Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu.

Powiat Włocławski, jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie, działając w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu „Moja uniszkoła zawodowa II edycja” w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
Projekt zakłada między innymi wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych co wzmocni ich pozycje na rynku pracy.
 
Minimalny zakres zadań przewidzianych dla partnera:
 
1. przeprowadzanie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w tym dystrybucja materiałów promocyjnych projektu,
2. przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu,
3. organizacja i realizacja przewidzianych projektem form wsparcia,
4. udział w prowadzeniu dokumentacji projektowej.
 
Wymagania wobec partnera:
 
1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
4. współpraca z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,
5. prowadzenie działalności na terenie powiatu włocławskiego.
 
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne)
2. informację na temat doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze
3. zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu,
Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2. aktualny statut podmiotu,
3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,
5. dokumenty potwierdzające sytuację finansową,
6. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
4. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.


Termin składania ofert: do 31 marca 2010 roku, do godz. 10:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Moja uniszkoła zawodowa II edycja”. Ofertę można złożyć osobiście pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ulica Cyganka 28, 87-800 Włocławek, pokój 35 sekretariat, lub pocztą z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Wytworzył: Rada Powiatu (5 marca 2010)
Opublikował: Piotr Zimny (5 marca 2010, 15:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32121

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij