Odpowiedź na drugą interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 r.


W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas XI sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku uprzejmie informuję Pana Radnego:
W ramach prowadzonej korespondencji z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim(pismo znak WBZK.III.TM-0717-1-3/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.) wniosłem następujące uwagi          i wnioski dotyczące Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego( pismo znak: OOP.550.1.2011 z dnia 14.02.2011r.) w kwestii:                 
a) możliwości przemieszczenia w roku 2012, 1 ZRM typu S na teren Powiatu Włocławskiego (zamiast ZRM typu P) lub zwiększenia ilości zespołów typu S o jeden, zamiast 4 typu S na 5 typu S i 3 typu P.   argumentując tym , że    teren Miasta Włocławek zabezpieczają 3 ZRM typu S, a teren Powiatu Włocławskiego tylko 1  ZRM typu S. Na 1  ZRM typu S na terenie Miasta Włocławek przypada 39 263 mieszkańców  a na terenie Powiatu Włocławskiego na 1 ZRM typu S przypada 87 704 mieszkańców.
b) przy pracach na Planem na lata 2014-2016 zwróciłem się z prośbą o  zwiększenie ZRM z 8 do 10, wynikało to z faktu, że średnia liczba mieszkańców chronionych przez 1 zespół oraz liczba wyjazdów na 1 zespół była wyższa od średniej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Związane to było z tym że na terenie Powiatu Włocławskiego było odnotowanych  duży odsetek wyjazdów ZRM które przekraczały ustawowe normy czasowe. 
c) budowa i uruchomienie autostrady A-1  zmieniła warunki komunikacyjne, a także zwiększyła poziom zagrożenia wypadkami. W związku  z m. in. budową autostrady A-1 oraz wcześniejszymi założeniami Planu, wskazałem o konieczności zlokalizowanie  śmigłowca LPR na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego m. Kruszyn( podobnie jak w przypadku śmigłowca gaśniczego) co spowodowałoby zabezpieczenie południowo-wschodniej część województwa kujawsko-pomorskiego
Uwagi nie zostały uwzględnione. Brak w tym zakresie stosownej odpowiedzi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
W związku z oddaniem do ruchu autostrady A 1oraz mając na uwadze zapewnienie właściwego standardu zabezpieczenia w zakresie ratownictwa medycznego wystąpiłem z inicjatywą do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego(pismo znak: ZAB.5535.36.2014 z dnia 09.06.2014r. o ujęcie w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2016 lokalizacji śmigłowca ratowniczego na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w miejscowości Kruszyn Gmina Włocławek. Argumentowałem to następująco: wzrastająca ilość zdarzeń na drogach południowo-wschodniej części województwa, obserwowany wzrost wydarzeń na autostradzie A 1, lokalizacją 3 węzłów autostradowych na terenie Powiatu Włocławskiego, uruchomieniem lądowiska na dachu pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego we Włocławku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
Podkreśliłem że w/w lotnisko posiada infrastrukturę techniczną dla prawidłowego działania LPR co pozytywnie wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Wysoki odsetek wyjazdów ZRM które występuje na terenie Powiatu Włocławskiego przekraczający ustalone normy czasowe, w związku z tym lokalizacja śmigłowca ratowniczego w Kruszynie skróciłaby transport osób poszkodowanych do SOR.
Odpowiedź Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- negatywna(pismo znak WBZK.III.6310.7.121.2014.TM z dnia 25 czerwca 2014 r.)
Jednocześnie informuję Pana Radnego, że  w latach 2012-2014 Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie konsultował treści Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co wynika wprost z art. 21 ust.7 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
System Powiadamiania Ratunkowego określiła ustawa z dnia 22 listopada 2013r.           o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1635, z 2014r. poz. 1877, 1915). Określając zasady organizacji i funkcjonowania systemu. Na szczeblu województwa za realizację przedmiotowego projektu odpowiedzialny jest wojewoda.
Na podstawie posiadanej wiedzy uprzejmie informuję Pana Radnego, że Minister Zdrowia zaakceptował Aktualizację Nr 5 Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą m.in. utworzenia dwóch dyspozytorni medycznych zlokalizowanych  w Bydgoszczy i Toruniu w miejsce dotychczasowych 20 w terminie przewidzianym przepisami prawa.       
Zmiany w zakresie zmiany organizacji i sposobu działania systemu powiadamiania ratunkowego, a w jego   ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne leżą   w gestii ministra właściwego w zakresie administracji oraz Ministra Zdrowia wg dotychczasowych kompetencji. Dlatego tez Rada Powiatu we Włocławku skierowała stosowny apel który został przekazany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz do właściwych ministerstw przeciwstawiający się likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
Nadmieniam, że również wcześniej Samorząd Powiatu Włocławskiego był przeciwny likwidacji Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i włączenia do struktur Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku.
 Wydział właściwy starostwa zajmujący się  w/w problematyką t.j. wydział zarządzania, administracji i bezpieczeństwa nie posiada w tym zakresie stosownej korespondencji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
treść interpelacji

Starosta Włocławski
Kazimierz Kaca

Wytworzył: Starosta Włocławski (11 grudnia 2015)
Opublikował: Marta Szarecka (15 grudnia 2015, 15:28:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij