Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2011

Uchwały Zarządu Powiatu z 2011 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 97) starsze uchwały Zarządu Powiatu »Uchwała nr 99/11 Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

Uchwała nr 98/11 Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia racjonalizacji zatrudnienia w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i ich załóg.

Uchwała nr 97/11 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2011


w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę edukacyjną realizowaną w ramach projektu pn.: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1.

Uchwała nr 96/11 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego przyznawania pomocy w ramach projektu „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uchwała nr 95/11 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

Uchwała nr 94/11 Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

Uchwała nr 93/11 Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania w 2011 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski

Uchwała nr 92/11 Zarządu Powiatu z dnia 1 grudnia 2011


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 91/11 Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2011


zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

Uchwała nr 90/11 Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2011


w sprawie zaopiniowania projektu: Program ochrony środowiska dla gminy Izbica Kujawska na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019” wraz z „ Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska”

Uchwała nr 89/11 Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2011


w sprawie zaopiniowania projektu: „Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego nalata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”

Uchwała nr 88/11 Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2011


w sprawie zaopiniowania projektu „ Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami” wraz z „ Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Izbica Kujawska na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019”.

Uchwała nr 87/11 Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania w 2011 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski

Uchwała nr 86/11 Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2011


w sprawie wyznaczenia zastępstwa dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu i udzielenia upoważnienia.

Uchwała nr 85/11 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2011


w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 15 listopada 2011 r. oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4.700.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Włocławskiego w 2011 r.

Uchwała nr 84/11 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2011


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2012-2018.

Uchwała nr 83/11 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2011


zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

Uchwała nr 173/19 Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2011


w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Brzeskiej Strefie Gospodarczej”.

Uchwała nr 82/11 Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2011


zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

Uchwała nr 81/11 Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2011


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za III kwartał 2011 roku, narastająco od początku roku.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 97) starsze uchwały Zarządu Powiatu »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij