Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2004

Uchwała nr 302/04
Zarządu Powiatu
z dnia 22 grudnia 2004


zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania w 2004 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia MEN z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia do zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. nr 46, poz. 430)


uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 186/04 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania w 2004 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski wprowadza się następujące zmiany:


1) w tabeli I zatytułowanej “dofinansowanie formy kształcenia: studia wyższe, ze wskazaniem specjalności”

a) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Zespół Szkół w Chodczu1. Studia wyższe uzupełniające, specjalność informatyka,

2. Studia licencjackie, specjalność filologia niemiecka (jedna osoba)
600


600


b) ostatnia pozycja tabeli otrzymuje brzmienie:

razem--4590

2) w tabeli II zatytułowanej “Dofinansowanie formy kształcenia studia podyplomowe ze wskazaniem specjalności”:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zespół Szkół w ChodczuStudia podyplomowe, specjalność geografia (jedna osoba)1200

b) ostatnia pozycja otrzymuje brzmienie:

razem--5 700

3) w tabeli III zatytułowanej “Dofinansowanie form doskonalenia typu kursy, seminaria, warsztaty ze szczególnym wskazaniem dofinansowania kursów z zakresu informatyki w związku z otworzonymi pracowniami multimedialnymi w ramach programu MENiS

a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

2. Zespół Szkół w Chodczu5. Kursy, seminaria warsztaty540

b) ostatnia pozycja otrzymuje brzmienie:

razem--23 200

4) w tabeli IV zatytułowanej “Dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia i nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje”

a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

2. Zespół Szkół w Chodczu1 100

b) ostatnia pozycja otrzymuje brzmienie:

razem6 710


5) w tabeli V zatytułowanej “Szkolenia rady pedagogicznej”

a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

2. Zespół Szkół w Chodczu0

b) ostatnia pozycja otrzymuje brzmienie:

razem1 800

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chodczu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Zarząd Powiatu w składzie:


1. Piotr Stanny

2. Ryszard Machnowski

3. Bogdan Domżalski

4. Janina Mierzwicka

5. Grażyna Sypczyńska


Opublikował: Marcin Pruchniak (30 grudnia 2004, 14:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2806

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij