Dofinanosowanie robótUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przesyła informację dotyczącą możliwości ubiegania się o dofinansowanie poniższych zadań, z prośbą o jej przekazanie jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych działającym na terenie miasta lub powiatu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w ramach zadań samorządu województwa realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, możliwe jest dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
W myśl rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określania zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom lub podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, prowadzącyn1 działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniel11 złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełnią poniższe warunki:
- są właścicielan1i nieruchon10ści bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
- dołączą do wniosku pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.
Wnioski w powyższej sprawie należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Jednocześnie nadmieniam, że Samorząd Województwa realizuje zadania, które są zgodne z wojewódzkim programem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na lata 2005-2010, przyjętym uchwałą Nr XXIX/356/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku. Wypełniając jego cele m.in.: cel strategiczny 2. Zwiększenie dostępu do leczenia, opieki i rehabilitacji medycznej, cel operacyjny 2.2 Stymulowanie rozwoju opieki i rehabilitacji leczniczej realizuje program pn. "Program wyrównywania różnic miedzy regionami" obszar A, B.


Beneficjentami w/w programu obszaru A, obejmującego wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, mogą być podmioty, które utworzyły i prowadzą obiekty służące rehabilitacji:
a) fundacje i stowarzyszenia, posiadające statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) państwowe uczelnie medyczne,
d) zakłady opieki zdrowotnej.
W bieżącym roku uchwałą nr 6/105/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.02.2006 r. zmienioną uchwałą nr 8/152/06 z dnia 21.02.2006 r. Województwo Kujawsko - Pomorskie przystąpiło do programu pn. "Program wyrównywania różnic miedzy regionami" obszar A, wyznaczając termin składania wniosków przez beneficjentów do dnia 15 marca 2006 r. Zgodnie z procedurami programu Samorząd Województwa, będący jego realizatorem, w terminie do dnia 31 marca 2006 roku przedłożył do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekty beneficjentów, w celu ich rozparzenia.
Informuję, iż realizacja w/w programu uzależniona jest od przyjęcia przez Zarząd PFRON kierunków działań i warunków brzegowych obowiązujących realizatorów w/w programu w 2007 roku.

Beneficjentami programu pn. "Program wyrównywania różnic miedzy regionami" w ramach obszaru B, dotyczącego likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, mogą być podmioty, które utworzyły i prowadzą zakłady opieki zdrowotnej lub placówki edukacyjne. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w w/w zakresie winny przedłożyć wnioski do realizatora programu tj. samorządu powiatowego, który ustala termin ich składania. Samorząd Województwa na wniosek jednostki, której jest organem założycielskim Występuje osobiście o udzielenie pomocy finansowej do realizatora programu tj. samorządu powiatowego.

Szczegółowe informacje znajdują stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, pod adresem
www.kujawsko-pomorskie.pl. , menu w tematyczne: niepełnosprawni.Wytworzył: Agnieszka Łoboda (19 września 2006)
Opublikował: Elżbieta Otto (19 września 2006, 16:18:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1286

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij