Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2004

Uchwała nr 295/04
Zarządu Powiatu
z dnia 8 grudnia 2004


w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 stycznia 2004 roku dotyczącej uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.60 ust. 1 i ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, , Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 128 ust. 2, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tj. z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88 poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz.1300, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135), § 11 uchwały nr XIII/152/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 stycznia 2004 roku.


uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/152/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 stycznia 2004 roku, zmienionej uchwałą nr 175/04 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 lutego 2004 roku, uchwałą nr XV/186/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 marca 2004 roku, uchwałą nr 188/04 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 14 kwietnia 2004 roku, uchwałą nr XVII/208/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2004 roku, uchwałą nr 214/04 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 maja 2004 roku, uchwałą nr 222/04 Zarządu Powiatu z dnia 21 maja 2004 roku, uchwałą nr XVIII/216/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 maja 2004 roku, uchwałą nr 225/04 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 09 czerwca 2004 roku, uchwałą nr XIX/223/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 czerwca 2004 roku, uchwałą nr XX/230/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2004 roku, uchwałą nr 246/04 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 lipca 2004 roku, uchwałą nr 254/04 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 sierpnia 2004 roku, uchwałą nr XXII/250/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 08 września 2004 roku, uchwałą nr 279/04 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 22 września 2004 roku, uchwałą nr XXIII/260/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2004 roku, oraz uchwałą nr XXIV/272/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2004 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 wyrazy “dochody budżetu powiatu na kwotę – 34.947.223 zł.
w tym:

  • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – 3.007.602 zł.,
  • dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu – 6.525.699 zł.”

zastępuje się wyrazami “ dochody budżetu powiatu na kwotę – 35.090.673 zł.
w tym:

  • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – 3.142.809 zł.
  • dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu – 6.533.942 zł.”


2) w § 2
a) - w ust. 1 wyrazy: “wydatki budżetu powiatu na kwotę – 32.844.467 zł.
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na kwotę – 3.007.602 zł.”,

zastępuje się wyrazami: “wydatki budżetu powiatu na kwotę – 32.987.917 zł.
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na kwotę – 3.142.809 zł.”,

b) - w ust. 2 wyrazy:
“a) wydatki bieżące w kwocie – 30.709.124 zł.
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.957.187 zł.
b) wydatki majątkowe – 2.135.343 zł.”

zastępuje się wyrazami:
“a) wydatki bieżące w kwocie – 30.822.854 zł.
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.819.340 zł.
b) wydatki majątkowe – 2.165.063 zł.”

3) w § 3 kwotę “ 2.135.343 zł.” zastępuje się kwotą “ 2.165.063 zł.”
4) załączniki numer 1,1a,2,2a,3 i 4 zastępuje się odpowiednio załącznikami 1,1a,2,2a,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

 
 
Zarząd Powiatu w składzie:


1. Piotr Stanny

2. Ryszard Machnowski

3. Grażyna Sypczyńska

4. Janina Mierzwicka

5. Bogdan Domżalski

Pobierz pełną treść załącznika (398kB) word  


Opublikował: Marcin Pruchniak (20 grudnia 2004, 15:13:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2431

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij