Aktualne zamówienia

ZP.272.2.29.2019 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać treść należy kliknąć [...]

ZP.272.2.26.2019 Zakup samochodu 5-osobowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać treść należy kliknąć Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać treść należy kliknąć [...]

ZP.272.2.28.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chodczu”

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać należy kliknąć Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać treść należy kliknąć [...]

ZP.272.2.24.2019 „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać kliknij [...]

ZP.272.2.22.2019 Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać treść, kliknij   Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać treść, kliknij [...]

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna od km 1+470 do km 2+435"- ZP.272.2.23.2019

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać treść, kliknij Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać treść, kliknij [...]

ZP.272.2.20.2019 "Zakup kserokopiarek"

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać treść, kliknij [...]

ZP.272.2.12.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek - etap I” - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać, kliknij Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać treść, kliknij [...]

ZP.272.2.13.2019 Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej wszystkich branż dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną...

ZP.272.2.13.2019 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą [...]

ZP.272.2.9.2019 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać, kliknij Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać treść, kliknij [...]

ZP.272.2.10.2019 Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej wszystkich branż dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego...

ZP.272.2.10.2019 Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej wszystkich branż dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą [...]

ZP.272.2.8.2019 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym”

ZP.272.2.8.2019 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym”- [...]

ZP.272.2.6.2019 Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać treść, kliknij [...]

ZP.272.2.5.2019 "Zakup kserokopiarek"

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać treść, kliknij [...]

IR.272.2.33.2018 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać, aby pobrać kliknij [...]

IR.272.2.32.2018 „Zakup samochodu dostawczo - osobowego”

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać należy kliknąć [...]

(IR.272.2.29.2018) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku- II postępowanie

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać treść, kliknij Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać treść kliknij [...]

IR.272.2.28.2018 „Montaż monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach”.

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać należy kliknąć [...]

(IR.272.2.26.2018) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać treść, kliknij Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać treść kliknij  [...]

IR.272.2.27.2018 „Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzeżewo”

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać, kliknij [...]

IR.272.2.24.2018 System do obsługi sesji Rady Powiatu - Starostwo Powiatowe we Włocławku

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać, należy kliknąć Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać treść należy kliknąć [...]

IR.272.2.22.2018 - Wykonanie usługi w zakresie druku "Monografii Powiatu Włocławskiego"

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać, należy kliknąć [...]

IR.272.2.21.2018 - Remont Domu ogrodnika"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z załącznikami, aby pobrać kliknij [...]

IR. 272.2.17.2018 - Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego na okres od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać, należy kliknąć Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać, należy kliknąć [...]

IR. 272.2.14.2018 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych...

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995mb”, zadanie 2: „Rozbudowa drogi [...]

IR.272.2.13.2018 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej: Działki nr 107 i 108, o łącznej powierzchni 0,9862 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Modlibórz, [...]

IR.272.2.12.2018 Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy- II postępowanie

Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej dla nw. zadań: Zadanie I: Działkach nr 350, 351/9, 351/10, 351/12, 351/13, 351/16, [...]

IR.272.2.8.2018 Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy

Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej dla nw. zadań: Zadanie I: Działkach nr 350, 351/9, 351/10, 351/12, 351/13, 351/16, [...]

IR. 272.2.7.2018 Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań remontowych.

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań remontowych pn.: zadanie nr 1 „Remont odcinków dróg powiatowych- ułożenie warstwy ścieralnej”, zadanie nr 2 „Remont odcinków dróg powiatowych – powierzchniowe [...]

IR.272.2.6.2018 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych, z podziałem na 3 części

Zaproszenie do składania ofert, aby pobrać, należy kliknąć Warunki Zamówienia z załącznikami, aby pobrać, należy kliknąć [...]

(IR.272.2.3.2018) Wykonywanie weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na terenie powiatu włocławskiego...

Wykonywanie weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na terenie powiatu włocławskiego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018 r. przed przyjęciem ich do państwowego [...]

(IR.272.2.2.2018) Bieżąca dostawa materiałów biurowych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku w 2018 r. - II postępowanie

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć [...]

IR.272.2.77.2017 „Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Włocławskiego” – II postępowanie

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia ofert, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć  [...]

(IR.272.2.74.2017) Bieżąca dostawa materiałów biurowych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku w 2018 r.

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć [...]

(IR.272.2.73.2017) Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących użytkowanych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć [...]

(IR.272.2.71.2017) „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do nowej sali terapeutycznej” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu.

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć [...]

(IR.272.2.70.2017) Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej, z podziałem na 2 części...

(IR.272.2.70.2017) Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej, z podziałem na 2 części: - Część nr 1 pn. „Działka nr 194/1 o [...]

(RI.272.2.65.2017) Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku - II postępowanie

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia /WZ/ z załącznikami, należy kliknąć [...]

IR.272.2.66.2017 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej...

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej: Działka nr 194/1 o łącznej powierzchni 0,6204 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Wola Nakonowska, [...]

IR.272.2.63.2017 „Zakup serwera do pracowni komputerowej oraz dostawa 22 zestawów komputerowych”.

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć [...]

(RI.272.2.60.2017) Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia /WZ/ z załącznikami, należy kliknąć   [...]

IR.272.2.62.2017 Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Lubrańcu przeznaczonych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- III postępowanie

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć [...]

IR.272.2.59.2017 Sporządzenie wyceny zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa...

Aby pobrać treść Zaproszenia do składania ofert, należy kliknąć [...]

IR.272.2.58.2017 Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Lubrańcu przeznaczonych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- II postępowanie

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć [...]

IR.272.2.40.2017 Zakup skanera A3 dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zakup skanera A3 dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku.Aby pobrać Zaproszenie do złożenia ofert, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć [...]

IR.272.2.57.2017 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej...

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej na działkach nr 102 i 104, o łącznej powierzchni 1,3900 ha, położonych w obrębie [...]

IR.272.2.56.2017 Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Lubrańcu przeznaczonych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia ofert, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć [...]

IR.272.2.51.2017- Bieżąca dostawa oleju opałowego lekkiego...

Bieżąca dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011, gatunku L1, w łącznej ilości 9000.00 litrów, w okresie od dnia obowiązywania umowy do dnia 30 czerwca 2018 r., dla potrzeb budynku mieszkalnego i [...]

IR.272.2.53.2017 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej...

IR.272.2.53.2017 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej: Działka nr 34/4, o powierzchni 2,2219 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Brzyszewo, [...]

IR.272.2.52.2017 Dostawa 100 szt. krzeseł składanych dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku- II postępowanie

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia /WZ/, należy kliknąć [...]

IR.272.2.46.2017- Wycena nieruchomości Powiatu Włocławskiego, z podziałem na 2 zadania

Wycena nieruchomości Powiatu Włocławskiego, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: „Ustalenie czynszu dzierżawnego nieruchomości niezabudowanej” Zadanie nr 2: „Ustalenia ceny zabudowanej nieruchomości”Aby pobrać [...]

Ir.272.2.49.2017 Dostawa 100 szt. krzeseł składanych dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia /WZ/, należy kliknąć [...]

IR.272.2.48.2017 „Zakup mebli do klas i gabinetów w Zespole Szkół w Lubrańcu”.

Aby pobrać treść Zaproszenia z załącznikami, należy kliknąć [...]

IR.272.2.45.2017 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej ...

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji na wniosek i koszt wnioskodawcy wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej Działka nr 8/5, o powierzchni 1,3715 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Adaminowo, gmina Włocławek, [...]

IR.272.2.38.2017 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej ...

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej na działce nr 94, o powierzchni 2,02 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Przerytka, [...]

IR.272.2.35.2017 Zakup pługa dla Zespołu Szkół w Chodczu

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć [...]

IR.272.2.37.2017 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek i koszt wnioskodawcy: działka nr 2/2 o powierzchni 6.0000 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, gmina Lubień Kujawski...

IR.272.2.37.2017 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek i koszt wnioskodawcy: działka nr 2/2 o powierzchni 6.0000 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, gmina Lubień Kujawski, której powierzchnia [...]

IR.272.2.36.2017 "Przygotowanie projektu dokumentacji klasyfikacyjno- geodezyjnej wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej ..."

Przygotowanie projektu dokumentacji klasyfikacyjno-  geodezyjnej wraz z niezbędną dokumentacją do wydania decyzji administracyjnej o powstałych zmianach, mającej na celu doprowadzenie do zgodności danych zawartych w [...]

IR.272.2.33.2017 "Budowa boiska wielofunkcyjnego" II postępowanie

Aby pobrać treść Zaproszenia do składania ofert, należy kinąć [...]

IR.272.2.29.2017 „Budowa boiska wielofunkcyjnego”

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Dozór i ochrona mienia obiektów stanowiących zespół pałacowy w miejscowości Brzezie”

Aby pobrać treść Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, należy kliknąć Aby pobrać zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć [...]

(2.25.2017) Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek i koszt wnioskodawcy

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia, należy kliknąć [...]

(2.21.2017) Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych z podziałem na 2 zadania

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia, należy kliknąć [...]

(2.14) Bieżąca dostawa środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć [...]

(2.12.13) Wycena nieruchomości Powiatu Włocławskiego i Skarbu Państwa, z podziałem na 2 zadania

Aby pobrać Zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Włocławskim w 2017 r."

Aby pobrać treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć [...]

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, z podziałem na 3 części

Aby pobrać zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć [...]

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek i koszt wnioskodawcy z podziałem na 7 zadań

Aby pobrać treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć [...]

Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 2 zadania.

Aby pobrać treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Oddymianie klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu"

Aby pobrać treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Audyt bezpieczeństwa informacji"

Aby pobrać treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć [...]

„Kompleksowe wdrożenie nowych zasad rozliczania podatku VAT w Powiecie Włocławskim” II

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ wraz z załącznikami, należy kliknąć [...]

„Sporządzenie 17 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości”

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr [...]

„Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących działek oraz budynków znajdujących się na terenie obrębu: Kromszewice, gmina Chodecz”

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, [...]

„Kompleksowe wdrożenie nowych zasad rozliczania podatku VAT w Powiecie Włocławskim”

by pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załączników nr 1, nr [...]

„Zakup regałów do archiwum”

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy [...]

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – z podziałem na 2 zadania – z możliwością składania ofert częściowych.

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć [...]

„Zakup projektora oraz ekranu na potrzeby wyposażenia sali konferencyjnej” dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy [...]

„Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków klas i gruntów wraz z niezbędną dokumentacją.”

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć [...]

Wykonanie Gleboznawczej klasyfikacji gruntów – z podziałem na 2 zadania – z możliwością składania ofert częściowych.

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć [...]

„Dostawa urządzenia UTM wraz z serwisami na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku”.

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć  [...]

„Dostawa zestawu komputerowego wraz z drukarką oraz urządzeniem wielofunkcyjnym do Starostwa Powiatowego we Włocławku”

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

„Montaż instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej - Dom Pomocy Społecznej w Kowalu”

Aby pobrać zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia, należy kliknąć [...]

„Montaż 5 drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI60 i EI30”

Aby pobrać zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia, należy kliknąć [...]

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów z podziałem na 3 zadania

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć [...]

„Bieżąca dostawa materiałów biurowych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku”

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika [...]

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku

Aby pobrać zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia, należy kliknąć [...]

Dostawa urządzenia UTM wraz z serwisami na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku

Aby pobrać zaproszenie do złożenia oferty, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia, należy kliknąć [...]

Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudową chodnika w miejscowości Lubraniec."

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Dostawę wyposażenia i montaż szaf wnękowych w dwóch budynkach mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu”.

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie:Gleboznawczej klasyfikacji gruntów II

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie:Gleboznawczej klasyfikacji gruntów - z podziałem na 2 zadania

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku szkoły do celów dydaktycznych” w Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie III

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć Aby pobrać Zał. nr 6 do WZ - Ekspertyzę, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku szkoły do celów dydaktycznych” w Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać Warunki Zamówienia z załącznikami, należy kliknąć Aby pobrać Zał. nr 5 do WZ - Ekspertyzę, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie:Gleboznawczej klasyfikacji gruntów - z podziałem na 4 zadania

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 2 do WZ, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach”

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Sporządzenie operatów szacunkowych”

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć tutaj Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika nr 2 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa powiatowego we Włocławku.

Aby pobrać treść zaproszenia, należy kliknąć tutaj Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć tutaj Aby pobrać treść załącznika nr 1 do WZ, należy kliknąć tutaj [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie 16 miejsc postojowych wraz z dojazdem na terenie DPS w Kurowie”.

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć  Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć  Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć  Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowiczki długość 0,995 km".

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków 14 osobowych na potrzeby Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim”

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku szkoły do celów edukacyjnych”

Aby pobrać treść Zaproszenia, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły".

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:„Sporządzenie 28 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości”.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:„Świadczenie usługi telefonii komórkowej”

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

Wykonanie opracowania pod nazwą: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego, za lata 2012-2013”.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I".

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”.

Aby pobrać treść Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę materiałów reprodukcyjnych do ploterów.

Aby pobrać treść Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:„Wycena nieruchomości dla poszczególnych rodzajów postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa”.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie teczek na dyplomy i listy gratulacyjne.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do [...]

Wykonanie opracowania pod nazwą: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego, za lata 2012-2013”.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo"

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wycenę nieruchomości Powiatu Włocławskiego i Skarbu Państwa z podziałem na 2 zadania

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wydanie sześciu numerów gazety powiatowej w 2016 r. o nakładzie 10 000 egzemplarzy każdy

Aby pobrać treść Zaproszenia należy kliknąć tutaj Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć tutaj Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć tutaj Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć tutaj Aby [...]

Wymiana instalacji elektrycznej z efektem ekologicznym na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego

Aby pobrać treść Zaproszenia należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1.1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - DPS w Wilkowiczkach”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych WPOW w Brzeziu.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych WPOW w Brzeziu.” Aby pobrać [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługę polegającą na wykonywaniu weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na terenie powiatu

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługę polegającą na wykonywaniu weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na terenie powiatu włocławskiego w okresie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup nowego samochodu służbowego

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na ochronę osób i mienia Starostwa Powiatowego we Włocławku, przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy

Aby pobrać treść Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 3 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę serwera i urządzenia do wykonywania automatycznego backupu danych dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Aby pobrać treść Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 3 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Modernizację okablowania strukturalnego i zmianę organizacji logicznej sieci w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 3 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę drukarki A3

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść Opis oferowanego sprzętu, stanowiącego Załącznik do Formularza oferty, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: bieżącą dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku, z podziałem na 2 części

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 3 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 4 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 3 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Weryfikację ewidencji gruntów w zakresie użytku B i funkcji budynków dla obrębów ewidencyjnych Czerniewice I, Czerniewice II i Choceń.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, z podziałem na 2 części.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Sprawowanie funkcji nadzoru i kontroli opracowań osnów geodezyjnych systemu GNSS dla terenu powiatu włocławskiego.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, z podziałem na 4 części.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej, przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy, w dwóch [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę Urządzenia wielofunkcyjnego oraz nagrywarki zewnętrznej.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn.: „Utrzymanie przejezdności działki...”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn.: „Utrzymanie przejezdności działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Cyklinowanie powierzchni użytkowej na III piętrze (korytarz) w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych....

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych budowy dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych...

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 3 do WZ, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych budowy dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych polegających na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych polegających na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie”

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 3 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych.

Aby pobrać treść Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługę polegającą na wykonywaniu weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na terenie powiatu włocławskiego ...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługę polegającą na wykonywaniu weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na terenie powiatu włocławskiego w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie mebli biurowych dla Wydziałów...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie mebli biurowych dla Wydziałów: Finansowo – Księgowego, Ochrony Środowiska i Architektury Budowlanej, Edukacji i Spraw Społecznych [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Włocławskim w 2015 r...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Włocławskim w 2015r. i 2016r. zgodnie z planami audytu, przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług w zakresie promocji powiatu poprzez wydanie sześciu numerów gazety powiatowej w 2015 r. o nakładzie 10 000 egzemplarzy każdy oraz...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług w zakresie promocji powiatu poprzez wydanie sześciu numerów gazety powiatowej w 2015 r. o nakładzie 10 000 egzemplarzy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Włocławskim w 2015r....

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Włocławskim w 2015r. zgodnie z planami audytu, przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o [...]

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: bieżącą dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 8 nowych komputerów przenośnych wraz z torbami na notebooki do Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 3 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługę polegającą na wykonywaniu weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na terenie powiatu włocławskiego...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługę polegającą na wykonywaniu weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na terenie powiatu [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Zakup drukarek.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Gleboznawczą klasyfikację gruntów.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Zakup trzech zestawów komputerowych i trzech UPS-ów.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na regały przesuwne pod potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Aby pobrać treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, należy kliknąć Aby pobrać treść WZ, należy kliknąć [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij