Odpowiedź na interpelację Tomasza Olacha zgłoszoną na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 16.04.2003 r.

W  odpowiedzi na interpelację , informuję, co następuje:
Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określają:
- rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
- wydane na podstawie w/w rozporządzenia Postanowienie Nr WO-11/2003 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie określenia terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych oraz terminów składania dokumentów do tych szkół na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku szkolnym 2003-2004.
Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami kandydaci w trakcie rekrutacji mogą składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalych, w terminie od 1 kwietnia 2003 roku do 30 maja 2003r.
Rada i Zarząd Powiatu we Włocławku przygotowują się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2003/2004, na wnioski dyrektorów szkół w porównaniu do roku poprzedniego rozszerzyli odpowiednio ofertę edukacyjną o nowe zawody i typy szkół, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i zainteresowanie młodzieży. Tak więc:
1/ Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Liceum
    Ogólnokształcącego w Chodczu
2/ Zarząd Powiatu po dokonaniu szczegółowej analizy wniosków złożonych
    przez dyrektorów szkół podjął uchwały w sprawie kształcenia w
    dotychczasowych zasadniczych szkołach zawodowych w następujących
    zawodach:
- piekarz  - w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lubrańcu
- fryzjer i cukiernik - w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lubrańcu
- kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, rzeźnik wędliniarz, fotograf  - w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Izbicy Kuj.
Wprowadzenie nowych zawodów do kształcenia młodzieży w zasadniczych szkołach zawodowych uzyskało pozytywną opinię Kuratora Oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia. Ponadto Zarząd Powiatu podjął uchwałe w sprawie zmiany profilu kształcenia w Liceum Profilowanym w Starym Brześciu, z profilu pod nazwą usługowo -–gospodarczy na profil zarządzanie informacją. Zmiana profilu kształcenia uzyskała pozytywną opinię Kuratora Oświaty. Proponowany profil przygotowuje młodzież do nowych poszukiwanych zawodów związanych z technologiami informatycznymi, a także odpowiada zainteresowaniom absolwentów gimnazjum.
Powiat włocławski na rok szkolny 2003/2004 przygotował dla absolwentów gimnazjum 905 miejsc we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe naszego powiatu, prowadzą nabór do:
1/ liceów ogólnokształcących – w Kowalu, Lubrańcu, Izbicy Kuj. i St.
    Brześciu
2/ oraz do kształcenia w następujących zawodach:
- technik ekonomista  - Technikum Ekonomiczne w Marysinie (30 miejsc) Wieczorowe Studium Policealne w Kowalu(30 miejsc)
- technik agrobiznesu –  Technikum Agrobiznesu w St. Brześciu (30 miejsc) w Marysinie (30 miejsc)
- technik rolnik po ZSZ – Wiecz.Tech.Rolnicze w Kowalu ( 30 miejsc)
- technik żywienia i gospodarstwa domowego – Techn. Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Kowalu (30 miejsc)
- technik informatyki  - Szkoła Policealna w St. Brześciu( 30 miejsc)
- technik mechanizacji rolnictwa- Techn.Mechanizacji Rolnictwa po ZSZ w St. Brześciu (30 miejsc).
W Zasadniczych Szkołach Zawodowych
- mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych – St. Brześć( 30 miesc), Kowal (30 miejsc),Chodecz(30 miejsc)
kształcenie w niżej wymienionych zawodach przebiega w klasach wielozawodowych;
- sprzedawca - Kowal, Lubraniec, Izbica Kuj.
- piekarz - Lubraniec, Izbica Kuj.
- rzeźnik- wędliniarz – Lubraniec
- mechanik pojazdów samochodowych  - Lubraniec
- kucharz małej gastronomii – Lubraniec, Kowal
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych  - Lubraniec
- kelner- Lubraniec
- stolarz - Lubraniec, Izbica Kuj.
- krawiec - Lubraniec
- rolnik - Izbica Kuj. Kowal
Dyrektorzy szkół po zatwierdzeniu zadań na rok szkolny 2003/2004 podjęli szereg działań zmierzających do rozpropagowania wśród absolwentów gimnazjum możliwości dalszego kształcenia i zdobywania kwalifikacji w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego, które usytuowane są blisko miejsca zamieszkania ucznia.
Do podstawowych działań należało:
- opracowanie przez dyrektorów szkół regulaminów przyjęć uczniów do klas pierwszych, które zostały dostarczone do gimnazjów i zasady przyjęć wywieszono na tablicy ogłoszeń,
- organizowanie „DNI  OTWARTYCH” we wszystkich szkołach, podczas których młodzież zaznajamiała się z bazą szkół do zajęć teoretycznych, praktycznych i zawodowych,
- odwiedzanie pobliskich gimnazjów przez przedstawicieli nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w celu przybliżenia wizerunku szkoły i złożenia oferty edukacyjnej, a także wygłaszano pogadanki na temat preorientacji zawodowej,
- opracowanie folderów i ulotek, zamieszczanie informacji w prasie
- organizowanie  „TARGÓW ZAWODOWYCH” lub „GIEŁD ZAWODÓW” na których prezentowano oferty edukacyjne dla absolwentów szkół zawodowych i licealnych
- a ponadto Zespół Szkół i RCKU w Starym Brześciu ogłosił konkurs informatyczny dla uczniów trzecich klas gimnazjum i prezentował film o szkole.
Pragnę zaznaczyć, że nasilenie składania podań nastąpi w drugiej dekadzie maja, tym niemniej jednak informuję, że do dnia 25 kwietnia bieżącego roku rekrutacja przedstawia się następująco: Przygotowane miejsca - 905, rekrutacja - 130 podań.

Starosta Włocławski Piotr Stanny

interpelacja


Wytworzył: Piotr Stanny (5 maja 2003)
Opublikował: Bogdan Nowicki (4 maja 2004, 14:17:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1720

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij