Zakres działania i kompetencje PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego : organ pierwszej instancji, działający na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie nadzorczych rozstrzygnięć administracyjnych, wynikających z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego.

Zakres działania PINB :  13 gmin
- gminy wiejskie (Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek );
- gminy wiejsko - miejskie ( Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec;
- gmina miejska ( Kowal).

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikające  z art. 83 Prawa budowlanego:
1. Udzielanie informacji inwestorowi, czy planowane odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę /art. 36a ust. 4/
2. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, za zgodą strony, na rzecz której ta decyzja została wydana - na rzecz innego podmiotu /art. 40 ust. 2/
3. Przyjmowanie zawiadomień od inwestorów odnośnie zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę /art. 41 ust. 4/
4. Przyjmowanie zawiadomień od inwestorów w sprawie zmiany kierownika budowy (robót) i inspektora nadzoru inwestorskiego /art. 44 ust. 1/
5. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia /art. 48, art. 49b/
6. Prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji samowoli budowlanych  /art. 49/
7. Wydawanie postanowień w sprawie wstrzymania robót budowlanych realizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia/ art. 50/
8. Wydawanie decyzji będących konsekwencją wstrzymania robót budowlanych /art. 51/:
- decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu lub jego części
- decyzja nakazująca wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia zrealizowanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem
9. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, na którą wymagane jest pozwolenie na budowę /art. art. 54,55 i 57 ust. 4/
10. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego /art. 59/
11. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy (od 1 stycznia 2004 r.) / art. 59a - art. 59g/
12. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, będącego w nieodpowiednim stanie technicznym /art./ 62 ust. 3/
13. Przeprowadzanie kontroli w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i w wyniku tego wydawanie stosownych decyzji w sprawie:
- usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym /art. 66/
- nakazania rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub nie wykończonego nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia /art./ 67 ust. 1/
- nakazania opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem /art. 68/
14. Prowadzenie postępowań dot. samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części /art. 71 ust.3/
15. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie przyczyn powstania katastrofy budowlanej
16. Wnioskowanie, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie /art. 74 i art. 75 ust. 1 pkt 3/
17. Egzekwowanie obowiązków wynikających z orzeczeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.)


Wytworzył: Jadwiga Gołębiewska (15 września 2003)
Opublikował: Jadwiga Gołębiewska (19 września 2003, 10:56:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8181

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij