Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnopranego dot. regulacji rz. Niwka oraz ustalenie linii brzegu jeziora Chotelskiego

STAROSTWOPOWIATOWE              Włocławek31.01.2008r.                                                                                    
      WE WŁOCŁAWKU   
   ul. Cyganka 28                                                                                        

87-800Włocławek                                                                                                                
Ś-6224 -6/08
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego    (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ) oraz art. 127 ust. 6 ustawy  z  dnia  18 lipca 2001 r. Prawo  Wodne  (Dz.U. 2005 Nr 239 poz. 2019 z późn. zm) 
z a w i a d a m i a m:
I. O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji   i Urządzeń Wodnych we Włocławku – Oddział Rejonowy w Bydgoszczy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
1. Regulacji rzeki Niwki w km 9 + 248 do 20 + 890 wraz z budowlami piętrzącymi na terenie miejscowości:
- Skaszyn, Sarnowo i Wiktorowo gm. Lubraniec pow. włocławski.
 ( roboty regulacyjne na długości 4655 m)
- Pasieka, Sokołowo i Józefowo, gm. Izbica Kujawska pow. włocławski.
( roboty regulacyjne na długości 6690 m)
- Czamanin gm. Topólka pow. radziejowski. 
(roboty regulacyjne na długości 252 m)
2. Ustalenie linii brzegu jeziora Chotelskiego dz. nr 204 w m. Józefowo gm. Izbica Kujawska.
 II. O rozprawie wodnoprawnej, która odbędzie się:
 
-  dnia 14 lutego 2008roku  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu  o godz. 1000
-  dnia 15 lutego 2008roku  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej   o godz. 1000
-  dnia 18 lutego 2008 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Topólka   o godz. 1000
 
Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się oraz zapoznania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia rozprawy wodnoprawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28 w Wydziale Środowiska, pokój nr 18 w godz. 730 – 1530  -  telefon   (054) 230-46-24. lub w trakcie trwania rozprawy wodnoprawnej.
Sprawę prowadzi: Eugeniusz Lewandowski
 
Nieskorzystanie przez strony z prawa do wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie we wskazanym terminie, spowoduje jej rozpatrzenie w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w posiadanych aktach.
 
Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu, Urzędzie Gminy Topólka, Starostwie Powiatowym w Radziejowie,   Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.powiat.wloclawski.pl Starostwa Powiatowego we Włocławku, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.
 
Uprasza się Starostę Radziejowskiego, Burmistrza Izbicy Kujawskiej. Burmistrza Lubrańca oraz Wójta Gminy Topólka o wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w lokalu Urzędu i po upływie 14 dniowego okresu przesłanie kopii zawiadomienia do tut. organu.
Jednocześnie prosi się o udostępnienie lokalu na czas trwania rozprawy wodnoprawnej.
                                                                                                                                                                
                                                                                         Z upoważnienia Starosty
                                                                                                                                         (-)
                                                                                           Halina Margiel – Migdał
                                                                                    Naczelnik Wydziału Środowiska
    


Wytworzył: Starosta Włocławski (4 lutego 2008)
Opublikował: Eugeniusz Lewandowski (4 lutego 2008, 08:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2649

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij