Obwieszczenie 2


OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
Starostwa Powiatu Włocławskiego zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2024.”
Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego” są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.
W ramach procedury opracowana została Prognoza oddziaływania na środowisko, w której przeanalizowano oddziaływanie na środowisko zaplanowanych w harmonogramie zadań.
Z treścią projektu można zapoznać się w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87 – 800 Włocławek oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego http://bip.powiat.wloclawski.pl oraz w prasie o zasięgu lokalnym.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 07.10.2016 r. do dnia 28.10.2016 r.:
-        w formie pisemnej na adres: Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28,  87 – 800 Włocławek,
-        ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w godzinach pracy Urzędu,
-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  starostwo@powiat.wloclawski.pl.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu Włocławskiego.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://bip.powiat.wloclawski.pl. oraz w prasie o zasięgu lokalnym.
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Aby zapoznać się z treścią OOS kliknij tutaj (4133kB) pdf
Aby zapoznać się z treścią programu ochrony środowiska kliknij tutaj (5141kB) pdf

Wytworzył: Starosta Włocławski (10 października 2016)
Opublikował: Eugeniusz Lewandowski (11 października 2016, 09:40:34)

Ostatnia zmiana: Eugeniusz Lewandowski (11 października 2016, 10:06:04)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 258

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij