 2008 roku) 1132 osoby (w tym 758 kobiet),           w tym:
-278 osób ukończyło staż finansowany w ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy            (w tym 195 kobiet),
-13 osób ukończyło staż finansowany z rezerw Funduszu Pracy (w tym 7 kobiet),
-841 osób ukończyło staż współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (w tym 556 kobiet).
 
W omawianym okresie  584 osoby (w tym 335 kobiet) przerwały staż.
Spośród 1716 osób, które przerwały lub ukończyły staż zawodowy w terminie 538 osób podjęło zatrudnienie.
 
Prace interwencyjne.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w okresie od 1 stycznia 2009r.                               do 31 grudnia 2009r. podpisał  z  pracodawcami 74  umowy  na  zatrudnienie  108 osób w ramach prac interwencyjnych.
Z pracodawcami z powiatu grodzkiego zawarto 33 umowy, a z pracodawcami z  powiatu ziemskiego 41  umów.
W związku z 2 rezygnacjami pracodawców (1 pracodawca z powiatu grodzkiego               i 1 pracodawca z powiatu ziemskiego), 5 rozwiązaniami umów (3 pracodawców z powiatu grodzkiego i 2 pracodawców z powiatu ziemskiego) oraz anulowaniem 1 umowy zawartej            z pracodawcą z powiatu ziemskiego do realizacji pozostało  łącznie 66 umów  na  zatrudnienie  97 osób.         
Wskazane umowy  zostały podpisane zgodnie z  art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu umożliwienia zatrudnienia osób bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji (o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008  z dnia  6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym wynikiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu)  i w szczególnej sytuacji na rynku pracy  (o których mowa  w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) na następujących stanowiskach: akwizytor, czeladnik wyrobów cukierniczych, czyściciel myjni samochodowej, czyściciel pojazdów, informatyk, kierowca, konserwator, operator maszyn rolniczych, pomocnik budowlany, planista, pracownik biurowy, pracownik budowlany, pracownik fizyczny, pracownik ogólnobudowlany, siostra PCK, sprzątaczka, sprzedawca, sprzedawca – diagnosta, sprzedawca paliw, stanowisko d/s organizowania i przygotowania imprez okolicznościowych, referent, pracownik gospodarczy, magazynier, murarz, malarz, pakowaczka, sekretarka, montażysta, opiekun w Domu Pomocy Społecznej, mechanik, inkasent, operator koparki, pomocnik operatora koparki, młodszy bibliotekarz, fryzjer, przedstawiciel handlowy, pracownik administracyjno-biurowy.
W analizowanym okresie realizowane i monitorowane były umowy zawarte w latach 2005 - 2008 r.  z uwagi na zobowiązania pracodawców do dalszego zatrudniania pracowników interwencyjnych bezpośrednio po okresie refundacji i utrzymania stworzonego zatrudnienia.
W okresie od stycznia 2009 do grudnia 2009r. w celu realizacji umów                            o organizowanie prac interwencyjnych skierowano do pracy 110  osób (w tym 73 kobiety)  będących  w szczególnej lub w szczególnie niekorzystnej sytuacji  na rynku pracy w rozumieniu art. 49 ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008  z dnia 6 sierpnia 2008 r.  
Z powiatu  grodzkiego 61 osób bezrobotnych  (w tym 47 kobiet) spełniało  następujące warunki:
- bezrobotny do 25 roku życia - 8 osób;
- długotrwale  bezrobotni - 21 osób;
- bezrobotni powyżej 50 roku życia - 30 osób;
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 26 osób ;
- bezrobotni bez doświadczenia zawodowego - 10  osób;
- bezrobotni bez wykształcenia średniego - 41 osób;
- bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia - 8 osób;
- bezrobotni niepełnosprawni - 4 osoby;
- bezrobotne  kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 3 osoby.
Z powiatu  ziemskiego  49  bezrobotnych (w tym 26 kobiet) spełniało następujące warunki:
-  bezrobotni do 25 roku życia - 13 osób;
-  długotrwale bezrobotni - 32  osoby;
-  bezrobotni powyżej 50 roku życia - 12 osób,
-  bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych - 21 osób;
-  bezrobotni bez doświadczenia zawodowego - 12 osób;
-  bezrobotni bez wykształcenia średniego - 31 osób;
-  bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia - 3 osoby;
-  niepełnosprawni - 1 osoba.
 
W 2009r Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji programu “Inne Programy Aktywizacyjne” ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego projektu dokonano refundacji dla 6 skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.
Łączna kwota wydatkowanych środków z funduszu pracy z tytułu organizacji prac interwencyjnych  za rok 2009 r., wyniosła  684.147,90 zł.         
 
 
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ze środków Funduszu Pracy refundował Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
W okresie styczeń – grudzień 2009r. w ramach tego instrumentu podpisano                       z pracodawcami 119 umów łącznie na 189 stanowisk pracy, w tym 36 umów z pracodawcami działającymi w powiecie ziemskim oraz 83 umowy   z pracodawcami z powiatu grodzkiego.
-         ze środków przyznanych algorytmem podpisano z pracodawcami 67 umów na wyposażenie 108 stanowisk pracy
-         ze środków przyznanych z rezerwy  Ministra Pracy i Polityki Społecznej realizowanych jest 50 umów na wyposażenie  75 stanowisk pracy w ramach projektu "Wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości"
-         ze środków przyznanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu aktywizacyjnego "Szansa na pracę 2009" podpisano 2 umowy na łączną liczbę 6 stanowisk pracy
 
Łącznie w badanym okresie na wyposażone lub doposażone stanowiska pracy skierowano 117 osób z powiatu grodzkiego (w tym 50 kobiet) oraz 72 osoby z powiatu ziemskiego (w tym 18 kobiet).
W przeważającej części osoby kierowano na stanowiska: kierowca, sprzedawca, pracownik budowlany, przedstawiciel handlowy, blacharz – dekarz, oparator wózka widłowego, obsługa solarium, serwisant, operator suszarki, operator wirówki.
Największą ilość stanowisk pracy utworzyli:
–         "AVANTI" Fijałkowski i spółka, Chodecz – 12 osób,
-          Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa „KUJAWIAK”, Włocławek – 10 osób,
-          Fundacja "SAMOTNA MAMA" – 7 osób,
-          "EXTRA PUNKT" s. c. M. Gralak, M. Wadas, Włocławek – 6 osób,
-          Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" sp. j. A. Fijałkowski, P. Bloch, Chodecz –                4 osoby,
-          "ARTEKS" spółka z o.o. - 4 osoby,
-          Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "HERN" Maciej Maciak, Włocławek  - 4 osoby,
-          Zakład Blacharski Lesław Wiliński, Włocławek – 3 osoby,
-          Zakłady Wytwórcze “CHEKO” - 3 osoby,
-          „SUN KIDS” Magdalena Operlejn, Włocławek – 3 osoby,
-          P.P.U.H. “ŚWIAT WODY” D. Sławianowski, Włocławek – 3 osoby.
 
W czasie od stycznia do grudnia 2009 r. na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy wydatkowano łącznie kwotę 3.505.961,84 zł. w tym na programy:
–         "Wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości" –  1.387.100,00 zł;
–         "Szansa na pracę" – 106.254,44 zł.
 
Ponadto w analizowanym okresie monitorowane były umowy zawarte w latach 2006 – 2008 r., z uwagi na zobowiązanie Pracodawców do utrzymania powstałych stanowisk pracy przez okres 2 lub 3 lat w przypadku mikro, małych i średnich  przedsiębiorców.
W związku z  powyższym na uwolnione stanowiska pracy uzupełniająco skierowano ogółem 92 osoby (w tym 34 kobiety):
I.        powiat grodzki 60 osób (24 kobiety),
II.     powiat ziemski 32 osoby (10 kobiet).
 
 
 
 
Poradnictwo zawodowe.
 
W okresie od stycznia do końca grudnia 2009 r. pracownicy Działu Szkoleń                            i Poradnictwa Zawodowego prowadzili: konsultacje indywidualne, poradnictwo grupowe, zajęcia z zakresu informacji zawodowej grupowej oraz zajęcia aktywizacyjne dla osób zarejestrowanych w PUP. Ponadto na wniosek doradcy zawodowego osoby bezrobotne były kierowane na zajęcia grupowe do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
W analizowanym okresie z różnych form usług doradczych oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy skorzystało łącznie 12.965 osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.
Rozmowy doradcze dotyczyły przede wszystkim wyboru kierunku szkolenia zawodowego, problemów związanych z zatrudnieniem oraz z poszukiwaniem pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą, jak również tworzenia indywidualnych planów działania.                           Z indywidualnej formy poradnictwa zawodowego skorzystało ogółem 8.939 osób.                        W większości były to rozmowy w ramach tworzenia indywidualnych planów działania                 z osobami zarejestrowanymi w PUP powyżej 6-ciu miesięcy. Działaniem tym objęto także osoby kierowane na szkolenie lub uzyskujące dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z EFS. Szczególną uwagę poświęcono rozmowom indywidualnym z osobami kierowanymi do udziału w projekcie „Wolni  i aktywni”, który to projekt adresowany był do osób bezrobotnych, opuszczających zakłady karne. Z informacji zawodowej indywidualnej skorzystało ogółem 105 osób.
W zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego grupowego dla osób planujących własną działalność gospodarczą udział wzięło 141 osób. Kolejnych 19 osób uczestniczyło                w warsztatach w ramach projektu „Wolni i aktywni”. Natomiast 325 osób zostało skierowanych na zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. W zajęciach z zakresu informacji zawodowej grupowej wzięło udział 3.297 osób. Z zajęć aktywizacyjnych, prowadzonych głównie w Filiach PUP               w Kowalu i Lubrańcu, skorzystało w omawianym okresie 139 osób.
W wyniku porozumienia PUP z Sądem Rejonowym we Włocławku oraz Zakładem Karnym, doradcy zawodowi prowadzili również rozmowy indywidualne z osobami znajdującymi się pod dozorem kuratora sądowego, w celu określenia ich predyspozycji zawodowych oraz możliwości zdobycia zawodu lub przekwalifikowania.
W Zakładzie Karnym doradcy zawodowi prowadzili także zajęcia w ramach Klubu Pracy z osobami kończących odbywanie wyroku . Łącznie w omawianym okresie wsparciem objęto 40 osób.
 
Programy współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej  
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w 2009 roku pozyskał dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W 2009 roku PUP realizował łącznie 4 projekty: Nowa jakość,
Po pierwsze – praca!, Doradzam – pośredniczę – pomagam oraz Wolni i aktywni. Projekty te realizowane były w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu kładą szczególny nacisk na podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych oraz na wsparcie grup docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy.
Projekt Nowa jakość realizowany był w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie na mocy umowy z dnia 28 marca 2008 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, a Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku. Głównym celem realizacji projektu było podniesienie poziomu aktywności  zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej. Realizacja celu była możliwa dzięki zwiększeniu liczby pośredników pracy i doradców zawodowych, co przyczyniło się do zwiększenia dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego i podniesienia jakości świadczonych usług. Ponadto w ramach projektu prowadzony był Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych, który umożliwił właściwą diagnozę sytuacji na rynku pracy i pozwolił na dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do jego potrzeb. Beneficjentami ostatecznymi projektu było 12 pracowników PUP, w tym 4 doradców zawodowych i 8 pośredników pracy, których zatrudnienie było możliwe dzięki pozyskanym w ramach projektu środkom. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia przez PUP do 30 czerwca 2008 r. standardów wynikających z rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. W zakresie dotyczącym Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wydano broszury informacyjne i zorganizowano seminarium podsumowujące wyniki przeprowadzonych badań, co przyczyniło się do wzrostu wiedzy społeczeństwa na temat rynku pracy w regionie oraz rozwoju systemu monitoringu rynku pracy. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. i  współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 346 290,57 zł. Całkowity budżet projektu wyniósł 407 400,67 zł.
W 2009 r. w ramach projektu wypłacano 13 pensję 8 pośrednikom pracy
i 4 doradcom zawodowym. Ponadto przeprowadzona została analiza lokalnego rynku pracy – Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych dla powiatu grodzkiego i ziemskiego za 2008 rok na podstawie której wydano broszury informacyjne i zorganizowano seminarium podsumowujące wyniki przeprowadzonych badań. Łączne wydatki w 2009 r. w ramach projektu to 34 230,96 zł.
Od  01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizował projekt „Doradzam-pośredniczę-pomagam”. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany
na mocy umowy z dnia 20 kwietnia 2009  r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, a Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku.
Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie dostępu osób bezrobotnych do usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz poprawa jakości i efektywności tych usług. Realizacja celu głównego była możliwa dzięki utrzymaniu zgodnej ze standardami usług pracy, liczby pośredników pracy i doradców zawodowych, co przyczyniło się do zwiększenia dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego i podniesienia jakości świadczonych usług.
Beneficjentem był Powiat Włocławski, Miasto Włocławek/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. W ramach projektu dofinansowano 11 etatów pośredników pracy i doradców zawodowych w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Realizacja projektu przyczyniła się do utrzymania przez PUP we Włocławku standardów wynikających                        z rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 275 654,08 zł. Całkowity budżet projektu wynosi 324 298,92 zł. W 2009 r.. ramach projektu zostały wypłacone wynagrodzenia dla 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych na łączną kwotę 324 298,92 zł.
Projekt Wolni i aktywni realizowany był w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy przez PUP we Włocławku we współpracy z Sądem Rejonowym we Włocławku – I i II Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującym Orzeczenia w Sprawach Karnych. Głównym celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia osób opuszczających zakłady karne. Został on osiągnięty poprzez identyfikację barier w reintegracji zawodowej byłych skazanych, pomoc                            w uzupełnieniu lub nabyciu kwalifikacji zawodowych, pomoc w niwelowaniu barier natury psychospołecznej oraz promowanie partnerstwa lokalnego. Grupę docelową projektu stanowiło 16 osób bezrobotnych, które opuściły zakład karny w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia lub w ramach zakończenia kary pozbawienia wolności. Wybór tej grupy, jako uczestników projektu wynikał z faktu, że sytuacja osób skazanych na rynku pracy jest niekorzystna z wielu powodów. Skazani są „obciążeni” zapisem o karalności, zwykle nie posiadają wykształcenia ani przygotowania zawodowego, często nie funkcjonowali na rynku pracy lub mieli długą przerwę w zatrudnieniu, nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie umieją rozwiązać problemów osobistych oraz zawodowych. Druga strona problemu to niechęć pracodawców do zatrudniania byłych skazanych. Główne działania zrealizowane w projekcie to:
1)        poradnictwo grupowe dla uczestników projektu tzw. warsztaty reintegracji zawodowej, których celem było przede wszystkim zmiana postaw uczestników oraz nabycie przez nich umiejętności wchodzenia w relacje społeczne, w szczególności w sytuacji poruszania się po rynku pracy. Program warsztatów został dostosowany do szczególnej sytuacji i potrzeb uczestników projektu. Składał się z modułów z zakresu poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego oraz zagadnień dotyczących sytuacji prawnej i socjalnej beneficjentów;
2)        szkolenia przyuczające do zawodu lub podnoszące kwalifikacje, których tematyka                     i zakres wynikały ze sporządzonego IPD oraz były dostosowane do potrzeb rynku pracy, dodatkowo podczas trwania szkoleń uczestnicy uczestniczyli w spotkaniach z kuratorami sądowymi, doradcami zawodowymi oraz psychologiem;
3)        spotkanie podsumowujące w formie konferencji, którego celem było podsumowanie rezultatów projektu, upowszechnienie idei partnerstwa lokalnego na rzecz grup marginalizowanych oraz zmiana sposobu postrzegania byłych skazanych przez pracodawców. Projekt realizowany w okresie od 16 lutego 2009 r. do 14 sierpnia 2009 r. i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 60 279,43 zł. Wsparciem w ramach projektu objęto w sumie 20 osób (tj. więcej niż zakładano), które uczestniczyły w warsztatach reintegracji zawodowej. Ponadto 12 osób ukończyło szkolenia przyuczające do zawodu lub podnoszące kwalifikacje.
           
Projekt systemowy Po pierwsze – praca! jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych na mocy umowy ramowej z dnia 28 marca 2008 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, a Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP we Włocławku, a także stworzenie warunków do rozwoju aktywności zawodowej na terenie działania urzędu. Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez określenie i wybór indywidualnego wsparcia na podstawie Indywidualnego Planu Działania, współpracę z doradcą zawodowym oraz zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy. Działania te są możliwe dzięki zwiększeniu liczby pośredników pracy             i doradców zawodowych w ramach projektu Nowa jakość. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby bezrobotne a zwłaszcza będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: bezrobotni do 25 roku życia; bezrobotni długotrwale w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50 roku życia; bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; bezrobotni samotni wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; bezrobotni niepełnosprawni. W ramach projektu realizowane są staże, przygotowania zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia. Osoby bezrobotne będą mogły także skorzystać z pomocy doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2013 roku. Rok 2009 jest drugim rokiem realizacji projektu, w którym wszystkimi formami wsparcia planowano objąć grupę 1754 osób, z czego: 970 osób odbywać miało staże; 83 osoby przygotowanie zawodowe; 600 osób szkolenia; 100 osób otrzymać miało  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Budżet projektu na 2009 rok wynosi 9.648.300,00 zł.
Do końca 2009 roku wsparciem w ramach projektu objęto 1965 osób,
z czego: 983 osoby odbywały staż; 83 osoby przygotowanie zawodowe; 810 osób odbywało szkolenia; 114 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.            25 osób objętych było dwoma różnymi formami wsparcia. 929 uczestników projektu objętych było poradnictwem zawodowym, 316 osób objętych było pośrednictwem pracy. W 2009 roku na realizację projektu wydano 9.648.300,00 zł, czyli całość przyznanych na ten cel środków.
 
Programy realizowane ze środków Funduszu Pracy – rezerwy ministra.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pracy tzw.„rezerwy ministra”                           w wysokości 3.003.400,00 zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i łagodzenia skutków bezrobocia,  w tym :
- na program zwiększający aktywność osób do 30 roku życia otrzymano 1.020.000,00 zł
- na program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus 166.300,00 zł
- na program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości 1.571.100,00 zł
- na pomoc osobom bezrobotnym w ramach Innych Programów Aktywizacji – 246.000,00 zł
W ramach środków z rezerwy w wymienionych programach zrealizowano następujące formy wsparcia dla osób bezrobotnych: staże dla 471 osób, szkolenia dla 75 osób, przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 26 osób, doposażenie 81 stanowisk pracy, prace interwencyjne dla 7 osób oraz zwrot kosztów dojazdu na staż dla 82 osób.
W 2009 r. wydano ze środków rezerwy łącznie 2.999.288,78 zł w tym:
- na program zwiększający aktywność osób do 30 roku życia 1.021.872,72 zł;
- na program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus 167.611,01 zł;
- na program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości 1.571.100,00 zł;
- na pomoc osobom bezrobotnym w ramach Innych Programów Aktywizacji  238.704,15 zł
Z wymienionych wyżej form aktywizacji skorzystały łącznie 742 osoby.
 
 
 
 
Zwrot kosztów dojazdu
 
Osoby bezrobotne, kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku do pracy, na staż, przygotowanie zawodowe, po spełnieniu ustawowych wymogów, miały możliwość skorzystania z refundacji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu  pracy lub z refundacji kosztów zakwaterowania.
W 2009 roku z refundacji kosztów przejazdu skorzystały 1704 osoby, natomiast                   z refundacji kosztów zakwaterowania skorzystało 5 osób. Z powiatu grodzkiego 189 osób skorzystało z refundacji kosztów przejazdu, natomiast  z refundacji kosztów zakwaterowania  skorzystały 4 osoby. Z powiatu ziemskiego 1515 osób skorzystało z refundacji kosztów przejazdu, natomiast z refundacji kosztów zakwaterowania  skorzystała 1 osoba.
 
Prace społecznie użyteczne
 
W 2009r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku podpisał 22 porozumienia                      w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych dla 539 osób. Organizatorami tych prac były urzędy miast i gmin objęte działaniem tutejszego urzędu.
Ponadto w ramach powyższego instrumentu utworzono 50 miejsc pracy na podstawie wniosku prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych (gmina-miasto Włocławek).
Łącznie do prac społecznie użytecznych skierowano 782 osoby, w tym z powiatu grodzkiego 69 osób (12 kobiet) i z powiatu ziemskiego 713 osób (357 kobiet).
Najważniejsze zadania wykonywane w ramach prac społecznie użytecznych to:
-          prace porządkowe,
-          prace brukarskie,
-          prace remontowo – budowlane,
-          pielęgnacja zieleni,
-          konserwacja urządzeń melioracyjnych.
Największą ilość osób zatrudniał:
-         Urząd Miejski Brześć Kujawski,
-         Urząd Miasta Włocławek,
-         Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej,
-         Urząd Gminy w Choceniu,
-         Urząd Miejski Lubień Kujawski,
-         Urząd Miasta Kowal.
 
W okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. na prace społecznie użyteczne wydatkowano łącznie kwotę 330.791,03 zł. 
Klub Pracy.
 
Zajęcia Klubu Pracy są szczególną formą poradnictwa grupowego. Obejmują cykl spotkań adresowanych głównie do osób zagubionych na rynku pracy, nie radzących sobie          z poszukiwaniem pracy, czy potrzebującymi motywacji do samodzielnego poszukiwania pracy. Zajęcia w Klubie pracy odbywać się mogą w formie trzytygodniowego szkolenia polegającego na  nabywaniu wiedzy i umiejętności z poruszania się po rynku pracy, lub  w krótszej formie jako warsztaty aktywizacyjne, których celem jest pomoc przy nabywaniu umiejętności związanych z technikami poszukiwania pracy. W 2009r. Klub Pracy we Włocławku realizował głównie zajęcia w ramach zawartych porozumień o współpracy z Zakładem Karnym we Włocławku. Zajęcia Klubu Pracy prowadzone były na terenie Zakładu Karnego. Są to cykliczne spotkania grupowe, prowadzone przez lidera klubu i doradcę zawodowego z urzędu  pracy. Tego rodzaju zajęcia organizowane są raz na kwartał, uczestnicy zajęć to osoby, które wkrótce wyjdą na wolność i będą poszukiwać zatrudnienia. W 2009r zorganizowano 4 sesje zajęciowe, w których wzięło udział 48 osób z powiatu grodzkiego.
Na terenie powiatu ziemskiego działają dwie filie Klubu Pracy PUP we Włocławku, które znajdują się w Kowalu i Lubrańcu. W omawianym okresie w Klubie Pracy w Kowalu            i Lubrańcu zostały zorganizowane 3-dniowe warsztaty aktywizacyjne, maksymalnie dla 16 osób w grupie, z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 14 grup. W zajęciach tych wzięło udział 139 osób.
Filie Klubu Pracy współpracują z urzędami gmin i miast, mają również dobry kontakt z Kujawsko – Pomorską Izbą Rolniczą, firmami zajmującymi się pośrednictwem pracy, firmami szkolącymi oraz szkołami, w których organizowane są spotkania informacyjne dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Działające Filie Klub Pracy w Kowalu i Lubrańcu to nie tylko spotkania grupowe. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy czy zainteresowane aktualnym rynkiem pracy mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działania i usług jakimi dysponuje urząd pracy. Na potrzeby opracowania dokumentów aplikacyjnych  udostępniany jest sprzęt biurowy  i pomocnicze materiały dydaktyczne. W klubie zawsze można otrzymać informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy, aktualnych ofertach pracy, szkoleniach realizowanych przez PUP we Włocławku oraz poradę dotyczącą wyboru optymalnego kierunku szkolenia lub przekwalifikowania.
W 2009 r. PUP propagował także swoje działania oraz wiedzę na temat rynku pracy poprzez rozpowszechnianie periodyku PUP pod nazwą „Biuletyn”. który jest kwartalnikiem. Spełniał on zadania przekazywania bieżących informacji o planach i projektach PUP.                  W każdym numerze „Biuletynu” zamieszczano artykuły o aktualnej sytuacji urzędu, w tym            o planowanych szkoleniach, zmianach w przepisach, zasadach korzystania z usług                             i instrumentów rynku pracy. Powyższa publikacja była udostępniana zarówno osobom bezrobotnym, jak i różnorodnym instytucjom z terenu miasta i powiatu włocławskiego.
Powiatowy Urząd Pracy od 1 lipca 2003 roku prowadzi stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się                            z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Strona dostępna była pod adresem http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=241 jako strona podmiotowa Starostwa Powiatowego we Włocławku. Od 1 lipca 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchomił własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Dostęp do w/w jest możliwy pod adresem http://bip.pupwloclawek.samorzady.pl/
 
 
Strona ta jest aktualizowana codziennie i zawiera informacje na temat:
- dyrekcji urzędu,
- podstaw prawnych działania urzędu,
- trybu działania władz publicznych,
- sposobów przyjmowania i załatwiania spraw,
- rekrutacji do PUP
- zamówień publicznych,
- majątku, którym instytucja dysponuje,
- pośrednictwa pracy, a w tym aktualne oferty pracy oraz linki do stron związanych z pracą,
- instrumentów rynku pracy,
- poradnictwa zawodowego i klubu pracy,
- programów unijnych,
- statystyk i analiz oraz wysokości zasiłków.
 
W realizacji ofert pracy uczestniczyły również media współpracujące
z tut. Urzędem Pracy tj.: „Puls Regionu”, „Anonse”, Gazeta Kujawska, Express Bydgoski, „Nowości”, TV Kujawy, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Punkt Aktywizacji Zawodowej, „Radio GRA”, „Radio Hit”, Radio Plus, Radio „PIK”, Portal Internetowy Włocławek. Ponadto oferty pracy przekazywano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.
Pracownicy PUP Włocławek dokonujący obsługi osób bezrobotnych bez prawa                 do zasiłku w gminach wyposażani byli w wykazy aktualnych ofert pracy oraz szkoleń o których informują zainteresowanych bezrobotnych.
W 2009 roku współdziałano z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz poradnictwa zawodowego, przede wszystkim z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, a także Klubem Pracy działającym na terenie Zakładu Karnego we Włocławku.
Współpraca z CIiPKZ we Włocławku polegała na pomocy w rekrutacji i doborze uczestników zajęć warsztatowych z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz na wymianie doświadczeń w dziedzinie poradnictwa zawodowego.
Porozumienie z Zakładem Karnym we Włocławku obejmuje udzielanie wsparcia przez pracowników PUP w prowadzeniu zajęć w ramach Klubu Pracy, szczególnie części tematycznej związanej z zagadnieniami lokalnego rynku pracy i usług oferowanych przez PUP. Spotkania skierowane są do osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności i zamierzających poszukiwać zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w 2009 roku organizował spotkania                    z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Zespołem Inicjatywno – Doradczym, wyłonionym spośród w/w organizacji zajmujących się problematyką promocji zatrudnienia              i aktywizacją zawodową bezrobotnych.
Pierwsze wspólne spotkanie członków  Zespołu Inicjatywno –Doradczego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych  odbyło się w dniu 27 marca 2009 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
Tematem spotkania było zapoznanie przedstawicieli zaproszonych organizacji z:

„Analizą rynku pracy w powiecie Włocławek za okres od 01.01.2008 r. do                                      31.12.2008 r.”.  ·        Zmianami do ustawy z dnia 20 kwietnia 2009 r,. o promocji zatrudnienia i instytucjami rynku pracy,
·        przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie włocławskim.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał w/w opracowania, aby mógł wnikliwie zapoznać się z prezentowanymi materiałami .
W dniu 30 września 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu Inicjatywno – Doradczego.
Tematem spotkania było zapoznanie członków Zespołu z:

informacją o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, ·        projektem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Włocławek,
·        nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
W 2009r. objęto formami aktywizacji zawodowej 104 osoby niepełnosprawne. Aktywizacja zawodowa polegała na objęciu osób bezrobotnych poradnictwem zawodowym, szkoleniami, skierowaniu na staż lub przygotowanie zawodowe, zatrudnieniu w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz przyznawaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
 
2. Realizacja celu strategicznego w zakresie doskonalenia systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, poprzez rozwój różnorodnych form wsparcia i opieki.
 
1)      Rozbudowa sieci placówek wspierających rodzinę naturalną w wychowaniu i opiece.
 
Wspieraniem rodzin naturalnych w wychowaniu i opiece nad dziećmi w Powiecie Włocławskim zajmują się:
a)      Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Lubrańcu i Lubieniu Kuj.;
 
b)      szkoły:
-         Zespól Szkół w Lubrańcu,
-         Zespół Szkół i RCKU w Starym Brześciu,
-         Zespół Szkół w Izbicy Kuj.,
-         Zespół Szkół w Lubrańcu – Marysinie,
-         Zespól Szkół w Kowalu,
-         Liceum Ogólnokształcące w Kowalu,
-         Zespół Szkół w Chodczu,
-         Zespół Szkól Specjalnych przy Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu;
 
c)       placówki opiekuńczo-wychowawcze:
-         Dom Dziecka w Lubieniu Kuj.,
-         Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu
 
d)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 
e)      punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej;
 
f)        organizacje pozarządowe:
   - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych w Brześciu Kuj.
- Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach oraz
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie;
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych „Życzliwe Serce” w Izbicy Kuj.
 
g) 9 świetlic środowiskowych funkcjonujących w gminach Powiatu w Włocławskiego.
 
 
2) Reorganizacja i przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne.
 
        W świetle art. 154 ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                    /Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm./ placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu są obowiązane do realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2010 r.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu oraz Dom Dziecka                   w Lubieniu Kujawskim w celu osiągnięcia obowiązującego standardu opracowały programy naprawcze na lata 2007-2010, przyjęte przez Radę Powiatu we Włocławku w dniu 19 grudnia 2007 r. W dniu 02.01.2008 r. do Starostwa Powiatowego we Włocławku wpłynęło zezwolenie warunkowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.12.2007 r. Nr WPS.VI.DS.90131-35/07 na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na czas realizacji programu naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu oraz zezwolenie warunkowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.12.2007 r. Nr WPS.VI.BG.90131-34/07 na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na czas realizacji programu naprawczego Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że ogółem liczba miejsc w placówkach opiekuńczych-wychowawczych wynosi 70, natomiast na dzień 31.12.2008 r. przebywało w nich 67 dzieci, w tym w :
a/ Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 27 osób, w tym 23 dzieci z powiatu włocławskiego, co stanowi 85,19 % ogółu dzieci przebywających w placówce,
b/ Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu - 40 osób, w tym 26 dzieci z powiatu włocławskiego, co stanowi 65 % ogółu dzieci przebywających  w placówce.
W porównaniu do 2007 w roku 2008 liczba dzieci pochodzących z powiatu włocławskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wzrosła o 2 osoby
- w 2007 r. umieszczono 26 dzieci,
- w  2008 r. - 28 dzieci.
 
 
3) Rozwój nowych form opieki zastępczej – rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne , o charakterze pogotowia rodzinnego
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)  organizuje opiekę w rodzinach zastępczych oraz udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
Potrzeby w zakresie zorganizowania opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w pełni zabezpieczają utworzone przez sąd rodziny zastępcze zarówno spokrewnione i niespokrewnione oraz funkcjonujące na terenie naszego Powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W okresie od 1.01.2009 r. do  31.12.2009 r. w Powiecie Włocławskim funkcjonowało 100 rodzin zastępczych.
 
Rodziny zastępcze spokrewnione Liczba rodzin 73 % 83,91 Liczba umieszczonych dzieci 95 % 78,05
Rodziny zastępcze niespokrewnione Liczba rodzin 14 % 16,09 Liczba umieszczonych dzieci 26 % 21,95
 
W porównaniu do roku 2008 nastąpił spadek ilości rodzin zastępczych  z 90 do 87.
 
Mając na celu poszerzenie wiedzy rodziców zastępczych jak również lepsze zabezpieczenie funkcjonowania dzieci w tych rodzinach Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy we Włocławku przeszkolił na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 22 osoby realizujące opiekę zastępczą.
 
Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu:
 
-         elementów prawa rodzinnego dotyczące praw dziecka;
-         wybranych elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną i wpływu sytuacji kryzysowych, w tym występowania przemocy w rodzinie, na zachowanie i rozwój dziecka;
-         wiedzy i umiejętności rozpoznania oraz oceny sytuacji dziecka;
-         doskonalenia umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka;
-         podstawowej wiedzy o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodziny;
-         organizacji opieki nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowywaniu dzieci;
-         zasady finansowania rodzin zastępczych;
-         informacji o zadaniach i kompetencjach centrum pomocy w sprawach dotyczących rodzin zastępczych oraz o możliwości udzielania wsparcia w wychowaniu dziecka przez centrum pomocy lub wyspecjalizowane placówki;
 
-         podstawowej wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach, a także rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka szkodliwych dla dziecka uzależnień.
 
4)Budowanie koalicji wspierającej proces usamodzielnienia
 
Procesy usamodzielnienia zarówno wychowanków rodzin zastępczych jak i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są przy ścisłej współpracy z wieloma partnerami tj. wychowankami ich opiekunami, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej z gminy, z której pochodzi wychowanek, wychowawcami i pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowym  Urzędem Pracy i urzędami gmin jak również w niektórych przypadkach z rodziną dzieci. Tylko pełna współpraca wielu podmiotów doprowadzić może do samodzielnego i w integracji ze środowiskiem, udziału wychowanków w życiu społecznym.
 
3. Realizacja celu strategicznego w zakresie  zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Włocławskiego poprzez wyrównywanie szans  w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom.
 
1) Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych.
Codziennie pracownicy PCPR udzielają pełnych informacji zgłaszającym się osobom. Pomagają w wypełnianiu wniosków, kierują do właściwych jednostek i instytucji np.: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego czy też Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu. Pomagają również w wyszukać odpowiedni do rodzaju schorzenia turnus rehabilitacyjny. Ponadto na stronie internetowej PCPR w Biuletynie Informacji Publicznej zawarte są wszelkie niezbędne druki wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie pomocy, jaka jest oferowana tej grupie osób.
W celu zapewnienia udziału osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Włocławskiego w imprezach dla nich przeznaczonych, a organizowanych przez Miasto Włocławek, informacje w tym zakresie kierowane są do organizacji pozarządowych działających w Powiecie. Ponadto informowane są ośrodki pomocy społecznej, które w miejscach widocznych i do tego przeznaczonych wywieszają stosowną informację.
 
2) Zwiększenie dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 
 
Mając na uwadze zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny kontynuowana jest współpraca z jednostkami zajmującymi się zaopatrywaniem osób indywidualnych w te przedmioty w ramach limitu Narodowego Funduszu Zdrowia m.in. z:
 
- Ośrodkiem Obsługi Osób z Wadą Słuchu we Włocławku, ul. Szpitalna 6a,
- „Audiofon” Sprzedaż Aparatów Słuchowych we Wrocławiu Oddział Włocławek, ul. Reja 7/9,
- Zakładem Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Bydgoszczy Oddział Terenowy we Włocławku, ul. Okrzei 74,
 
Osoby niepełnosprawne przybywające do punktów sprzedaży są na bieżąco informowane o możliwości dofinansowania ze środków PFRON nabywanych przez  nie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu udzielenia im pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach np. spotkanie w Związku Emerytów i Rencistów w Lubaniu, osób po tracheotomii we Włocławku itp.
 
Realizację tego zadania w roku  2009  przedstawia  poniższa  tabela:
 
Zadanie
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
Rok  2009
Liczba osób 326
Kwota wydatkowana        270.987  zł
 
 
Należy zaznaczyć,  że z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz posiadanym  rozeznaniem wynikającym z doświadczenia i z kontaktów z osobami niepełnosprawnymi potrzebującymi wsparcia  ze środków PFRON  w zakupie przedmiotów  ortopedycznych  takich jak ( protezy, peruki, wózki inwalidzkie itp.) oraz  sprzęt rehabilitacyjny  niezbędny do poprawy stanu zdrowia,   zwiększone  zostały w 2009 r. środki na to zadanie  o dodatkową  kwotę  49.687 zł  dało to możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne.
 
 
3) Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 
Systematycznie, od momentu pozyskania środków z PFRON, w mieszkaniach osób niepełnosprawnych likwidowane są bariery architektoniczne, uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie w środowisku. Najczęstszą przyczyną występowania przez osoby niepełnosprawne o wsparcie finansowe jest potrzeba likwidacji barier polegająca na budowie podjazdu do wózka inwalidzkiego oraz  dostosowaniu łazienki do swoich potrzeb. Wysoka wanna, brak odpowiednich uchwytów czy śliska podłoga w łazience powodują, że osoby niepełnosprawne mają trudności w korzystaniu z nich, a tym samym w utrzymania higieny osobistej.
Realizację tego zadania w roku 2009  przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu   się i technicznych Rok  2009
Liczba osób 23
Kwota wydatkowana        284.541 zł
 
4) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
 
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, funkcjonuje uruchomiony od lipca 2004 r. punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej obejmujący swym działaniem również osoby niepełnosprawne.
Radca prawny, psycholog i pedagog prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez  udzielanie  pełnej informacji osobom niepełnosprawnym o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądu, odwołań itp., ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami, np. Sądem, Prokuraturą kontakty np. z Sądem, z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią itp.
Prowadzone jest również doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczących pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia pomocy tej grupie osób.
 
W 2009 r. wydano 93 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który od dnia 01.05.2007 r działa jako samodzielna jednostka, dla której Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku prowadzi obsługę administracyjną-finansową, jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentowego. Obejmuje swoim zasięgiem Powiat Włocławski. Do jego zadań należy: orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.
Zespół wydaje orzeczenia do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
W okresie sprawozdawczym  Zespół wydał 1.635  orzeczeń.
 
5) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
 
W celu zwiększenia dostępu osobom niepełnosprawnym do kultury, sportu, rekreacji i turystyki podjęto działania zmierzające do szerszego rozpropagowania tej formy wsparcia. Przesłano odpowiednie informacje o możliwości skorzystania z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON wraz z niezbędnymi drukami do ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej i organizacji działających na terenie powiatu. Pracownicy PCPR uczestniczyli w spotkaniach skupiających osoby niepełnosprawne.
 
Realizację dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2009 przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Rok  2009
Liczba osób 75
Kwota wydatkowana        58.674 zł
 
 
 
W 2009 r informowano również organizacje pozarządowe o możliwości dofinansowania do organizacji imprez o charakterze integracyjnym, w tym wycieczek, dających możliwość osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turystyce, a także wyjazdu do kin i teatrów, zapewniając im  udział w kulturze.
 
Realizację dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych w roku 2009 przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Rok  2009
Liczba zawartych umów 7
Kwota wydatkowana        9.245 zł
 
 
6) Zwiększenie  aktywności  zawodowej  osób  niepełnosprawnych.
 
Ze środków PFRON  w 2009 r.   zgodnie  art. 38 i 40 i art. 11 ust.2  ustawy z dnia                         27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz. U.  z 2008 r.  Nr 14,  poz. 92)   przedstawia poniższa tabela:
 
    Zadanie
Finansowanie  kosztów  szkolenia  i przekwalifikowania  zawodowego  osób niepełnosprawnych
Liczba Osób 3
Kwota 2.100
Wykonanie 2.100
 
    Zadanie
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.
Liczba Osób 4
Kwota 4.719
Wykonanie 4.718
 
    Zadanie
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych.
Liczba Osób 4
Kwota 90.000
Wykonanie 90.000
 
Osoby niepełnosprawne i pracodawcy są na bieżąco informowani o przysługujących im prawach i możliwościach, z których mogą skorzystać i uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON.
Na podstawie  art.26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92), Powiat  zawarł 1 umowę z pracodawcą w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 4 osób niepełnosprawnych, stanowiska pracy zostały utworzone w:
Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Sp. z o.o. „LUMAC” ul. Dobiegniewska 6, 87-820  Kowal     -  2 stanowiska  pracy dla 4 osób niepełnosprawnych na kwotę   90.000  zł,
 
Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych Powiat w roku 2009  po raz kolejny  przystąpił do realizacji projektu w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami"  i pozyskał dodatkowe pozabudżetowe środki  w kwocie -   96.063,96 zł
Dofinansowanie obejmuje realizacje następujących projektów w zakresie obszaru B:
1)                           Budowa zewnętrznego podjazdu dla wozków inwalidzkich do budynku Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej „MEDYK” w Czerniewicach, w kwocie 9.502,54 zl – (projekt zostal wykonany).
2)                           Likwidacja barier architektonicznych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6a, poprzez wymianę 3 drzwi wejściowych do budynkow A i E oraz modernizacja 2 toalet w poradniach, w kwocie 86.560,42 zł – (termin realizacji projektu do 30 wrzesnia 2010 r.)
 
Zatrudnione na nowych stanowiskach pracy osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy otrzymały zatrudnienie  na co najmniej   36 miesięcy.
 Zakupione przez pracodawców wyposażenie potwierdzone zostało przez pracownika PCPR protokołem odbioru, a zatrudnienie na nowo utworzonych stanowiskach pracy  Postanowieniem  wydanym na podstawie art.26 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 14 poz.92) na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działającego z upoważnienia Starosty, przez inspektora  Państwowej Inspekcji Pracy we Włocławku o pozytywnym przystosowaniu tych stanowisk, do potrzeb osób niepełnosprawnych .
 
Podjęto również kroki zmierzające do przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy poprzez uczestnictwo osób niepełnosprawnych w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.                 
   W  roku 2009 przeszkolone zostały 4 osoby, a także zostały zwrócone koszty dojazdu do pracy 4 osobom niepełnosprawnym.
 
 
7) Zapewnienie konsultacji społecznej wszystkich działań dotyczących osób niepełnosprawnych w fazie ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji z samorządną reprezentacją środowiska.
 
 
W celu zapewnienia konsultacji społecznej, wszelkie uchwały i projekty dotyczące osób niepełnosprawnych przedkładane są do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Rada opiniowała projekty uchwał rady powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
Współpraca z Radą układa się bardzo dobrze albowiem w jej składzie znajdują się osoby doskonale znające problemy tej grupy osób.
 
 
Załącznik nr  1

  realizacja strategi 2009 (146kB) word
        Zmniejszenie szkód zdrowotnych i skutków społecznych spowodowanych piciem alkoholu i używaniem narkotyków , to cel strategiczny , którego realizację przypisano m.in. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2005-2015”.
        Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ma              w swoich strukturach wiele poradni i przychodni specjalistycznych. Realizacją wymienionego zadania zajmuje się przede wszystkim Centrum Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej, w skład którego wchodzą: Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Psychologiczna oraz Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia .
        Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu prowadzi program terapeutyczny. Cały program trwa ok. 1,5 roku. Na etapie podstawowym pacjent uczęszcza na grupy terapeutyczne , spotyka się z terapeutą indywidualnym, uczestniczy w mitingach AA. Przychodnia zajmuje się również kontynuacją terapii w trakcie procesu zdrowienia w postaci psychoterapii pogłębionej. Jej celem jest zapobieganie nawrotom choroby i uczenie „trzeźwego życia”. Oferta Przychodni wzbogacona jest o program ponadpodstawowy terapii uzależnienia, który obejmuje: trening asertywności, radzenie sobie ze złością, stresem, poczuciem winy i krzywdy.
        Działalność Przychodni obejmuje także pomoc dla dorosłych członków rodzin osób uzależnionych – leczenie współuzależnienia. Wprowadzono do realizacji w Przychodni programy o charakterze terapeutyczno – rozwojowym dla dorosłego dziecka alkoholika, zwane DDA .
        Prowadzona jest ciągła profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna,                  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w formie wykładów na terenie szkół .
        W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zatrudniony jest lekarz, psycholog oraz dwóch terapeutów. W roku 2009 udzielili oni 1 739 porad . W ciągu roku odbyło się, także 306 sesji psychoterapii grupowej, 213 sesji psychoterapii rodzinnej oraz 453 sesje psychoterapii indywidualnej.
Ważnym elementem w procesie leczenia uzależnienia są odbywające się w Przychodni sesje psychoedukacyjne, których zadaniem jest uczenie radzenia sobie z chorobą i zapobieganie jej nawrotom. Istotne znaczenie grup psychoedukacyjnych polega na tym, że zdobyta w wyniku edukacji wiedza na temat choroby, zmniejsza lęk, poczucie winy i dezorganizację. W 2009 roku w przychodni odbyło się 2 508 sesji psychoedukacyjnych.
        Osobami uzależnionymi zajmuje się też Przychodnia Zdrowia Psychicznego – w roku 2009 leczono w niej 132 osoby z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem, jeżeli istnieje potrzeba pacjenci kierowani są przez lekarza psychiatrę do Poradni Psychologicznej lub na terapię prowadzoną przez Oddział Dzienny Psychiatryczny .
Prowadzona jest stała psychoedukacja pacjentów, propagowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych ( broszury, ulotki ) dotyczących profilaktyki i terapii uzależnień . Osoby zatrudnione w Przychodni Zdrowia Psychicznego prowadzą pogadanki popularno – naukowe w klubach pacjenta i klubie AA .
        Poza wymienionymi wyżej placówkami pracownicy innych Przychodni i Poradni Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku prowadzą ciągłą działalność profilaktyczną poprzez edukację zdrowotną społeczeństwa oraz promocję zdrowia .
        Staramy się osiągnąć wymieniony cel poprzez podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie promowania zdrowia. Propagowanie zdrowego stylu życia. Upowszechnianie zasad zdrowego trybu odżywiania, uświadamianie na temat szkodliwości używania narkotyków oraz spożywania napojów alkoholowych .
Stosujemy takie środki przekazu jak : ulotki , rozmowa indywidualna , pogadanki .
 
 

Wytworzył: Agnieszka Łoboda (18 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Otto (18 maja 2011, 13:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij