Odpopwiedź na interpelację Pana Piotra Grudzińskiego złożoną na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 17.08.2005 r.

Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 sierpnia 2005r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu przebiegu projektowanej budowy drogi krajowej nr 1 (obwodnicy Kowala) przez grunty stanowiące własność Powiatu Włocławskiego, uprzejmie informuję, co następuje:
Uchwałą Nr 187/04 z dnia 14 kwietnia 2004r. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przebieg lokalizacji budowy obwodnicy Kowala w ciągu drogi krajowej nr 1.
Wojewoda Kujawsko – Pomorski Decyzją Nr WRR.I.7046-7/04 z dnia 18 sierpnia 2004r. ustalił lokalizację drogi krajowej dla budowy obwodnicy miasta Kowal w ciągu drogi krajowej nr 1 obejmującej m.in. część działki 1340 położonej w Kowalu stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego w trwałym zarządzie: Zespołu Szkół w Kowalu i zatwierdził projekt jej podziału na działki numer: 1340/1, 1340/2, 1340/3, 1340/4.
Z projektu podziału wynika, że działka numer 1340/2 o pow. 1,5454 ha i działka nr 1340/4 o pow. 0,0235 ha są przeznaczone pod lokalizację drogi krajowej (obwodnicy miasta Kowal). Decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna w dniu 23 listopada 2004r. W wyniku podziału powstały także działki 1340/3 o pow. 7,7372 ha i 1340/1 o pow. 0,3939 ha. Działka 1340/1 usytuowana jest poza pasem obwodnicy i graniczy bezpośrednio z działką stanowiącą własność osoby fizycznej.
Sporządzony w dniu 23.10.2003r. przez geodetę Mirosława Małeckiego protokół przyjęcia granic do opracowania projektu podziału w dniu 1.12.2004r. protokół utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych,  podpisał Dyrektor Szkoły mgr inż. Wojciech Rudziński.  Zawiadomienia w terminach czynności geodezyjnych geodeta kierował na Zespół Szkół Rolniczych w Kowalu. Operat z prac geodezyjnych przyjęty został do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zgodnie z treścią ustępu 1 art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80 poz. 721) nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe, stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, stają się własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna. Za nieruchomości te, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje odszkodowanie ustalone według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu (art. 14 ust.3). Wojewoda w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez Skarb Państwa własności  nieruchomości oraz ustala odszkodowanie (art. 14 ust.4) . Zatem w tej sprawie zastosowanie będą miały przepisy od art. 128 –135 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Działu III, Rozdziału 5 – odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości).
Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającego wartość nieruchomości. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.  Wysokość odszkodowania ustalona w decyzji podlega waloryzacji na dzień jej zapłaty. Przepisy wymienionej ustawy  dopuszczają by w ramach odszkodowania właścicielowi mogła być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna.
W przypadku kiedy nabywana jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest obowiązany na nabycia, na wniosek właściciela, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa  tej części nieruchomości (art. 13 ust.3). Przepis ten może mieć zastosowanie w stosunku do działki 1340/1 o pow. 0,3939 ha.
Z treści przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych wynika, że postępowanie w sprawie stwierdza nabycie własności i ustalenie odszkodowania za grunt zajęty w trybie art. 14 podejmowane jest z urzędu. Zapewnienie o niezwłocznym przekazaniu sprawy do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przekazał telefonicznie w dniu 17 sierpnia br. Pan Stanisław Wojciechowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W związku z powyższym należy oczekiwać wydania stosownej decyzji przez Wojewodę.

Starosta Włoclawski Piotr Stanny

interpelacja


Wytworzył: Starosta Włoclawski (30 sierpnia 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (1 września 2005, 13:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1684

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij