Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu  >  2019

Uchwała nr VIII/82/19
Rady Powiatu
z dnia 28 sierpnia 2019


o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 511), art. 211 i art. 212,art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019r. poz. 869), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr III/33/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 686), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IV/44/19 z dnia 27 lutego 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 1417), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/19 z dnia 06 marca 2019r.  o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 1678), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/19 z dnia 15 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1683), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/19 z dnia 22 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1892), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/53/19 z dnia 11 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2361), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VI/56/19 z dnia 30 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2738), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/19 z dnia 9 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2866), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 102/19 z dnia 24 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3045), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/68/19 z dnia 18 czerwca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3695), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 118/19 z dnia 27 czerwca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3692), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/19 z dnia 16 lipca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4170), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/19 z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019  (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4349), wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2019r. w wysokości – 96.789.615,43 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie – 82.173.966,89 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie –14.615.648,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2019 r. w wysokości –  102.886.734,79 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie - 75.552.205,76 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie – 27.334.529,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.097.119,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.097.119,36 zł.
2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 7.178.133,09 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 1.081.013,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :
1. rezerwa ogólna – 870.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1.994.410,00 zł, w tym na:
a) realizacja zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 165.000,00 zł,
b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej –890.222,00 zł,
c) wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej - 239.188,00 zł,
d) wydatki bieżące w administracji - 500.000,00 zł.
e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie -  2.000.000,00 zł.”;
6) w załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

pobierz treść załączników (138kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4745 z dnia 2019-09-06

Opublikował: Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska (30 sierpnia 2019, 11:56:33)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska (7 października 2019, 11:57:16)
Zmieniono: dodano publikator

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 54

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij