2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 50/05 Starosty Włocławskiego z dnia 08.11.2005 r. w sprawie procedury utworzenia i aktualizacji „Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Włocławskiego”

Zarządzenie nr 50/05 Starosty Włocławskiego z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie procedury utworzenia i aktualizacji „Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Włocławskiego”
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się „Mapę aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Włocławskiego”, zwaną dalej „Mapą aktywności” . 

§ 2. 1. „Mapa aktywności” prowadzona jest w celu systematycznego dostarczenia mieszkańcom, organizacjom i innym podmiotom aktualnej i kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Włocławskiego.
2. „Mapa aktywności” zawiera w szczególności informacje o danych adresowych organizacji pozarządowych, dane osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, informacje o zakresie działań statutowych i osiągnięciach.

§ 3. „Mapa aktywności” prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego, na podstawie danych dostarczonych przez organizacje pozarządowe.

§ 4. Wprowadzenia oraz aktualizacji danych dotyczących organizacji pozarządowych, dokonuje się na podstawie formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia. Formularz dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego – www.powiat.wloclawski.pl lub w formie drukowanej w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym we Włocławku. 

§ 5. 1. Aktualizacji danych zawartych w „Mapie aktywności” dokonuje się na wniosek organizacji pozarządowych lub z urzędu.
2. Organizacje pozarządowe zgłaszają zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 2, na formularzu,  w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.
3. Aktualizację danych dotyczących organizacji pozarządowych przeprowadza się z urzędu corocznie, do końca pierwszego kwartału.
4.  W celu dokonania aktualizacji, o której mowa w ust. 3, naczelnik wydziału właściwego w sprawach organizacji przekaże organizacjom pozarządowym formularz, o którym mowa w §4.
5. Organizacje pozarządowe zobligowane są przekazać wypełniony formularz w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

§ 6. Wykreślenie organizacji z właściwego rejestru lub zaprzestanie prowadzenia działalności, spowoduje wykreślenie organizacji z „Mapy aktywności” z urzędu lub na wniosek organizacji pozarządowej złożony na formularzu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.  
 
 

                                                                                  Załącznik 
                                                                                  do Zarządzenia Nr 50/05
                                                                                  Starosty Włocławskiego
                                                                                  z dnia 08 listopada 2005r.

Formularz danych organizacji pozarządowych Wnoszę o:

1) dokonanie wpisu organizacji pozarządowej;
2) aktualizację danych;
3) dokonanie wykreślenia organizacji pozarządowej.*

1.Nazwa i adres siedziby organizacji pozarządowejx
2.Adres do korespondencjix
3.Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacjix
4.Kontakt telefonicznyx
5.Zakres działalności organizacjix
6.Treść nowego wpisu, zakres przedmiotowy zmian, data dokonania zmian 1) Władze

2) Siedziba

3) Zakres działalności

4) Osiągnięcia

5) Inne *
7.Imię, nazwisko i funkcja wprowadzającego zmianyx

* właściwe podkreślić
 
 
     …………………………..                                           …………………………………………….
(miejscowość i data)                                    (podpis wprowadzającego zmiany
                                                                      i pieczątka organizacji)

 Wytworzył: Starosta Włocławski (8 listopada 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (9 listopada 2005, 09:06:24)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (9 listopada 2005, 09:41:21)
Zmieniono: dodano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1448

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij