Odpowiedź na interpelację pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszoną na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

W związku z Pana interpelacją, złożoną podczas VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 września 2007 r.,“jak na ten rok wygląda rozwiązanie kwestii rozliczania w jednostkach zakupu olejów opałowych, podania normy i rozliczenia zużycia oleju opałowego”, poniżej podaję informację jaką otrzymałem z jednostek, które korzystają z kotłowni zasilanych olejem opałowym.
 
1. Zespoły Szkół.
a) Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej
W związku z tym, że Zespół Szkół i Gimnazjum prowadzone przez Samorząd Gminy
i Miasta Izbica Kujawska mieści się w jednym budynku, mają wspólne ogrzewanie, wspólnie ponoszą koszty, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu we Włocławku  a Burmistrzem Gminy i Miasta Izbica Kujawska. Dla rozliczenia kosztów i wydatków strony porozumienia przyjęły jako obowiązujące wskaźniki:
Gimnazjum  - 40 %
Zespół Szkół - 60 %
Dostawcą oleju opałowego jest firma “Morfeusz – Technika Grzewcza Sp. z o.o.” z siedzibą  w Piotrkowie Kujawskim ul. Dworcowa 39. Jak wynika z informacji zużycie paliwa
w sezonie grzewczym 2006/2007 w Zespole Szkół wynosiło 16.800 litrów, co stanowiło 60% całkowitego zużycia oleju opałowego. Na początek obecnego sezonu grzewczego zapas oleju wynosił 10.000 litrów.
b) Zespół Szkół w Chodczu.
Zespół Szkół w Chodczu poinformował, że zużycie paliwa w sezonie grzewczym 2006/2007 wynosił 9.940 litrów, natomiast ilość oleju opałowego na dzień 31.08.2007 r. wynosiła 3.000 litrów
c) Zespół Szkół w Kowalu.
Szkołę zaopatruje w paliwo firma; Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP" Frydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie, na podstawie umowy z dnia 14.12.2005 r., która została podpisana
w wyniku rozstrzygniętego przetargu na okres 24 miesięcy.  Paliwo przywożone jest na pisemne zamówienie szkoły i wlewane do zbiorników przy obecności pracownika odpowiedzialnego, wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły. Zużycie oleju opałowego w sezonie grzewczym  2006/2007  wyniosło 44.044 litrów.
d) Zespół Szkół w Lubrańcu – Marysinie
Zespół  Szkół  poinformował, że olej opałowy dostarcza P.P.H.U. „Jaworski" Szpetal Górny, natomiast jego zużycie w sezonie grzewczym 2006/2007 wynosiło 21.470 litrów.
 
2. Domy Pomocy Społecznej.
a) DPS Wilkowiczki
Zakup oleju opałowego dokonywany jest po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania o cenę i wyłonieniu oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy na okres 12 miesięcy. Roczne zużycie oleju opałowego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody według „Założeń koncepcji projektowej dotyczącej modernizacji gospodarki cieplnej" wynosi: 125.822 1;
Zużycie oleju opałowego na przestrzeni styczeń - wrzesień br. wynosiło 59.560 1, natomiast biorąc pod uwagę zapotrzebowanie oleju opałowego do końca 2007 r. należy przyjąć wartość szacunkową na podstawie roku ubiegłego, które wyniosło 28.620 1itrów.
b) DPS Rzeżewo
W tym domu zakup oleju opałowego następuje poprzez. przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o ocenę, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z firmą, która złoży najtańszą ofertę, podpisywana jest umowa na dostawę oleju opałowego. Wielkość  dostawy określana jest na podstawie roku poprzedniego, który uwzględnia długość sezonu grzewczego, wartość kaloryczną paliwa, temperatury zewnętrzne
i wewnętrzne, sprawność kotła i instalacji.
W tej jednostce kotłownia olejowa funkcjonuje cały rok. W miesiącach  letnich czyli od IV do IX olej wykorzystywany jest  tylko do podgrzewania wody, jego zużycie kształtuje się na poziomie 700 litrów miesięcznie. W okresie sezonu grzewczego  zapotrzebowanie wynosi około 4.300 litrów miesięcznie. W sumie średnioroczne zużycie  opału wynosi około 30 tys. litrów.
Dom Pomocy Społecznej nie posiada ustalonej normy zużycia, gdyż technicznie jest to niemożliwe, ze względu na trudne do przewidzenia warunki atmosferyczne  i długość sezonu  grzewczego. Olej magazynowany  jest w 4 zbiornikach po 2 tys. litrów każdy
i zużywany zgodnie z zapotrzebowaniem.
Od 1.09.2007 roku zakupiono 21.500 litrów oleju, przy czym do końca roku planuje się jeszcze jedno pełne tankowanie czyli około 8.000 1. Zużycie oleju opałowego do końca III  kwartału wyniosło 19.500 litrów.
c) DPS Kurowo
Poinformowano, iż istniejąca kotłownia olejowa w tej jednostce dostarcza czynnik grzewczy do następujących obiegów grzewczych:
- ogrzewanie budynków A i B,
- przygotowanie ciepłej wody dla całego obiektu,
- ciepło technologiczne dla potrzeb całego obiektu.
Zapotrzebowanie ciepła w kW w budynku A na:
- ogrzewanie - 42,6
- ciepłą wodę - 20,4
- wentylację - 14,1
Zapotrzebowanie ciepła w kW w budynku B na:
- ogrzewanie - 147,3
- ciepłą wodę - 44,4
- wentylację - 46,4
Porównując analogiczne okresy zużycia oleju opałowego w roku 2006 i 2007 (styczeń – wrzesień) okazuje się, że w tym okresie w 2006 r. zużyto 34.000 litrów oleju opałowego natomiast w 2007 r. 35.100 litrów.
d) DPS Kowal.
Jak wynika z przedstawionej informacji, zużycie oleju opałowego w roku 2006 wynosiło 61.900 1itrów.
W pierwszym półroczu 2007 roku zużycie oleju opałowego wynosiło 37.750 1itrów. Wszystkie płatności za olej opałowy były regulowane w terminie, Dom nie posiada zaległości z tego tytułu.
W dniu 5.10.2007 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego. Przewiduje się podpisanie umowy na dzień 17 października 2007 roku.
Kubatura budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu wynosi 15.311,9m3, powierzchnia użytkowa budynków wynosi 3.670 m2.
Potrzeby cieplne centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu wynoszą 202,2 kW rocznie. Potrzeby cieplne na przygotowanie ciepłej wody wynoszą 64,8 kW rocznie, natomiast potrzeby cieplne dla wentylacji wynoszą 42,3 kW rocznie.
Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły o mocy 220kW każdy. Praca kotłów jest sterowana automatycznie przez mikrokomputerowe regulatory obiegu kotła typu DEKAMATIK. Regulatory zapewniają energooszczędne ogrzewanie dzięki eksploatacji kotła z płynnie obniżoną temperaturą wody kotłowej, sterują pracą palników i temperaturą przygotowanej w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej. Sterowanie obiegami grzewczymi następuje w funkcji temperatury zewnętrznej, wg. krzywej charakterystyki grzewczej dobieranej niezależnie dla każdego obiegu centralnego ogrzewania. Zużycie oleju opałowego uzależnione jest od temperatury powietrza na zewnątrz budynku oraz od zużycia ciepłej wody. W zależności od temperatury powietrza kotły pracują na przemian. Przy bardzo niskiej temperaturze wspomagają się i mogą się włączać od kilku do kilkunastu razy na godzinę.
Zużycie oleju opałowego w latach 2006-2007 przedstawia się następująco:
w 2006 r. zużyto 61.900 litrów, natomiast w pierwszym półroczu 2007 r. zużyto  37.750 litrów oleju opałowego.
 
3. Pozostałe jednostki.
a) Powiatowy Zarząd Dróg.
Poinformowano, że budynek administracyjny ogrzewany jest olejem opałowym dostarczanym przez firmę P.H.U. “PETROMAN”   K. Mańkowski Lubraniec - Parcele 59.
W sezonie grzewczym 2006/2007 zużyto 4.460 litrów oleju opałowego, w przeliczeniu na 6 m~cy grzewczych - 744 litra/1.m-c.
b) Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim.
W roku 2006 dostawy oleju odbywały się w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe. Łącznie do placówki dostarczono 44.462 litrów  oleju. W roku bieżącym dostawy oleju odbywały się w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe. Umowa zakończyła się w sierpniu 2007 roku. Obecnie przygotowywane jest kolejne postępowanie przetargowe. Od stycznia do sierpnia do placówki dostarczono 25.000  litrów oleju.
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Jednostka poinformowała, że w roku bieżącym dokonano zakupu 8.000 litrów paliwa, planowany jest jeszcze jeden zakup w ilości 4.000 litrów w terminie uzależnionym od warunków atmosferycznych. Jednocześnie stwierdzono, że od roku 2004 średnie miesięczne zużycie oleju opałowego nie ulega zmianie i wynosi l.000 litrów.
Jak wynika z powyższego wszystkie jednostki zaopatrują się w olej opałowy zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednakże problem polega na tym, że jednostki nie mają przyjętych odpowiednich norm zużycia oleju, co dyrektorzy potwierdzili
w bezpośrednich rozmowach. Taką sytuację tłumaczą różnorodnością i koniecznością podgrzewania wody lub budynków ze względu na pacjentów obłożnie chorych, zachowania odpowiedniej higieny pensjonariuszy lub odpowiedniej wentylacji pomieszczeń. Jednocześnie argumentują ten fakt automatycznym włączaniem się urządzeń grzewczych w zależności od warunków atmosferycznych, które w zdecydowany sposób wpływają na długość sezonu grzewczego.

Starosta Włocławski Jan Ambrożewicz

treść interpelacji


Wytworzył: Starosta Włocławski (15 października 2007)
Opublikował: Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska (18 października 2007, 15:11:52)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska (18 października 2007, 15:22:17)
Zmieniono: dodano nazwisko

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1367

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij