Zamieszczanie informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Ustawa  z dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska - w skrócie "Poś" (Dz. U.    z 2001 r  nr 62 poz 627 z późn. zm. )stanowi, iż  każdy ma  prawo  do   uczestniczenia  w postępowaniu  w  sprawie  wydania decyzji z  zakresu  ochrony  środowiska w przypadkach określonych ustawą Poś  ( art.10 i art.53 Poś)
Społeczeństwo  bierze  udział  w procesie  przygotowywania  decyzji dla  przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać  na   środowisko w  przypadkach, dla których wymagany  jest raport o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na  środowisko (art. 53 Poś.).
Informację  o prowadzonym postępowaniu organ wydający decyzję podaje  do publicznej wiadomości na okres 21 dni (art.32 Poś.) Termin  21 dni dotyczy  tylko  czasu składania  uwag  i wniosków.

Z powyższego wynika, że  gdy  sporządzenie  raportu  nie  jest wymagane to nie prowadzi się  postępowania  z udziałem społeczeństwa  i  nie podaje się   do publicznej wiadomości informacji o  prowadzonym postępowaniu.

Do uwag  i wniosków  złoszonych  w postępowaniu z udziałem społeczeństwa  przepisów KPA nie stosuje się (art. 36 Poś) tzn. nie obowiązuje w tym przypadku  indywidualne odpowiadanie na  zgłoszone  wnioski  i uwagi   lecz  zbiorcze  ustosunkowanie  się do nich (art. 32 ust.1 pkt 3 Poś). Wystarczy podać  zbiorcze  zestawienie  ile  wpłynęło wniosków  i  uwag  i w  jakim zakresie  zostały uwzględnione .Jeżeli  ich nie  uwzględniono,  to dlaczego .

Zgłoszone wnioski  i uwagi  organ  ma  obowiązek rozpatrzyć podając jednocześnie  w  uzasadnieniu decyzji  informację   o sposobie  uwzględnienia  zgłoszonych uwag  i  wniosków  (art. 46 ust. 9 i 10 Poś). Nie  spełnienie  tego wymogu  skutkuje nieważnością  decyzji  z mocy prawa ( art  11  Poś).


Podstawą  rozpoczęcia  procedury w sprawie  OOŚ jest  kwalifikacja przedsięwzięcia. Dokonuje się jej  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów    z dn. 24 września  2002r. w sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć mogących  znaczączo oddziaływać  na   środowisko  oraz szczegółowych  kryteriów  związanych  z  kwalifikowaniem   przedsięwzięć  do sporządzenia  raporu  o oddziaływaniu  na środowisko  (  Dz. U. z 2002r.  nr 179  poz. 1489)

Organizacje  ekologiczne   mogą  zgłaszać  chęć  uczestniczenia  w postępowaniu na  zasadach strony  nie później  jednak  niż  do momentu  wydania decyzji,  bo ani  ustawa Poś.   i ani KPA  nie określają  dla  nich  terminu tego wystąpienia. Art. 3 pkt 16 Poś mówi, że  organizacją ekologiczną jest organizacja społeczna , której statutowym celem jest  ochrona  środowiska  , a więc  taka  która  nie jest  stowarzyszeniem zwykłym.

Podanie do  publicznej wiadomości  informacji   o  wszczęciu  postępowania w sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  z  udziałem społeczeństwa oraz  o możliwości składania uwag  i  wniosków następuje  w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez obwieszczenia (art.3 pkt 19 Poś) oraz  na  stronie internetowej  organu właściwego do wydania decyzji (art. 32 ust. 3 Poś). 


Wytworzył: Wojciech Dzik (21 września 2004)
Opublikował: Eugeniusz Lewandowski (21 września 2004, 15:37:03)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (29 września 2004, 08:46:41)
Zmieniono: przeniesiono do aktualnego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5457

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij