2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 46/05 Starosty Włocławskiego z dnia 19.10.2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie nr 46/05 Starosty Włocławskiego z dnia  19 października 2005 roku w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz § 8 ust.1 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, stanowiącego załącznik Nr 1 do  uchwały Nr  XXXII/372/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23 czerwca 2005 r. Powiatu Włocławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 zameldowanych na pobyt stały na terenie Powiatu Włocławskiego i Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Włocławki, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną do przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów  w roku szkolnym 2005/2006,  zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Alicja Złotnikiewicz – główny  specjalista Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – przewodniczący; 
2) Arkadiusz Gąsiorowski – radny, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz do spraw Unii Europejskiej - członek;
3) Piotr Zbonikowski – radny powiatu - członek; 
4) Elżbieta Raczyńska - główna księgowa  w Starostwie Powiatowym - członek;
5) Irena Nowakowska – podinspektor Zespołu ds. spraw księgowości - członek.

§ 2. Obsługę techniczną i administracyjne działania Komisji zapewnia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący. 
2. Członków Komisji powiadamia się o posiedzeniu na 4 dni  przed jego rozpoczęciem listownie, telefonicznie lub faxem.

§ 4. 1. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja nie rozpatruje wniosku.

§ 5. 1. Komisja po analizie formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje wyboru:
1) 40 studentów kwalifikujących się do otrzymania stypendium w roku akademickim  2005/2006;
2) ustala listę rezerwową w wysokości 10 % wnioskowanej liczby stypendystów.
2. Przy wyłanianiu studentów kwalifikujących się do otrzymania stypendium Komisja zobowiązana jest do zachowania wskaźników określonych w aktualnym Uzupełnieniu  ZPORR, w szczególności  zachowania wskaźnika procentowego liczby osób korzystających z projektów stypendialnych określającego 45% udziału mężczyzn i 55% udziału kobiet.

§ 6. 1. Komisja wykonuje swoje zadania z zachowaniem zasady kolegialności.
2. Komisja rozpatruje indywidualnie każdy wniosek, wydając swoją opinię. 
3. Komisja  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.
4. W przypadku równej ilości głosów ,,za” i ,,przeciw” przewodniczący Komisji zarządza powtórne głosowanie.

§ 7. Posiedzenia   Komisji   są   protokołowane.  Protokół  z  posiedzenia   Komisji  wraz z listą stypendystów,  Komisja przekazuje Staroście Włocławskiemu.


§ 8. Komisja  ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania Staroście Włocławskiemu  protokołu z posiedzenia  Komisji  wraz z listą stypendystów i wnioskami o przyznaniu bądź  odmowie  przyznania stypendium.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Wytworzył: Starosta Włocławski (19 października 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (9 listopada 2005, 12:37:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2104

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij