Aktualne zamówienia

ZP.272.1.9.2019 Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej”

Ogłoszenie o zamówieniu, aby pobrać kliknij Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa, projekt budowlany - załączniki graficzne cz. 1, aby pobrać kliknij Specyfikacja istotnych warunków [...]

ZP.272.1.8.2019 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna od km 1+470 do km 2+435"

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać treść SIWZ z załącznikami od 1 do 5, należy kliknąć Aby pobrać Zał. nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, należy kliknąć [...]

ZP.272.1.5.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m. Redecz Wielki

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ z załącznikami od 1 do 5, należy kliknąć Aby pobrać Zał. nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, należy kliknąć [...]

ZP.272.1.4.2019 Remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej, z podziałem na 3 części

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć (1) Aby pobrać Zał. nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, należy kliknąć [...]

(IR.272.1.18.2018) Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać treść załącznika Nr 2 do Wyjaśnień wraz ze zmianą treści SIWZ, należy kliknąć [...]

IR.272.1.9.2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995mb”- III postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu - aby pobrać treść, należy kliknąć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 7, aby pobrać, należy kliknąć [...]

IR.272.1.6.2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995mb”- II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu - aby pobrać treść, należy kliknąć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 5, aby pobrać, należy kliknąć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [...]

(IR.272.1.2.2018) Remont odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami

Ogłoszenie o zamówieniu - aby pobrać treść, należy kliknąć SIWZ z zał. od nr 1 do nr 5, aby pobrać, należy kliknąć SIWZ - zał. nr 6 Dokumentacja, aby pobrać, należy kliknąć [...]

(IR.272.1.1.2018) Remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej

Ogłoszenie o zamówieniu - aby pobrać treść, należy kliknąć SIWZ z zał. od nr 1 do nr 5, aby pobrać, należy kliknąć SIWZ - zał. nr 6 Dokumentacja cz. 1, aby pobrać, należy kliknąć [...]

(IR.272.1.26.2017) Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap Ia od km 4+897 do km 5+878

Ogłoszenie o zamówieniu - aby pobrać treść, należy kliknąć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 5, aby pobrać, należy kliknąć Specyfikacja Istotnych Warunków [...]

(IR.272.1.27.2017) Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km

Ogłoszenie o zamówieniu - aby pobrać treść, należy kliknąć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 5, aby pobrać, należy kliknąć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [...]

IR.272.1.25.2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995mb”

Ogłoszenie o zamówieniu - aby pobrać treść, należy kliknąć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 5, aby pobrać, należy kliknąć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr [...]

IR.272.1.24.2017 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dąbrowice)”

Ogłoszenie o zamówieniu, aby pobrać, kliknij Informacja z otwarcia ofert - aby pobrać, należy kliknąć Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - aby pobrać należy kliknąć Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [...]

IR.272.1.23.2017 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska”.

Ogłoszenie o zamówieniu - aby pobrać, należy kliknąć [...]

(272.1.18.2017) Remont i wymiana inst. elektr. wraz z inst. telefon. i teleinform. w budynku Starostwa we Włocławku na II piętrze i przyziemiu oraz montaż inst. alarm. w remont. pomieszcz. (etap I)

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać treść SIWZ - z załącznikami 1-5, należy kliknąć   Aby pobrać treść SIWZ - załącznik 6 cz. 1, należy kliknąć [...]

(1.14.2017) Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać treść SIWZ - załącznik 6 cz. 1, należy kliknąć Aby pobrać treść SIWZ - załącznik 6 cz. 2, należy kliknąć [...]

(1.13.2017) Remont odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami

Aby pobrać Ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ (zał. 1-5), należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 6 cz. 1, należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 6 cz. 2, należy kliknąć [...]

(1.12.2017) Remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej

Aby pobrać Ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 6 cz. 1, należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 6 cz. 2, należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 6 cz. 4, należy kliknąć [...]

(1.5.2017) Termomodernizacja budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć [...]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec - Włocławek etap III i etap IV

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, należy kliknąć [...]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)

Aby pobrać treść Ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć [...]

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudową chodnika w miejscowości Lubraniec II

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać treść SIWZ oraz zał. od nr 1 do nr 8 należy kliknąć Aby pobrać część 1 zał. nr 9 do SIWZ -  PB, należy kliknąć [...]

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły - Zespół Szkół w Lubrańcu

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć tutaj [...]

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudową chodnika w miejscowości Lubraniec

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać treść SIWZ oraz zał. od nr 1 do nr 8 należy kliknąć Aby pobrać część 1 zał. nr 9 do SIWZ -  PB, należy kliknąć Aby [...]

Remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, należy kliknąć [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowiczki długość 0,995 km

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 9,10,11 do SIWZ należy kliknąć [...]

Termomodernizacja obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ należy kliknąć Aby pobrać część 1 zm. zał. nr 1 do SIWZ należy kliknąć Aby pobrać część 2 zm. zał. nr 1 do SIWZ należy [...]

Remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 3 do [...]

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 – etap I”

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 3 do SIWZ należy kliknąć Aby [...]

Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny w Brzeziu

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ - Projekt architektoniczny cz. 1 należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ - Projekt [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 - etap II od km 7+878 do km 9+984

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ cz. 1 należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ cz. 2 należy kliknąć Aby pobrać zał. nr [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Budowę 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych WPOW w Brzeziu".

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ cz. 1 należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ cz. 2 należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ cz. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu".

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 8 do SIWZ należy kliknąć [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pomieszczeń budynku starostwa

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w  trybie przetargu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń w budynku starostwa

Nr ogłoszenia w BZP - 178185 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneNr ogłoszenia BZP: 275822-2009; data zamieszczenia: 12.08.2009Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w imieniu Starostwa Powiatowego we Włocławku zawiadamiam, [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Numer ogłoszenia w BZP: 231601 - 2008; data zamieszczenia: 23.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij