2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 32/05 Starosty Włocławskiego z dnia 29,08.2005 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.


Zarządzenie nr 32/05 Starosty Włocławskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zarządzenie określa zasady oraz sposoby organizacji ochrony informacji, uznawanych w świetle ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) za informacje niejawne, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w szczególności w zakresie:
1) sporządzania projektów dokumentów lub innym niż dokument materiałów zawierających lub mogącym zawierać informacje niejawne;
2) wytwarzania i przetwarzania dokumentów lub innych niż dokument materiałów zawierających informacje niejawne o określonej klauzuli tajności wraz z nadawaniem odpowiedniej klauzuli;
3) udostępniania, przechowywania i przekazywania dokumentów lub innych niż dokument materiałów zawierających informacje niejawne o określonej klauzuli tajności;
4) ochrony fizycznej.
2. Dla zapewnienia realizacji ochrony, o której mowa w ust. 1, wprowadza się do użytku służbowego:
1) „Plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) „Plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) „Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym we Włocławku”, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia;
- zwane dalej „dokumentami”.

§ 2. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach organizacji, z uwzględnieniem dokumentów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia opracuje i, po uzyskaniu w tym czasie pozytywnej opinii Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, przedłoży staroście do zatwierdzenia „Plan ochrony fizycznej Starostwa Powiatowego we Włocławku”.

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Starostwa Powiatowego we Włocławku – odpowiednio do zakresu zadań powierzonych im w dokumentach.
2. Udostępnienia dokumentów pracownikom, o których mowa w ust. 1, posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli tajności odpowiadającej klauzuli udostępnianego dokumentu lub wyższej, dokonuje Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, zwany dalej „pełnomocnikiem ochrony”.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do działalności szkoleniowej prowadzonej przez pełnomocnika ochrony.

§ 4. Kto, będąc pracownikiem Starostwa Powiatowego we Włocławku, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie stosuje środków bezpieczeństwa oraz nie przestrzega zasad ochrony informacji niejawnych określonych w dokumentach, podlega odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w przepisach prawa pracy.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ochrony.     

§ 6. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 11/2003 Starosty Włocławskiego z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Planu ochrony obiektu i terenu Starostwa Powiatowego we Włocławku” i Zarządzenie Nr 48/04 Starosty Włocławskiego z dnia 19 listopada 2004 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Planu ochrony obiektu i terenu Starostwa Powiatowego we Włocławku”;
2) Zarządzenie Nr 21/99 Starosty Włocławskiego z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
3) Zarządzenie Nr 25/01 Starosty Włocławskiego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” i Zarządzenie Nr 19/04 Starosty Włocławskiego z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  wprowadzenia do użytku służbowego „Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki 3
Załącznik nr 1: zastrzeżone; DEWD: Z - 10/05; 9 stron na 9 kartach,
Załącznik nr 2: zastrzeżone; DEWD: Z - 11/05; 3 strony na 3 kartach,
Załącznik nr 3: zastrzeżone; DEWD: Z - 12/05; 7 stron na 7 kartach.


Wytworzył: Starosta Włoclawski (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (7 września 2005, 12:39:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1733

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij