Interpelacje

Interpelacja pierwsza Pana Karola Matusiaka zgłoszona na XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 grudnia 2017 r.

Radny złożył interpelacje w sprawie zasadniczej dla powiatu włocławskiego. Powiat włocławski  wspólnie z samorządami gminnymi zabiegali o przebudowę dróg wojewódzkich m.in.: drogę wojewódzką nr 270, która przechodzi przez [...]

Interpelacja druga Pana radnego Piotra Stannego zgłoszona na XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 lipca 2017 r.

Radny zapytał na jakim etapie są w tej chwili prace związane z nową lokalizacją wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku? Pojawiały się również inne koncepcje dotyczące zlokalizowania [...]

Interpelacja pierwsza Pana radnego Piotra Stannego zgłoszona na

 Radny zadał interpelację dotyczącą budowy windy w siedzibie Starostwa Powiatowego. Radny w roku ubiegłym stwierdzał z zadowoleniem, że prace były bardzo zdynamizowane, co więcej powiat na plany dotyczące budowy windy wydał [...]

Interpelacja pierwsza pana Jerzego Donajczyka zgłoszona na XXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 czerwca 2017 roku.

Radny Jerzy Donajczyk złożył interpelacje w imieniu mieszkańców powiatu włocławskiego dotyczącą wykonania dodatkowego  oznakowania pionowego drogi 2909C na odcinku o długości 3 km tj. od miejscowości Szatki do miejscowości [...]

Interpelacja pierwsza Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

Członkowie Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zwracają się z prośbą o rozważenie możliwości odstąpienia od pobierania opłat, bądź obniżenia wysokości opłat za drewno pozyskane z wyrębu drzew rosnących w pasie [...]

Interpelacja pierwsza Pana Karola Matusiaka zgłoszona na XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2017 r.

Radny Karol Matusiak powiedział, że dotarły do niego informację, iż doszło do sporu między Panem Dyrektorem LO w Kowalu a Panią Dyrektor ZS w Kowalu, w wyniku czego powiat włocławski musiał wypłacić odszkodowanie, ponieważ sprawa [...]

Pierwsza interpelacja Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2017 r.

Radny Roman Gołębiewski  powiedział, że w dniu  15 listopada br. złożył interpelację dotyczącą kontynuacji budowy drogi powiatowej Nowa Wieś- Smólsk tzn. II etap. Starosta z mównicy zobowiązała się do zorganizowana [...]

Interpelacja Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2016 r.

Radny Roman Gołębiewski powiedział, że w ostatnich dniach zakończona została inwestycja w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nowa Wieś- Smólsk, I etapu tej drogi. W ciągu tej drogi pozostał kolejny niedługi odcinek, który [...]

Interpelacja Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 października 2016 r.

Radny zapytał jakie dotacje w latach  2015 i 2016 zostały udzielone przez powiat włocławski? Radny poprosił o przygotowanie pisemnej informacji zawierającej zestawienie z podziałem na poszczególne gminy wszystkich dotacji zarówno [...]

Interpelacja trzecia Pana Jerzego Donajczyka zgłoszona na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 lutego 2016 r.

  Gmina Lubraniec zyskała pewną liczbę gruntów, na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu, które było zawarte w czasie kiedy radny był członkiem zarządu powiatu. Gmina i Miasto Lubraniec zobowiązana była do wykonania [...]

Interpelacja druga Pana Jerzego Donajczyka zgłosozna na XIII sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 lutego 2016 r.

W gazecie pomorskiej co roku prowadzony jest plebiscyt – Człowiek Roku 2015. Są w nim honorowani społecznicy, zasłużeni m.in. dla kultury wywodzący się z różnych powiatów województw kujawsko-pomorskiego. Zgłaszane są kandydatury z [...]

Interpelacja pierwsza Pana Jerzego Donajczyka zgłoszona na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 lutego 2016 r.

  Żydowska Gmina z Wrocławia wystąpiła o zwrot kilkudziesięciu nieruchomości położonych we Włocławku. Z artykułu zamieszczonego w Gazecie Pomorskiej pod nazwą „Gminie Żydowskiej damy Królewiecką” wynika, że problemy z [...]

Interpelacja czwarta pana Piotra Stannego zgłoszona na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 r.

Radny Piotr Stanny zgłosił interpelację dotyczącą dalszego losu budowy III etapu drogi powiatowej Osięciny-Wieniec-Włocławek a w szczególności opracowywanego w tym momencie projektu dokumentacji na III etap wraz z [...]

Interpelacja pierwsza Pani Jadwigi Fijałkowskiej zgłoszona na VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 sierpnia 2015 r.

Radna Jadwiga Fijałkowska złożyła interpelację dotyczącą odcinka drogi Chodecz-Choceń, droga nr 269 Szczerkowo – Kowal. Ten odcinek jest newralgiczny nie tylko dla powiatu włocławskiego, ale dla wszystkich uczestników korzystających [...]

Interpelacja pierwsza Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na VII Sesji Rday Powiatu we Włocławku w dniu 24.06.2015 r.

Radny Roman Gołębiewski   złożył interpelację w sprawie zadania inwestycyjnego, które znajduje się w tegorocznym budżecie powiatu włocławskiego tj. przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś –Smólsk, które było planowane do [...]

Interpelacja pierwsza pana Karola Matusiaka zgłoszona na IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 18 marca 2015 r.

Radny Karol Matusiak odniósł się do pisma, które otrzymał od Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym został poinformowany, że Rada Pedagogiczna nie została dotychczas powiadomiona ani przez pracodawcę, ani przez organ prowadzący o [...]

Interpelacja pierwsza Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 18 marca 2015 r.

Radny Roman Gołębiewski w imieniu  radnych Rady Gminy Włocławek i sołtysów zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie działań i rozwiązanie remontu chodnika w miejscowości Kruszynek. Sprawa ciągnie się już od kilku lat. [...]

Interpelacja druga Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2017 r.

Radny poprosił o pisemne przedstawienie przez Zarząd Powiatu zmiany struktury zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku w okresie ostatnich 6 miesięcy z podziałem na ilość osób pracujących na poszczególnych [...]

Interpelacja pierwsza Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 201 r.

Radny zapytał, jak Zarząd Powiatu planuje prawidłowo realizować projekt realizowany przez powiat włocławski pod nazwą: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Włocławskim”? Na tę chwile projekt nie [...]

Interpelacja pierwsza pana Karola Matusiaka zgłoszona na I Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 listopada 2014 r.

Radny Karol Matusiak złożył interpelację w imieniu grupy mieszańców gmin Izbica Kujawska i Lubraniec, którzy dojeżdżają do pracy do miasta Włocławka. W związku z działaniami przewozów regionalnych i informacjami, że niektóre [...]

Interpelacja pierwsza Pana radnego Andrzeja Spychalskiego zgłoszoną na XXXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Radny w związku z planowanym remontem i przebudową drogi powiatowej nr 2909 na odcinku Włocławek - Nowa Wieś – Kruszyn, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Starostwem Powiatowym a oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w [...]

Interpelacja Pana Karola Matusiaka zgłoszoną w okresie między sesjami w dniu 31 marca 2014 roku

W związku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 2919 Wiktorowo-Żydowo składam interpelację o poszerzenie zakresu remontu o naprawę przepustu przechodzącego pod wyżej wymieniona drogą w miejscowości Wiktorowo. przepust ten został [...]

Interpelacja druga Pana Jerzego Donajczyka zgłoszona na XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27.09.2013 r.

  Radny zapytał o możliwość podjęcia działań mających na celu wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej Choceń – Kruszyn - Włocławek, na odcinku po prawej stronie (od Kruszyna w kierunku Włocławka), od wyjazdu z drogi [...]

Interpelacja pierwsza pana Jerzego Donajczyka zgłoszona na XXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2013 roku

 Radny zapytał o możliwość usunięcia drzew przy drodze powiatowej  Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie na odcinku od Szczytna do Borzymie, jeśli droga ta zostanie ujęta w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap [...]

Interpelacja pierwsza Pani Jadwigi Molendy zgłoszona na XXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 sierpnia 2013 roku.

Radna Jadwiga Molenda poinformowała, że na sesji Rady Gminy w Lubaniu w dniu 23.08.2013 r. mieszkaniec Probostwa Dolnego zaapelował do właścicieli drogi przebiegającej przez tą miejscowość o zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników tej [...]

Interpelacja pierwsza Pana Karola Matusiaka zgłoszona na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 listopada 2012 roku.

Radny Karol Matusiak zwrócił się o położenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Bielawy-Kazanie-Sokołowo w miejscowości Kazanie. Istniejąca nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana jest z tzw. Trelinki, która w wyniku [...]

Interpelacja druga Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszona na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 listopada 2012 roku

Interpelacja dotyczyła budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2911 Brześć Kujawski – Humlin. Droga powiatowa biegnąca z miasta Brześć Kujawski do miejscowości Humlin jest na dystansie ponad 1700 metrów odcinkiem miejskim – ulica [...]

Interpelacja pierwsza Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszona na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 listopada 2012 r.

Interpelacja dotyczyła remontu drogi powiatowej nr 2626 Kazimierzewo – Jaranowo. Droga powiatowa Kazimierzewo-Jaranowo na odcinku od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Ustronie wymaga natychmiastowego remontu, zarówno jeśli chodzi o [...]

Interpelacja pierwsza Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszona na XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

Radna poprosiła o dołożenie wszelkich starań by nowo wyremontowana droga powiatowa Osięciny-Wieniec-Włocławek stała się bezpieczniejsza. Na drodze tej brakuje podstawowych i dodatkowych znaków ostrzegawczych o bardzo niebezpiecznych [...]

Interpelacja pierwsza pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszona na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

Czy w jednostkach organizacyjnych powiatu włocławskiego (szkoły i inne jednostki) są zatrudnieni stażyści jeśli są zatrudnieni to w jakich jednostkach i ile osób? [...]

Interpelacja pierwsza Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszona na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

  Radny Andrzej Spychalski:1) podniósł, iż Starosta Włocławski w III kadencji Rady Powiatu we Włocławku, pismem z dnia 15.01.2007 występował do radnych w sprawie składania propozycji do Programu rozwoju lokalnego i zadań [...]

Interpelacja pierwsza pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszona na X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Radny zgłosił nastepujące interpelacje:   1. W projekcie budżetu powiatu na 2012 rok nie przewiduje się zabezpieczenia środków finansowych na sporządzenie dokumentacji na remont drogi powiatowej Kruszyn-Lubraniec, a Wieloletniej [...]

Interpelacja pierwsza pani Jadwigi Molendy zgłoszona na X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2011 roku.

  Radna Jadwiga Molenda zwróciła się o umieszczenie w Gazecie Pomorskiej lub Gazecie Powiatowej informacji o pracy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Taka informacja o Miejskim Rzeczniku Praw Konsumentów wraz z adresem i numerem [...]

Interpelacja pierwsza Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszona na X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2012 roku

  Radny Piotr Grudziński poinformował, że Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych złożyły wnioski do projektu budżetu na 2012 rok o zabezpieczenie środków finansowych na [...]

Interpelacja pierwsza Pana Romana Tomaszewskiego zgłoszona na IX Sesji Rady Powiatu we Wlocławku w dniu 15 listopada 2011 roku.

  Rdany z uwagi na różne perturbacje związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych poprosił   o informacje dotyczące:1)czy w ostatnich latach zmieniono kategorie zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu [...]

Interpelacja pierwsza pana Piotra Grudzińskiego zgłoszona na VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński na podstawie paragrafu 25 Statutu Powiatu włocławskiego zwrócił się z interpelacją w sprawie wprowadzeniu zakazu ruchu pojazdów powyżej 15 ton na drodze powiatowej nr 2907C Mostki-kowal oraz odpowiedniego [...]

Interpelacja pana Piotra Grudzińskiego zgłoszona w okresie między sesjami w dniu 19 września 2011 roku.

Na podstawie § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego radny zwrócił się z interpelacją w sprawie nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal o dł. 13742 km”W dniu 18 września 2011 roku [...]

Interpelacja pierwsza pana Karola Matusiaka zgłoszona na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 rok

  Radny Karol Matusiak nawiązał do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu wynika,w trakcie którego że zarząd przyjął zasady zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu włocławskiego. Radny poprosił o udostępnienie na piśmie [...]

Interpelacja druga pana Piotra Grudzińskiego zgłoszona na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  Piotra Grudziński zgłosił interpleację w sprawie udzielenia wyjaśnień oraz udostępnienia pełnej dokumentacji prowadzonego postępowania administracyjnego w stosunku do właścicieli gruntu na którym znajdowała się kapliczka [...]

Interpelacja pierwsza pana Piotra Grudzińskiego zgłoszona na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński na podstawie § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwrócił się z następującymi interpelacjami:w sprawie udostępnienia szczegółowych informacji na temat wydatkowania środków zapisanych w budżecie Powiatu [...]

Interpelacja pierwsza Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszona na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński poinformował, że w dniu 21 lutego 2011 roku zwróciłem się do Pana Starosty z interpelacją w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w zakresie dostępu do informacji [...]

Interpelacja druga pana Piotra Grudzińskiego zgłoszona na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński na podstawie § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwrócił się z interpelacją w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w zakresie dostępu do informacji publicznej w Starostwie [...]

Interpelacja pierwsza pana Piotra Grudzińskiego zgłoszona na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński zadał interpelację w imieniu swoim i radnego Romana Tomaszewskiego, ponieważ pochodzą z jednego okręgu wyborczego. Na podstawie § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwrócił się z interpelacją w sprawie [...]

Interpelacja pierwsza pana Jerzego Donajczyka zgłoszona na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  Radny Jerzy Donajczyk powiedział, że pod koniec zeszłego roku miała być doprowadzona na 90% do końca inwestycja Wlocławek-Kruszyn-Choceń, być może zaszkodziła aura, która zaskoczyła wykonawców? Zaczęto kłaść dywanik [...]

Interpelacja druga Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XXXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2010 roku.

  Radna Janina Mierzwicka poprosiła o przedstawienie rozliczenia końcowego z wykonawcą budowy drogi Włocławek-Wieniec - Osięciny. [...]

Interpelacja druga pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XXXIV Sesji Rday Powiatu w dniu 27 września 2010 roku.

  Radny powiedział, że w związku z realizacją inwestycji “Przebudowa drogi powiatowej Włocławek-Kruszyn -Choceń” wnosi o możliwość rozpatrzenia oznakowania tej drogi w rejonie szkoły w miejscowości Kruszyn. To największa [...]

Interpelacja pierwsza pana Romana Gołębiewskiego zgłosozna na XXXIV Sesji Rday Powiatu w dniu 27 września 2010 roku.

  Radny Roman Gołębiewski zwrócił się o wyjaśnienie nieuregulowania spraw własnościowych gruntów Skarbu Państwa w miejscowości Koszanowo - Gmina Włocławek. Władze samorządowe Gminy Włocławek zwróciły się do Starosty [...]

Interpelacja pierwsza pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XXXIV Sesji Rday Powiatu w dniu 27 września 2010 roku.

  Radna Janina Mierzwicka zapytała ile wynosi zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i do kiedy muszą zostać spłacone? Jaka jest kwota zobowiązań z tytułu zawartych wcześniej umów, porozumień oraz jaka kwota będzie do [...]

Interpelacja pierwsza pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  Radna Janina Mierzwicka w związku z oszczędnością tj. 127 500 zł jaka powstała w wyniku przeprowadzenia przetargu na zadanie ORLIK 2010 przy ZS w Lubrańcu złożyła interpelację w sprawie przeznaczenia podmiotowych środków na [...]

Interpelacja pierwsza pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2010 roku.

  Radna Janina Mierzwicka ponowiła interpelacje i zwróciła się z wnioskiem o szczegółowe udzielenie odpowiedzi na każde z zadanych pytań:I. Zgłoszoną w okresie między sesyjnym w dniu 16 listopada 2009 roku.Z uwagi na zawarte w [...]

Intrepelacja pierwsza Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2010

  Radny Roman Gołębiewski poprosił, aby przy dokonywaniu zmian do budżetu uwzględnić dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Radny pozostawia Zarządowi Powiatu przeanalizowane, czy to ma się [...]

Interpelacja pierwsza Pana Marka Śledzińskiego zgłoszona na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2010 roku.

  Radny Marek Śledziński powiedział, że z końcem 2009 roku były wydane decyzje Starosty Włocławskiego w sprawie likwidacji wysypisk śmieci w 2 lub 3 miejscowościach na terenie powiatu włocławskiego. Radny zadał pytanie w sprawie [...]

Interpelacja Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona w okresie między sesjami w dniu 12 lutego 2010 roku.

  W związku z licznymi wnioskami mieszkańców zwracam się z uprzejmą prośbą o przeznaczenie środków zarezerwowanych na remonty i bieżące utrzymanie dróg na 2010 na budowę dwóch chodników na terenie Gminy Włocławek.Pierwszym [...]

Interpelacja druga pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszona na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku

  Radny Andrzej Spychalski powiedział, że do Przewodniczącego wpłynęło pismo mieszkańca Gminy Włocławek z zapytaniem i prośbą o odpowiedź na temat zapewnień radnego Gołębiewskiego, który podczas jednej z Sesji zapewniał, że [...]

Interpelacja pierwsza pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszona na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  Radny Andrzej Spychalski skierował interpelację do Pana Starosty i poprosił o odpowiedź na piśmie. Stowarzyszenie Nowa Gmina wystąpiło z wnioskiem do Prezesa OSP w Kruszynie o udostępnienie informacji publicznej. Zdaniem radnego [...]

Interpelacja pierwsza pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku

  Radna Janina Mierzwicka na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Włocławskiego złożyła interpelację w sprawie przeprowadzonego remontu “Domku Ogrodnika” w Lubrańcu-Marysinie oraz rozwiązania problemów związanych z [...]

Interpelacja trzecia pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku

  Radny powiedział, że zwróciło się do niego kilka środowisk Gminy Włocławek zarówno stowarzyszeń, jak i sołtysów o przedstawienie informacji o stowarzyszeniu działającym na terenie tej gminy. Jest to stowarzyszenie [...]

Interpelacja druga pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku

  Radny poprosił o przedstawienie uwarunkowań formalno-prawnych remontu lub modernizacji drogi powiatowej Lubraniec-Kruszynek na odcinku od Kruszynka do Gróbiec, gdzie jest bardzo stara nawierzchnia i warunki jazdy są bardzo trudne. Radny [...]

Interpelacja pierwsza pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

 Radny Roman Gołębiewski powiedział, że na Sesji w dniu 27 listopada br. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w tym informacji o wynikach [...]

Interpelacja pierwsza pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2009 roku.

  Radna Janina Mierzwicka powiedziała, że zbliża się okres planowania i uchwalania budżetu na przyszły rok, w związku z tym radna zgłasza interpelację w sprawie rozważenia możliwości partycypowania w kosztach budowy hali sportowej w [...]

Interpelacja druga pana Marka Śledzińskiego zgłoszona na XXIII Sesji Rday Powiatu w dniu 21 kwietnia 2009 roku.

  Druga interpelacja dotyczyła uruchomienia środków na promocję powiatu. Chodzi o to aby w wspólnie z Komendą Policji dokonać w miesiącu wrześniu – początek roku szkolnego – akcji bezpieczeństwa dzieci na drogach. Radny [...]

Interpelacja pierwsza pana Marka Śledzińskiego zgłoszona na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2009 roku

  Radny Marek Śledziński złożył interpelacje w imieniu Klubu Radnych PSL dotyczącą Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten jest niedoszacowany. Dochody przyjęte są w mniejszej wysokości niż w roku [...]

Interpelacja pierwsza pana Romana Gołębiewskiego zgłosozna na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 marca 2009 roku.

  Poprosił o przedstawienie informacji na jakim etapie są sprawy z uwłaszczeniem Polskich Kolei Państwowych odnośnie kolei wąskotorowych przebiegających przez kilka gmin Powiatu Włocławskiego. Z informacji, które radny uzyskał [...]

Interpelacja trzecia pan Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XXII Sesji Rday Powiatu w dniu 25 marca 2009 roku.

  Radny poprosił o przedstawienie informacji czy w Starostwie Powiatowym są zatrudnione osoby na więcej niż 1 etat i czy znajdują się osoby przebywające na urlopie bezpłatnym ze względu na pełnienie innej funkcji?. [...]

Interpelacja druga pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 marca 2009 roku.

  Dlaczego w Powiecie Włocławskim nie został opracowany Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami zgodnie z odpowiednią ustawą dotyczącą tej kwestii? Radny uważa, że powiat jest do tego zobowiązany i poprosił o wyjaśnienie tej k [...]

Interpelacja druga pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 23 stycznia 2009 roku.

  Radna Janina Mierzwicka zapytała czy były podejmowane przez Zarząd Powiatu uchwały zgodnie z artykułem 60 ust.1 pkt 3 Statutu Powiatu Włocławskiego dotyczące wykonania uchwał Rady Powiatu? Temat ten będzie również przedmiotem [...]

Interpelacja pierwsza pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 23 stycznia 2009 roku.

  Radna Janina Mierzwicka zapytała jakie zostały podjęte działania w celu połączenia Powiatu Włocławskiego z Powiatem Aleksandrowskim czyli realizacji drogi w miejscowości Sarnówka? Radna powtarza tą interpelacje, jest to niewielki [...]

Interpelacja pierwsza pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszona na XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 23 stycznia 2009 roku.

  Radna zapytała o zaangażowanie prac związanych z uzyskaniem środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej Szpetal Górny – Włocławek? [...]

Interpelacja druga pana Zdzisława Krzyżanowskiego zgłoszona na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

1.Czy prawdą jest, że w ostatnim czasie w DPS w Kurowie miał miejsce zatrucie pokarmowe? Jeśli tak to czym było ono spowodowane i jakie podjęto działania zmierzające do przeciwdziałania takim wypadkom? Czy zostali wykryci sprawcy tych [...]

Interpelacja pierwsza pana Zdzisława Krzyżanowskiego zgłoszona na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku

  Radny zapytał czy prawdą jest, że Pan Marek Góreczny Radny Rady Powiatu we Włocławku prowadzi działalność gospodarczą na terenie jednej z powiatowych jednostek oświatowych w wyniku, której osiągnął określoną korzyść [...]

Interpelacja druga pana Marka Górecznego zgłoszona na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

  Drugie pytanie dotyczy sprawy związanej z budową dróg w momencie kiedy powiat otrzyma dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Jakie skutki finansowe będą na najbliższe 7 lat, wynikające z ewentualnego [...]

Interpelacja pierwsza pana Marka Górecznego zgłoszone na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

  Zapytał, jak wyglądają i na jakim etapie są prace nad Statutem Powiatu Włocławskiego? Minęły 2 lata od wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Na jakim etapie są te prace i kiedy zostaną podjęte stosowne [...]

Interpelacja druga pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

 Radny Roman Gołębiewski na jednej z poprzednich sesji zwrócił sie do pana Starosty z prośbą o spowodowanie, aby naczelnicy wydziałów odpowiadali na zadane pytania przez radnych, konkretnie i ze szczegółami. Po raz kolejny zdarzyło [...]

Interpelacja pierwsza pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

  Radny Roman Gołębiewski powiedział, że podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu tj. 7 listopada br. wystąpił z interpelacją dotyczącą Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kowalu założonego w dniu 21 kwietnia 2008 roku. Jedna [...]

Interpelacja pierwsza pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  Radny Roman Gołębiewski powiedział, że w dniu 21 kwietnia 2008 roku została podjęta uchwała o założeniu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kowalu. Radny zapytał ile uczniów uczęszcza do tego liceum, czy wystąpiły [...]

Interpelacja pierwsza pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszona na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  Radny Andrzej Spychalski powiedział, że w dniu 7 listopada poprosił o informacje z rozliczenia z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu Sesji rady Powiatu tj. 7 listopada br. radny otrzymał odpowiedź o [...]

Interpelacja trzecia pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Radny Roman Gołębiewski zadał pytanie dotyczące chodnika w miejscowości Nowa Wieś a konkretnie powiązana jest z interpelacją złożoną przez radnego na ostatnich obradach Sesji Rady Powiatu tj. 30 czerwca br. Wtedy też [...]

Interpelacja druga pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Radny Roman Gołębiewski zadał pytanie dotyczące budowy chodnika w miejscowości Nowa Wieś – Kruszyn Radny poprosił o pisemne przedstawienie rozliczenia tej inwestycji z przedstawieniem kosztów całkowitych z podziałem na [...]

Interpelacja pierwsza pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Radny Roman Gołębiewski zapytał jakie inwestycje sportowe powiat zgłosił w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Ankiety w tej sprawie były zbierane od samorządów w zeszłym roku. Radny chciałby wiedzieć, które [...]

Interpelacja pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Radna Janina Mierzwicka powiedziała, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego jest ogłoszenie o naborze wniosków na budowę sali gimnastycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Środki można uzyskać ale trzeba być w programie [...]

Interpelacja pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona w okresie między sesjami w dniu 19 września 2008 roku

  Proszę o pisemne wyjaśnienie w kwestii zamówienia publicznego dotyczącego remontu budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku. W ramach przetargu był prowadzony kompleksowy remont budynku. Była przeprowadzona rozbiórka miejsca [...]

Interpelacja pierwsza pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Radna Janina Mierzwicka powiedziała, że na Sesji przedstawiono Radzie Powiatu projekty uchwał dotyczące likwidacji 5 szkół. Z chwilą podjęcia tych uchwał inna uchwała-o sieci szkół w powiecie włocławskim stanie się nieaktualna. Radna [...]

Interpelacja pierwsza pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Radny Roman Gołębiewski poprosił aby Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem oraz podjął rozmowy z Prezydentem Miasta Włocławka odnośnie wykonania dokończenia ścieżki rowerowej, która jest w Michelinie. Powiat obecnie buduje chodnik, [...]

Interpelacja pana Marka Śledzińskiego zgłoszona na XIV Sesji Rady Powiatu w dniu 13 maja 2008 roku

Jak   wygląda   sytuacja   kadrowa   w   Wydziale   Geodezji,   Nieruchomości,   Architektury i Budownictwa? [...]

Interpelacja druga pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Roman Gołębiewski wniósł o wykonanie przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu na drodze powiatowej Włocławek – Kruszyn – Choceń w miejscowości Nowa Wieś, gdzie powstał i powstanie drugi przystanek MPK. Na tej drodze [...]

Interpelacja pierwsza pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Roman Gołębiewski zapytał o przyczynę niefunkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która istniała w Starostwie Powiatowym na bazie  porozumienia między Starostwem Powiatowym we Włocławku a gminami z [...]

Interpelacja pani Henryki Podlewskiej zgłoszona na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radna Henryka Podlewska powiedziała, że  radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Powiatu Włocławskiego. Radna zapytała jaki będzie  dalszy sposób postępowania w sprawie przedłożenia zmian  do [...]

Interpelacja pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszona na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Andrzej Spychalski zapytał kiedy i czy na drodze powiatowej nr 2909 w miejscowości Kruszyn, gdzie znajdują się  wysepki spowalniające do skrzyżowań, zostanie usunięta powłoka ziemi, która wystaje ponad krawężniki i jest [...]

Interpelacja druga pana Marka Górecznego zgłoszona na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Marek Góreczny zapytał, czy jest możliwe, by Zarząd Powiatu zrezygnował z wydawania jednego numeru gazety powiatowej Tu i Teraz, której koszt wynosi ok. 12.000 zł (z uwagi na opóźniający się wybór oferenta) i przeznaczyć te [...]

Interpelacja pierwsza pana Marka Górecznego zgłoszona na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Marek Góreczny zapytał, czy jest możliwe zwiększenie liczby powierzchni reklamowych i określenie zasad pobierania opłat oraz przeznaczenia pieniędzy z tych opłat na konkursy. [...]

Interpelacja druga pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na X Sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2007 roku.

2.Przedstawić     w     formie     pisemnej      rozliczenia     środków     na     remonty [...]

Interpelacja pierwsza pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na X Sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2007 roku.

1.Przedstawić rozliczenie dotacji dla Towarzystwa prowadzącego szkołę ponadgimnazjalną w gminie Choceń. Radny zaznaczył, że na ostatniej sesji zwrócił się z prośbą o pisemną odpowiedź na to pytanie, ale do dnia dzisiejszego nie [...]

Interpelacja pana Marka Górecznego zgłoszona na X Sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2007 roku.

Radny Marek Góreczny zapytał, jak wyglądają prace nad aktualizacją strategii rozwoju Powiatu Włocławskiego na lata 2007-2013. Z tego co Radny wie, to takie działania zostały poczynione. Zbliża się koniec roku 2007 i w 2008 roku rozpoczną [...]

Interpelacja pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radny Roman Gołębiewski zwrócił się z prośba, o wprowadzenie ograniczenia tonażu na drodze powiatowej Lubraniec-Kruszynek w miejscowości Dobra Wola. Jest to odcinek zbudowany z kostki brukowej i jeśli dopuści się do tego, aby tam [...]

Interpelacja pani Jadwigi Fijałkowskiej zgłoszona na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radna Jadwiga Fijałkowska zapytała, dlaczego na stronie internetowej powiatu włocławskiego jest brak informacji na temat działów kultura i sztuka, sport i rekreacja a także wspomnienia z imprez. Są tam materiały z okresu lat 2004 –2005. [...]

Interpelacja pana Marka Śledzińskiego zgłoszona na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radny Marek Śledziński zapytał na jakim etapie są prace nad zmianami w statucie, ponieważ istotne jest uaktualnienie zapisów w statucie do rzeczywistości jaka jest w chwili obecnej. Radny poprosił o odpowiedź na piśmie. [...]

Interpelacja pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszona na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radny Andrzej Spychalski poprosił o odpowiedź pisemną jak na ten rok wygląda rozwiązanie kwestii rozliczania w jednostkach zakupu olejów opałowych, podania normy i rozliczenia zużycie oleju opałowego. [...]

Interpelacja pani Ewy Kończyńskiej zgłoszona na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radna Ewa Kończyńska poprosiła na piśmie odpowiedzi na temat gotowości wszystkich kotłowni podlegających starostwu do rozruchu z powodu zbliżającego się sezonu grzewczego. [...]

Interpelacja pana Marka Górecznego zgłoszona na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radny Marek Góreczny zapytał, czy jest możliwe wprowadzenie ograniczenia tonażu wjazdu pojazdów na drodze Boniewo -Izbica Kujawska, ponieważ droga została zrobiona, ale dzięki temu stworzył się skrót z którego korzystają pojazdy o [...]

Janina Mierzwicka interpelacja druga złożona między sesjami Rady Powiatu

Radna Janina Mierzwicka w okresie między sesjami złożyła interpelację dotyczącą danych, ile Pani Radna Ewa Kończyńska złożyła zapytań, interpelacji i wniosków w II kadencji Rady Powiatu we Włocławku oraz ile otrzymała odpowiedzi od [...]

Marek Śledziński VI Sesja Rady Powiatu, 27.04.2007 r.

Radny Marek Śledziński złożył interpelację dotyczącą przydziału polbruku na poszczególne gminy, a konkretnie chodzi o gminę Izbica Kujawska. Radny poprosił, aby został przydzielony na odcinek chodnika przy szkole podstawowej w [...]

Janina Mierzwicka VI Sesja Rady Powiatu, 27.04.2007 r. - interpelacja pierwsza

Radna Janina Mierzwicka wniosła interpelacje w sprawie rozstrzygnięcia tegorocznego problemu obcinania rowów przy drogach powiatowych, ponieważ rozwiązania były różne, być może zarząd i władza ma inny pogląd, dlatego Pani Radna pyta o [...]

Marek Góreczny IV Sesja Rady Powiatu, 22.02.2007 r. - interpelacja druga

Jakie są planowane działania Powiatu na lata 2007-2013 w kontekście pozyskiwania funduszy europejskich oraz w kontekście koordynowania działań, ponieważ tego oczekuje Urząd Marszałkowski, działań gmin związanych z pozyskiwaniem [...]

Marek Góreczny IV Sesja Rady Powiatu, 22.02.2007 r. - interpelacja pierwsza

Jakie są założenia programu rozwoju przyjętego przez Zarząd Powiatu, ponieważ pytał o sprawy dotyczące strategii rozwoju powiatu w dniu 20 grudnia 2006 roku i otrzymał informację, że taka odpowiedź zostanie udzielona w terminie [...]

Janina Mierzwicka III Sesja Rady Powiatu, 12.01.2007 r.

Radna Janina Mierzwicka złożyła interpelację dotyczącą przedłożenia informacji na temat kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w miesiącach wrzesień - listopad 2006 roku w Starostwie Powiatowym przez Regionalną Izbę [...]

Mirosław Orliński XLIV Sesja Rady Powiatu, 31.08.2006 r.

Radny Mirosław Orliński zwrócił się z interpelacją do Pana Starosty, aby spowodował uzyskanie odpowiedzi dotyczącej uregulowania czasu pracy rynku hurtowego we Włocławku. W ostatnim czasie panują tam dziwne zwyczaje, ponieważ rynek [...]

Ewa Kończyńska XLIII Sesja Rady Powiatu, 30.06.2006 r.

Radna Ewa Kończyńska złożyła interpelację do Przewodniczącego Rady, ponieważ kilka razy prosiła Pana Dyrektora SPZPS we Włocławku o informacje na temat procesu restrukturyzacji zakładu i do tej pory nie uzyskała odpowiedzi. Radna chce [...]

Ireneusz Cichocki XLIII Sesja Rady Powiatu, 30.06.2006 r.

Radny Ireneusz Cichocki złożył interpelację o przedstawienie szczegółowej informacji na temat stopnia realizacji i harmonogramu przewidywanych czynności w zakresie wykonania inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2006 roku. [...]

Mirosław Orliński XLIII Sesja Rady Powiatu, 30.06.2006 r.

Radny Mirosław Orliński złożył interpelację na wniosek mieszkańców powiatu, którzy mieszkają przy drodze powiatowej na trasie Śmiłowiece – Czerniewice. Droga ta jest często uczęszczana przez ciężkie samochody z zakładów [...]

Grzegorz Biernacki XLIII Sesja Rady Powiatu, 30.06.2006 r.

Radny Grzegorz Biernacki złożył interpelację odnośnie płyt gnojowych i zbiorników, aby Pan Starosta wystąpił do Ministra Rolnictwa w celu przedłużenia terminu realizacji wykonania inwestycji, związanych z budową [...]

Mirosław Orliński XLII Sesja Rady Powiatu, 24.05.2006 r. - interpelacja druga

Druga interpelacja dotyczy dalszej części drogi 2909 Włocławek - Kruszyn - Choceń, w części odcinka Śmiłowice - Choceń, ponieważ została wykonana dokumentacja na położenie dywanika na w/w drodze, część robót została wykonana, ale [...]

Mirosław Orliński XLII Sesja Rady Powiatu, 24.05.2006 r. - interpelacja pierwsza

Radny Mirosław Orliński nawiązał do składanej wcześniej interpelacji odnośnie parkingu przy cmentarzu w miejscowości Śmiłowice. Interpelacja została zrealizowana i parking został utwardzony. Jednak po okresie zimy powstały ubytki, [...]

Jerzy Pawłowski XLII Sesja Rady Powiatu, 24.05.2006 r.

Radny Jerzy Pawłowski zapytał o organizacją ruchu drogowego na ul. Kujawskiej w Lubrańcu i wniósł o ponowne rozpatrzenie wniosku mieszkańców dotyczącego ogranizaenia ruchu pojazdów pow. 3,5 ton. Prowadzona tam działaslność gospodarcza w [...]

Ireneusz Cichocki XL Sesja Rady Powiatu, 12.04.2006 r.

Radny Ireneusz Cichocki -  złożył interpelację w zakresie zmiany w dziale I punkt 6 planu zadań inwestycyjnych na rok 2006 i wszelkich dokumentów pochodnych nazwy zadania. Radny proponuje zadanie o nazwie „Budowa ciągu pieszego [...]

Janina Mierzwicka XXXVIII Sesji Rady Powiatu, 15.02.2006 r.

Radna ponowiła interpelację, którą składała rok temu. Interpelacja dotyczy dewastowania dróg powiatowych spowodowane objazdami ciężkiego sprzętu, a także oznakowania dróg zakazującego ruchu pojazdów ciężarowych o ciężarze pow. 3,5 [...]

Piotr Grudziński XXXVIII Sesji Rady Powiatu, 15.02.2006 r.

Złożył interpelację o zintensyfikowanie prac przygotowujących inwestycję p.n. Budowa hali sportowej przy ZS w Kowalu, jak również udzielenie informacji na temat harmonogramu prac związanych z tą inwestycją. [...]

Mirosław Orliński XXXIV Sesji Rady Powiatu, 21.09.2005 r.

Radny złożył interpelację dotyczącą usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu dróg Śmiłowice – Kowal. Nieopodal usytuowany jest parking przy kościele. Zaparkowane samochody powodują ograniczenie widoczności na tym skrzyżowaniu. [...]

Edward Mańkowski XXXIV Sesji Rady Powiatu, 21.09.2005 r.

Radny złożył interpelację do zarządu powiatu o ujęcie w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2006 środków finansowych na dokonanie remontu grobli i przebiegającej po niej drogi powiatowej w miejscowości Chełmica Duża w gm. [...]

Piotr Grudziński XXXIII Sesja Rady Powiatu, 17.08.2005 r.

Należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do uzyskania odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu przebiegu projektowanej budowy drogi krajowej nr 1 (obwodnica Kowala) przez grunty należące do Zarządu [...]

Bogdan Czajka, XXXII Sesja Rady Powiatu, 23.06.2005 r.

Zwrócił się z interpelacją w imieniu posiadaczy broni i amunicji oraz osób, które pragną zrezygnować z jej posiadania ze względu na wysokie koszty utrzymania. Radny poprosił, aby za pośrednictwem Pana Starosty wystąpić do Powiatowej [...]

Piotr Grudziński, XXXII Sesja Rady Powiatu, 23.06.2005 r. - interpelacja druga

Ujęcie w harmonogramie remontów dróg powiatowych, drogi powiatowej Szatki – Kowal w miejscowości Kowal  (ul Kopernika). [...]

Piotr Grudziński, XXXII Sesja Rady Powiatu, 23.06.2005 r. - interpelacja pierwsza

Ujęcia w harmonogramie remontów dróg powiatowych, drogi powiatowej nr 2926 Grabkowo – Bogusławie w miejscowości Grabkowo. [...]

Tomasz Olach, XXXI Sesja Rady Powiatu, 04.06.2005 r.

Biorąc pod uwagę fakt, iż subwencja oświatowa stanowi znaczną pozycję w budżecie powiatu, zarówno  po stronie dochodów jak i po stronie wydatków  Radny zainteresowany jest uzyskaniem informacji co do sposobu jej [...]

Tomasz Olach, XXX Sesja Rady Powiatu, 27.04.2005 r. - interpelacja druga

Interpelacja dotyczy skrzyżowania drogi Wola Nakonowska – Czerniewice. Jest to skrzyżowanie o dużym stopniu zagrożenia wypadkami drogowymi z powodu:- ograniczonej widoczności na skutek pewnego nasypu ziemi, który tam [...]

Tomasz Olach, XXX Sesja Rady Powiatu, 27.04.2005 r. - interpelacja pierwsza

Mieszkańcy Woli Nakonowskiej  w gminie Choceń są zaniepokojeni stanem drogi powiatowej przebiegającej przez tę miejscowość. Nawierzchnia tej drogi nie nadaje się do bezpiecznej komunikacji, utrudniony jest przejazd poprzez [...]

Ireneusz Cichocki, XXX Sesja Rady Powiatu, 27.04.2005 r.

Interpelacja dotyczy drogi powiatowej Mostki – Kowal, na odcinku Mostki – Smólnik. Nawierzchnia tej drogi jest w bardzo złym stanie, grozi niebezpieczeństwem, a także awariami samochodów, dlatego wymaga gruntownego rem [...]

Ewa Kończyńska, XXX Sesja Rady Powiatu, 27.04.2005 r. - interpelacja trzecia

W roku 2004 wzrosły wydatki na wynagrodzenie pracowników w Starostwie Powiatowym. Radna prosi o wykaz ruchów kadrowych w 2003 roku, 2004 roku oraz do 30 kwietnia 2005 roku, czy to jest spowodowane, w jakim zakresie wzrosły zadania [...]

Ewa Kończyńska, XXX Sesja Rady Powiatu, 27.04.2005 r. - interpelacja druga

Interpelacja dotyczy natychmiastowego usunięcia uszkodzeń w nawierzchni  drogi Brześć Kujawski – Sokołowo i przycięcia drzew przy tej drodze, [...]

Ewa Kończyńska, XXX Sesja Rady Powiatu, 27.04.2005 r. - interpelacja pierwsza

Interpelacja dotyczy natychmiastowego zlikwidowania ubytków w nawierzchni drogi Ustronie - Sarnówka, [...]

Romuald Czerwiński, XXX Sesja Rady Powiatu, 27.04.2005 r.

Interpelacja dotyczy drogi Sarnówka – Kazimierzewo. Mimo wcześniejszych interpelacji i wniosków  zarówno ze strony Radnego jak i samorządu gminnego stan tej drogi w kierunku Ustronia jest tragiczny, niewielkie naprawy, jaki w [...]

Piotr Zbonikowski, XXIX Sesja Rady Powiatu, 30.03.2005 r. - interpelacja druga

Czy może Zarząd Powiatu w przyszłym roku podejmie działania związane z realizacją zadania związanego z turystyką i wypoczynkiem pod nazwą – „Wypoczynek letni dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” dla dzieci z rodzin [...]

Piotr Zbonikowski, XXIX Sesja Rady Powiatu, 30.03.2005 r. - interpelacja pierwsza

Czy Zarząd Powiatu w związku z brakiem realizacji średnich świadczeń finansowych poszczególnych grup awansu zawodowego nauczycieli, wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z 1982r. art. 30 zamierza w najbliższym czasie podjąć działania [...]

Janina Mierzwicka, XXIX Sesja Rady Powiatu, 30.03.2005 r.

Obecny system finansowy powiatu, przy nakładaniu nowych zadań na powiaty nie gwarantuje zrealizowania, często uzasadnionych społecznych oczekiwań. Dlatego też bez zdecydowanych  rozwiązań ustawowych i systemowych, które pozwolą na [...]

Tomasz Olach, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r. - interpelacja trzecia

 Jeżeli w szkole, czy to w SLO, SZSZ zwiększyła się liczba uczniów, czy Starostwo zwiększy dotację z chwilą przybycia nowych uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego? [...]

Tomasz Olach, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r. - interpelacja druga

Czy uwzględniane są pieniądze w przekazywanych środkach finansowych związane ze zdobywaniem awansu nauczycieli tzw. waga zależna od nauczycieli P 9 wynikająca z metryczki na rok 2004, zgodnie z Kartą Nauczyciela? [...]

Tomasz Olach, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r. - interpelacja pierwsza

Jaka dotacja na l ucznia jest w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Choceniu, szczegółowa podstawa i dodatki tzw. wagi za rok 2003 i 2004 ? [...]

Mirosław Orliński, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r.

Interpelacja dotyczy wykonania zatok przy drodze powiatowej nr 2909 w miejscowości Szatki i chodnika dł. ok. 100 mb. po stronie zabudowanej.Uzasadnienie:Mieszkańcy miejscowości Szatki gm. Choceń wnioskują o wykonanie 2-ch zatok na drodze [...]

Henryk Krzyżanowicz, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r.

Mając na względzie interes powiatu, zarówno społeczny jak i finansowy, proszę o kontynuowanie w 2005 roku zadania p.n. Modernizacja powiatowego odcinka drogi nr 2931 Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie od km 0 do 900.Wyżej wymienione zadanie [...]

Piotr Grudziński, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r. - interpelacja siódma

Powołując się na § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości wydzielenia i sprzedaży działek znajdujących się Kowalu przy ulicy Marii Konopnickiej a będących w [...]

Piotr Grudziński, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r. - interpelacja szósta

Powołując się na § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości wyrównani i zarazem podniesienia poziomu jezdni na ulicy Kopernika w Kowalu, która to znajduje się w ciągu drogi [...]

Piotr Grudziński, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r. - interpelacja piąta

 Powołując się na § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwracam się z prośbą o usunięcie ubytków na drodze powiatowej nr 2907 Mostki – Kowal na odcinku od granic Miasta Kowal do miejscowości Dębniaki. UzasadnienieŁuk drogi [...]

Piotr Grudziński, XXIIISesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r. - interpelacja czwarta

Powołując się na § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwracam się z prośbą o wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów ciężkich na drodze powiatowej nr 2907 Mostki – Kowal na odcinku przebiegającym przez tereny Gostynińsko [...]

Piotr Grudziński, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r. - interpelacja trzecia

Powołując się na § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwracam się z prośbą o to, aby na drodze powiatowej nr 2925 Czerniewiczki – Ossówek w miejscowości Grabkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2926 Grabkowo – [...]

Piotr Grudziński, XXIII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r. - interpelacja druga

Powołując się na § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat finansowania działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu. UzasadnienieW trakcie obrad ostatniej [...]

Pitr Grudzińskim - XXII Sesja Rady Powiatu, 27.10.2004 r.- interpelacja pierwsza

Powołując się na § 25 Statutu Powiatu Włocławskiego zwracam się z prośbą o udzielenie informacji: - o przebiegu negocjacji z Burmistrzem Miasta Kowal zmierzających do podpisania porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem [...]

Mirosław Orliński - XXI Sesja Rady Powiatu, 7.08.2004 r.

złożył wniosek dotyczący szkół i domów  pomocy społecznej. Radny pragnie, aby środki uzyskane  przez szkoły, czy inne placówki w 100% powracały do tych jednostek, które je wypracowały. Pozwoli to stworzyć rywalizację, a [...]

Grzegorz Biernacki - XXI Sesja Rady Powiatu, 07.08.2004 r.

Radny Grzegorz Biernacki zgłosił interpelacje do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w sprawie akcji pracowniczych. Renciści i emeryci Zakładów Azotowych „Anwil” około 5 lat temu otrzymali akcje pracownicze. Radny pragnie [...]

Tomasz Olach - XX Sesja Rady Powiatu, 30.06.2004 r. interpelacja druga

Druga interpelacja kierowana jest do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Ireneusza Cichockiego. Radny biorąc udział w spotkaniach z mieszkańcami Powiatu spotkał się z problemem dotyczącym terminów organizowania sesji, a w szczególności [...]

Tomasz Olach - XX Sesja Rady Powiatu, 30.06.2004 r. - interpelacja pierwsza

Radny Tomasz Olach powiedział, że pod złożoną interpelacją będą widniały dwa podpisy, oprócz podpisu radnego Olacha podpisała się pani Radna Ewa Kończyńska. Interpelacja dotyczy szkolnictwa wyższego. Wszystkim wiadomo, że edukacja [...]

Henryk Krzyżanowicz - XIX Sesja Rady Powiatu, 16.06.2004 r.

Złożył interpelację dotyczącą funkcjonowania od 1 lipca br. internatów funkcjonujących przy szkołach powiatowych. Radny uczestniczył w pracach podzespołu ds. internatów, gdzie sygnalizowany był problem środków zaplanowanych w [...]

Grzegorz Biernacki - XVII Sesja Rady Powiatu, 28.04.2004 r. interpelacja druga

Interpelacja dotyczy problematyki świadectw weterynaryjnych zwierząt przeznaczonych na rzeź, a także sprawa paszportów dla młodego bydła, ponieważ wiąże się do ze sprzedażą. Prawdopodobnie po wejściu do Unii Europejskiej będzie [...]

Grzegorz Biernacki - XVII Sesja Rady Powiatu, 28.04.2004 r. interpelacja pierwsza

Złożył interpelację dotyczącą drogi powiatowej Izbica Kujawska w kierunku Topólki w miejscowości Podhulanka. Droga jest w bardzo złym stanie, szczególnie na zakręcie jest pełno dziur. Nie widać, żeby droga ta w ostatnim czasie była [...]

Ewa Kończyńska - XVII Sesja Rady Powiatu, 28.04.2004 r.

Złożyła interpelację dotyczącą internatu przy ZS i RCKU w Starym Brześciu. W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Brześcia Kujawskiego, którzy z niepokojem i troską przyglądają się jak postępuje dewastacja niewykorzystywanego [...]

Leszek Komorek - XVII Sesja Rady Powiatu, 28.04. 2004 r.

Złożył interpelację w sprawie przebudowy przepustów przez drogę powiatową Baruchowo – Goreń – Patrowo (droga nr 2918). Obecny stan techniczny tych przepustów jest bardzo zły, są one niedrożne, co powoduje zalewanie pól [...]

Henryk Krzyżanowicz - XVII Sesja Rady Powiatu, 28.04.2004 r.

Zgłosił interpelację dotyczącą wniosku złożonego przez Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu. Radny poprosił o wyjaśnienie negatywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd Powiatu, a także czym motywował Pan Dyrektor wniosek o [...]

Grzegorz Biernacki - XVI Sesja Rady Powiatu, 14.04.2004 r.

Złożył interpelację w sprawie pracy Rzecznika Praw Konsumentów. Radny życzył by sobie, aby osoba ta pracowała co najmniej trzy razy w tygodniu przez 4 godziny w Starostwie Powiatowym. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców Powiatu, ludzi [...]

Tomasz Olach - XV Sesja Rady Powiatu, 31.03.2004 r.

Złożył interpelację dotyczącą zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku administratora ds. informatyki.  W w/w jednostce jest na stanie 8 komputerów, w związku z tym radny uważa, że jest to duża [...]

Tomasz Olach - XIV Sesja Rady Powiatu, 03.03.2004 r.

Złożył interpelację dotyczącą realizacji umowy nr 6/2000 zawartej w dniu 28.09.2000 roku pomiedzy Zarządem Powiatu a Zarządem Gminy Choceń. Przedmiotem tej umowy jest droga powiatowa Wilkowiczki – Janowo. Radny chce wiedzieć, jakie [...]

Ewa Kończyńska - XIV Sesja Rady Powiatu, 03.03.2004 r. interpelacja druga

Druga  interpelacja dotyczy również bezpieczeństwa na drodze powiatowej Ustronie – Sarnówka. Jest to droga powiatowa, bardzo zdewastowana, dziury w nawierzchni zagrażają życiu uczestników w ruchu drogowym. [...]

Ewa Kończyńska - XIV Sesja Rady Powiatu, 03.03.2004 r. interpelacja pierwsza

Interpelacja dotyczy pilnego zajęcia się drogą powiatową Włocławek – Bachórka, która nie nadaje się do użytku publicznego, wymaga natychmiastowej przebudowy i modernizacji ze względu na rozległe zniszczenia. Jest to droga [...]

Grzegorz Biernacki - XIV Sesja Rady Powiatu, 03.03.2004 r. interpelacja druga

Druga interpelacja dotyczy pobierania opłat za odpis z wyciągu karty zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Opłata ta wynosi 10 zł i na jakiej podstawie jest pobierana.? [...]

Grzegorz Biernacki - XIV Sesja Rady Powiatu, 03.03.2004 r. interpelacja pierwsza

Złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań odnośnie parkingów przy placówkach powiatowych, między innymi przy ul. Okrężnej, gdzie mieści  się Wydział Geodezji. Zdarzały się sytuacje, że interesantom – mieszkańcom [...]

Romuald Czerwiński - XIV Sesja Rady Powiatu, 03.03.2004 r.

Złożył interpelację dotyczącą czynności związanych z dalszą dwastacją drogi powiatowej nr 2609 na terenie gminy Lubanie w miejscowości Gąbinek – Kucerz. Radny zaproponował, aby umieścić znaki zakazu poruszania się po tej drodze [...]

Mirosław Orliński - XIV Sesja Rady Powiatu, 03.03.2004 r.

Złożył interpelację dotyczącą wykonania parkingu przy cmentarzu w miejscowości Śmiłowice przy drodze powiatowej nr 2921. Droga ta wymaga renowacji bądź znacznego remontu na odcinku ok. 800 m. Na drodze tej występuje [...]

Mirosław Orliński - XIII Sesja Rady Powiatu, 28.01.2004 r.

Złożył interpelację dotyczącą remontu i budowy chodnika o długości 150 metrów przy drodze powiatowej nr 2921 w Śmiłowicach, ( od przystanku autobusowego do sklepu spożywczego należącego do P. Biegniewskich). Remontu wymaga chodnik na [...]

Tomasz Olach - XII Sesja Rady Powiatu, 14.01.2004 r.

Panie Starosto w projekcie budżetu na 2004 rok  w dziale oświata i wychowanie w paragrafie licea ogólnokształcące jest zapisana kwota 269,750 zł i w paragrafie szkoły zawodowe kwota 134.680 zł dla niepublicznej jednostki [...]

Mirosław Orliński - XII Sesja Rady Powiatu, 30.12.2003 r.

Złożył interpelację dotyczącą wykonania trzech przepustów przez rów przy drodze powiatowej nr 46 923 w Kuźnicach przy osiedlu mieszkaniowym po byłej SHRO Świętosław, celem umożliwienia mieszkańcom dojazdu do swoich pos [...]

Grzegorz Biernacki - XI Sesja Rady Powiatu, 29.11.2003 r.

Podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku złożył interpelację o następującej treści:Radny powiedział, że z uwagi na to, iż odbywa liczne spotkania z rolnikami na terenie Gminy Izbica Kujawska pojawił się bardzo ważny problem. [...]

Grzegorz Biernacki - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r. interpelacja trzecia

Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni zjazdu polbrukiem mieszkance miejscowości Pasieka przy drodze budowanej ze środków SAPARD. Z jakich środków i przez kogo usługa została wykonana, ponieważ sprawa ta bulwersuje pozostałych [...]

Grzegorz Biernacki - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r. interpelacja druga

Interpelacja dotyczy wydawanych świadectw weterynaryjnych przez lekarzy weterynarii. Jeżeli zwierze przeznaczone jest do sprzedaży, aby jednoznacznie świadectwo zdrowia określało możliwości przeznaczenia zwierzęcia na ubój. [...]

Grzegorz Biernacki - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r. interpelacja pierwsza

Interpelacja w sprawie zorganizowania konferencji prasowych – utworzenia Biura Prasowego w celu szerszego dotarcia do społeczeństwa Powiatu Włocławskiego. [...]

Romuald Czerwiński - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r. interpelacja szósta

Dotyczy dróg powiatowych. W dniu 1 sierpnia br. radny otrzymał wniosek mieszkańca Lubania dotyczy przywrócenia drożności rowu przy drodze powiatowej Mikanowo – Siutkowo. Przy posesji tego Pana rów jest utrzymany w nienagannym stanie. [...]

Romuald Czerwiński - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r. interpelacja piąta

Interpelacja dotyczy dróg powiatowych. Radny wielokrotnie wskazywał, że przydrożne zarośla są niebezpieczne i stanowią zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg. Zimą zatrzymują śnieg, latem śmieci. Kiedy w poniedziałek 8 sierpnia [...]

Romuald Czrwiński - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r. interpelacja czwarta

Interpelacja dotyczy odpowiedzi na wniosek mieszkańców. Mieszkańcy wsi Kałęczynek i Kazimierzewo złożyli za pośrednictwem Urzędu Gminy w Lubaniu wniosek do PZD, z prośbą o oświetlenie drogi powiatowej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymali [...]

Romuald Czerwiński - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r. iterpelacja trzecia

Interpelacja dotyczy Powiatowego Zarządu Dróg. Radny zapytał Pana Dyrektora, jak rozliczana jest praca brygady prowadzącej konserwacji i bieżące utrzymanie dróg? Z obserwacji ostatnich dni wynika, że praca ta jest mało efektywna. [...]

Romuald Czeriński - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r. interpelacja druga

Interpelacja dotyczy drogi powiatowej Sarnówka – Kazimierzewo, o której na początku roku Wójt Gminy Lubanie złożył wniosek do Zarządu Powiatu z propozycją partycypacji w kosztach ułożenia nowej nawierzchni na drodze powiatowej w [...]

Romuald Czerwiński - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r. interpelacja pierwsza

Interpelacja dotyczy drogi powiatowej Kucerz – Gąbinek. Gmina Lubanie będzie składała lub złożyła już wniosek o dofinansowanie z funduszu SAPARD utwardzenia drogi gminnej. Inwestycja jest przewidziana na przyszły rok. Aby ułożenie [...]

Ireneusz Cichocki - IX Sesja Rady Powiatu, 10.10.2003 r.

złożył interpelację do Zarządu Dróg Powiatowych za pośrednictwem Pana Starosty o ujęcie w planie i zaplanowanie w przyszłym roku remontu, a właściwie modernizacji przepustu mostu na rzece Zuzałce w miejscowości Kosinowo na drodze [...]

Henryk Krzyżanowicz - VIII Sesja Rady Powiatu, 2.07.2003 r.

Zgłosił interpelację następującej treści: “Mając na względzie fakt, że cykl inwestycyjny (zwłaszcza z udziałem środków pozabudżetowych) wymaga podejmowania wielu działań i czasu, dlatego radny prosi o informację na temat [...]

Mirosław Orliński - VIII Sesja Rady Powiatu, 2.07.2003 r.

Złożył interpelację dotyczącą rozbiórki nie zamieszkałego budynkuMieszkalnego, w części zawalonego w miejscowości Śmiłowice, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg Włocławek – Choceń - Śmiłowice – Olganowo. Obiekt ten [...]

Janina Mierzwicka - VII Sesja Rady Powiatu, 30.05.2003 r.

Złożyła interpelację w sprawie przyjęcia do przyszłorocznego planu – “ modernizacji drogi powiatowej Zgłowiązczka – Smogorzewo w gm. Lubraniec”. [...]

Henryk Krzyżanowicz - VII Sesja Rady Powiatu, 30.05.2003 r. interpelacja druga

Nawiązał do interpelacji złożonej w dniu 12 marca 2003r. dotyczącej drogi nr 46 723 Siutkowo – Mikanowo. Radny stwierdził, że stan tej drogi nie uległ poprawie, w związku z czym wnosi ponowną interpelację w tej sprawie.Druga [...]

Henryk Krzyżanowicz - VII Sesja Rady Powiatu, 30.05.2003 r. interpelacja pierwsza

Zgłosił interpelację dotyczącą pogarszania się stanu dróg powodowane brakiem odpływu wody. Radny Poprosił o informację na temat działań, jakie zostały podjęte w zakresie niwelowania poboczy, a także jakie działania planowane są na [...]

Mirosław Orliński - VII Sesja Rady Powiatu, 30.05.2003 r. interpelacja druga

Interpelacja dotyczy remontu drogi powiatowej nr 46 923 od skrzyżowania dróg Czeniewice – Gołaszewo – Szatki – Kowal w kierunku Kuźnic na odcinku o długości 700 m.   [...]

Mirosław Orliński - VII Sesja Rady Powiatu, 30.05.2003 r. interpelacja pierwsza

złożył interpelację, dotyczącą zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/284/02 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2002 roku. Radny wnioskuje o dopisanie w w/w załączniku do § 7 pkt. 5 “ Wspieranie zadań mających na [...]

Edward Mańkowski - VII Sesja Rady Powiatu, 30.05.2003 r.

Zapytał o sprawy zmian kadrowych, a konkretnie zwolnień pracowników Starostwa Powiatowego. Radny pragnie uzyskać informację dlaczego został zwolniony z pracy Pan Maciej Trzmielewski. Wiadomo, że była przeprowadzona reorganizacja i przy [...]

Tomasz Olach - VI Sesja Rady Powiatu, 16.04.2003 r.

Złożył interpelację dotyczącą ważnego charakteru działalności powiatu jakim jest szkolnictwo i oświata. Wiadomo, że niebawem będzie koniec roku szkolnego i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych będą wybierać szkołę w celu dalszego [...]

Edward Mańkowski - VI Sesja Rady Powiatu, 16.04.2003 r.

Powiedział, że dnia 2 kwietnia br. złożył na ręce Dyrektora PZD Pana Przybylskiego pismo w imieniu mieszkańców wsi Cyprianka, Chełmica Cukrownia, Chełmica Duża, a także w imieniu własnym proszę o niezwłoczne dokonanie remontu dróg [...]

Tomasz Olach - V Sesj Rady Powiatu, 12.03.2003 r.

Biorąc pod uwagę budżet Powiatu Włocławskiego i uwzględnioną w nim sprzedaż mieszkań, jak również zainteresowanie mieszkańców, którzy są użytkownikami mienia Powiatu Włocławskiego, a wyrażają zgodę na kupno tego mienia. W jakim [...]

Henryk Krzyżanowicz - V Sesja Rady Powiatu, 12.03.2003 r. interpelacja druga

Interpelacja dotyczy w ramach zaplanowanych środków na budowę chodników, aby wykonać chodnik w miejscowości Błenna, na terenie przy kościele. Jest to druga miejscowość pod względem liczby mieszkańców w gminie Izbica Kujawska, gdzie [...]

Henryk Krzyżanowicz - V Sesja Rady Powiatu, 12.03.2003 r. interpelacja pierwsza

Interpelacja dotyczy zniwelowania poboczy w każdej gminie celem odprowadzenia wody z jezdni do rowów, ponieważ przy uszkodzonych nawierzchniach dróg grozi to ogromnym niebezpieczeństwem.   [...]

Ireneusz Cichocki - V Sesja Rady Powiatu, 12.03.2003 r. interpelacja druga

Złożył interpelację o pilną naprawę i zajęcie się stanem drogi powiatowej Kowal – Mostki na odcinku od miejscowości Mostki do miejscowości Smólnik. Droga wymaga pilnej naprawy, ponieważ jej stan jest tragiczny i grozi dużym [...]

Grzegorz Biernacki - V Sesja Rady Powiatu, 12.03.2003 r.

Zgłosił interpelację dotyczącą wyrównania odcinka drogi gruntowej w miejscowości Sokołowo – Pasieka. [...]

Ireneusz Cichocki - V Sesja Rady Powiatu, 12.03.2003 r. interpelacja pierwsza

Zwracamy się za Pana pośrednictwem do Zarządu Powiatu Włocławskiego o uwzględnienie w budżecie na rok 2003 w wykazie zadań inwestycyjnych w dziale 600 poz. 4 opracowania dokumentacji na budowę chodnika na ulicy Jana Pawła II w Kruszynie i [...]

Romuald Czerwiński - V Sesja Rady Powiatu, 12.03.2003 r. interpelacja druga

Dotyczy również wyżej wymienionej drogi. Przez gm. Lubanie przebiega droga krajowa Nr 1 z bardzo niebezpiecznym odcinkiem oznaczonym tzw.” Czarnym Punktem”. Wydarza się tu wiele wypadków. Droga powiatowa nr 46 729 jest [...]

Romuald Czerwiński - V Sesja Rady Powiatu, 12.03.2003 r. interpelacja pierwsza

Droga nr 46 729 Mikanowo – Siutkowo dł. 7,6 km zupełnie zalana wodą. Sytuację pogarsza brak rowów przydrożnych. Spływająca z pól woda dostaje się bezpośrednio na jezdnię, co czyni drogę w zasadzie nieprzejezdną dla samochodów [...]

Tomasz Olach - V Sesja Rady Powiatu, 12.03.2003 r.

Dobrze wiemy, drogi powiatowe są w nienajlepszym stanie, a wręcz można powiedzieć o wielu odcinkach czy kilometrach dróg na terenie Powiatu Włocławskiego, że stan ich jest katastrofalny. Komunikacja i poruszanie jest utrudnione nie tylko na [...]

Grzegorz Biernacki - IV Sesja Rady Powiatu, 29.01.2003 r.

Jaka firma odśnieża drogi powiatowe oraz jaki jest koszt miesięcznego zimowego utrzymania dróg? Na jak długi okres czasu podpisana jest umowa z tą firmą i kto ją podpisał? [...]

Janina Mierzwicka - IV Sesja Rady Powiatu 29.01.2003 r.

Z publikacji prasowych dowiedzieliśmy się, że Pan Stefan Czajkowski został odwołany ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Dzisiejsze wyjaśnienia Pana Starosty w tej sprawie nie utwierdziły radnych z naszego klubu o słuszności [...]

Jerzy Pawłowski - IV Sesja Rady Powiatu, 29.01.2003 r.

Proszę o wyjaśnienie kwestii związanych z ujęciem w projekcie budżetu na 2003 rok w dochodach własnych powiatu, dochodów ze sprzedaży Internatu Zespołu Szkół- Liceum w Lubrańcu. Z racji tego, że obiekt ten jest na terenie Lubrańca, [...]

Tomasz Olach - II Sesja Rady Powiatu, 11.12.2002 r. - interpelacja trzecia

Zapewne wszystkim jest znany problem i kłopot związany z Wydziałem Komunikacji, a w szczególności tym osobom, którzy korzystali już z tej formy załatwiania spraw, bądź będą korzystać w najbliższym czasie. Znając opinię szerokiej gamy [...]

Tomasz Olach - II Sesja Rady Powiatu, 11.12.2002 r. - interpelacja druga

Wiadomo, że drogi powiatowe są w nienajlepszym stanie, a wręcz można powiedzieć o wielu odcinkach czy kilometrach, że ich stan jest katastrofalny. Komunikacja i poruszanie jest utrudnione nie tylko na skutek złej, popękanej nawierzchni, ale [...]

Tomasz Olach - II Sesja Rady Powiatu, 11.12.2002 r. - interpelacja pierwsza

Uwzględniając wiele mankamentów jakie ponoszą osoby, które zdecydowały o zamiarze budowy, rozbudowy czy modernizacji domów, pomieszczeń, lokali w okresie obecnym, dość trudnym i niesprzyjającym budownictwu mieszkaniowemu. Wychodząc [...]

Mirosław Orliński - II Sesja Rady Powiatu, 11.12.2002 r. - interpelacja trzecia

Interpelacja dotyczy remontu kapitalnego Oczyszczalni Ścieków w DPS Wilkowiczki. Stan techniczny pierwszej w gminie Choceń zakładowej kontenerowej oczyszczalni ścieków jest zły. Brak bieżących remontów, uwagi i zalecenia Sanepidu oraz [...]

Mirosław Orliński - II Sesja Rady Powiatu, 11.12.2002 r. - interpelacja druga

Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 46 928 wzdłuż wykonanego chodnika na odcinku długości 300 mb. Radny swoją interpelacje uzasadnił tym, że ponieważ jest droga ta jest w kierunku Czerniewic, jest tam nasilony ruch, z uwagi na [...]

Mirosław Orliński - II Sesja Rady Powiatu, 11.12.2002 r. - interpelacja pierwsza

Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 46 914 od skrzyżowania drogi Włocławek – Wichrowice do Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach wzdłuż wykonanego chodnika na długości ok.800 mb. Radny swoją interpelację uzasadnił tym, że [...]

Henryk Krzyżanowicz - II Sesja Rady Powiatu, 11.12.2002 r.

Chcieliśmy nawiązać współpracę, aby ta koalicja miała wsparcie w nas, ale to co pokazała dzisiejsza sesja świadczy o tym, że tej dobrej woli ze strony koalicji nie widać. Koalicja na razie tworzy układy i zajmuje się [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij