Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2011

Uchwała nr 94/11
Zarządu Powiatu
z dnia 12 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. .), art. 222 ust.4, art. 247 ust.1 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm. ) oraz § 9 pkt. 2 uchwały Nr III/45/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2011 rok, uchwala się, co następuje:


     § 1.1. W uchwale nr III/45/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2011 rok zmienionej uchwałą nr18/11 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 marca 2011 roku, uchwałą nr V/69/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2011 roku, uchwałą 37/ 11 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia  20 maja 2011 roku, uchwałą nr VI/86/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2011 roku, uchwałą nr 53/2011 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 11 lipca 2011 roku, uchwałą nr 57/11 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 8 sierpnia 2011 roku , uchwałą NR VII/93/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2011 roku, uchwałą nr 66/11 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 8 września 2011 roku, uchwałą nr VIII/ 104 /11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 września 2011 roku, uchwałą nr 73/11 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 września 2011 roku, uchwałą nr 77/11 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia  13 października 2011 roku, uchwałą nr 82/11 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 października 2011 roku, uchwałą nr 83/11 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 14 listopada 2011 roku, uchwałą nr IX/114/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2011 rok oraz uchwałą nr 91/11 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 listopada 2011 roku, wprowadza się, następujące zmiany:
 
 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
       “§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości  - 67.476.456 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie      - 62.264.424 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie-  5.212.032  zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.”
 
2) §2 otrzymuje brzmienie:
    “ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości  - 72.860.922 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie            - 58.131.890 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie      - 14.729.032 zł,
zgodnie z załącznikiem 
   2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 3”.
3) §5 otrzymuje brzmienie:
  “§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości    -   46.953 zł;
2) celową w wysokości    - 758.182 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 319.247 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 258.618 zł,
c) wydatki bieżące w administracji publicznej 125.328 zł,
d) wydatki bieżące w pomocy społecznej 54.989 zł”;
 
 2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 
3.W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 
 
4.W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza sie zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
   
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2011 roku.

                                                                            Zarząd Powiatu w składzie:
 
                                                                            1. Kazimierz Kaca 
                                                                            2. Zbigniew Lewandowski  
                                                                            3. Tomasz Chymkowski
                                                                            4. Roman Gołębiewski
                                                                            5. Wiktor Muratow 

pobierz pełną treść załącznika (821kB) word  
 
[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz. Nr 753,  Nr 157, poz. 1241 ,  z 2010r. Nr.28, poz.142 i 146,  Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113 oraz Nr 217, poz.1281.
[2]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 oraz Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz  z 2011r.  Dz.U. Nr 201.poz.183


Opublikował: Elżbieta Insadowska (15 grudnia 2011, 13:51:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1945

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij