Odpowiedź na pierwsza interpelację Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 czerwca 2015 r.


W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2015 roku, dotyczącą zadania inwestycyjnego, które znajduję się w tegorocznym budżecie Powiatu Włocławskiego tj. Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś – Smólsk, które było planowane do wykonania z dofinansowania środków RPO na lata 2007 - 2013 o następującej treści:
„ Na jakim etapie jest proces uzyskania dofinansowania na tą inwestycję i w jaki sposób Zarząd Powiatu planuje powyższą inwestycję wykonać w roku bieżącym, czy w latach przyszłych? ”
uprzejmie informuję, iż pismem z dnia 7 maja 2015 r. znak WP-I-M.432.1.020.2015, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, poinformował, iż wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 oraz od km 1+342 do km 2+518” złożony przez Powiat Włocławski w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014 w ramach Działania 1.1 „Rozwój infrastruktury drogowej” schemat – Drogi lokalne, Osi priorytetowej 1. „Rozwój infrastruktury technicznej”, został skierowany do dofinansowania i jednocześnie znajduje się na poz. Nr 16 listy rankingowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18/558/15 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania.
            Jednak, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął stanowisko w dniu 15 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania kontraktacji w ramach poszczególnych osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 do wysokości limitu wg stanu na dzień 5 kwietnia 2015 r. „Zgodnie z ww. stanowiskiem Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął decyzję o niepodpisywaniu umów o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania uchwałą Nr 18/558/15 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach konkursu Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014. Oznacza to, iż umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane w przypadku posiadania środków w Działaniu 1.1 i Osi Priorytetowej 1. oraz pozytywnej opinii Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w odrębnym stanowisku po dokonaniu analizy ryzyka w zakresie zaciągania zobowiązań i konieczności ich pokrycia ze środków województwa ”.
Jednocześnie informuję, iż złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudową drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 oraz od km 1+342 do km 2+518” jest zgodny z kryteriami oceny merytorycznej określonymi w załączniku do uchwały Nr 17/2014 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 20 maja 2014 r., co oznacza, iż projekt spełnił kryteria merytoryczno – technicznej dopuszczalności projektu.
Z uwagi na powyższe, po otrzymaniu ostatecznego i rozstrzygającego stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w sprawie dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania uchwałą Nr 18/558/15 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach konkursu Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014, Zarząd Powiatu we Włocławku podejmie decyzję w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 oraz od km 1+342 do km 2+518.


Starosta Włocławski
Kazimierz Kaca

treść interpelacji
 

Wytworzył: Starosta Włocławski (14 lipca 2015)
Opublikował: Marta Szarecka (21 lipca 2015, 10:33:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij