2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 48/05 Starosty Włocławskiego z dnia 02.11.2005 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich.

Zarządzenie nr 48/05 Starosty Włocławskiego z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli formalnej  zaświadczeń lekarskich.
Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 267) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. Nr 65 poz. 743) oraz § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do spraw kontroli prawidłowości wykorzystywania  przez  pracowników  Starostwa  Powiatowego we Włocławku zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad dzieckiem bądź innym chorym członkiem rodziny oraz kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy, zwaną dalej „komisją”.

§ 2. 1. W skład komisji, o której mowa w § 1, wchodzą:
1) Andrzej Cybulski - zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego;
2) Maria Wawrzeńczak - główny  specjalista ds. kadr;
3) Katarzyna Dąbrowska-Czerwińska -  główny specjalista ds. obsługi  Rady  Powiatu   we   Włocławku   (przedstawiciel pracowników).
2. Komisja może przeprowadzać kontrolę w składzie co najmniej 2 osobowym.

§ 3. Komisja w toku swoich prac kieruje się zadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. Nr 65, poz. 743).

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje naczelnik wydziału właściwego w sprawach organizacji.

§ 5.  Traci moc zarządzenie nr 4/2002 Starosty Włocławskiego z dnia 18 kwietnia 2002 roku zmienione zarządzeniem nr 22/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16.06.2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

§ 6.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         Załącznik nr 1
                                                                                         do Zarządzenia Nr48/05
                                                                                         Starosty Włocławskiego
                                                                                         z dnia 02 listopada 2005 r.
 
 
 
 
 
.....................................................
 ( nazwa i adres pracodawcy)
 
 
 
                                          UPOWAŻNIENIE Nr ....................
                                     z dnia ...............................................
 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 25  czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyńska
(Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 267)  upoważniam niniejszym
Pana (ią) ................................................................................................................
do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy.
 
Upoważnienie jest ważne od dnia .......................................r. łącznie 
z legitymacją pracowniczą nr .................................. lub dokumentem tożsamości nr .................................. wydanym dnia .......................................  .
 
 
 
 
                                                                  ......................................................
                                                                           (podpis pracodawcy)  
 
          
 
 
 
                                                                                         Załącznik nr 2
                                                                                         do Zarządzenia nr 48/05
                                                                                         Starosty Włocławskiego 
                                                                                         z dnia 02 listopada 2005 r.
 

...........................................................
( nazwa i adres zakładu pracy)                            
                                                        
 
 
                                                       PROTOKÓŁ
 
Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, przeprowadzonej w dniu ..........................................
godz. ..............................................
przez .......................................................................................................................
 
I.  Dane dotyczące osoby kontrolowanej:
1. Nazwisko i imię ..............................................................................
2. Nr PESEL .......................................................................................
3. Miejsce zamieszkania ......................................................................
4. Miejsce pracy ..................................................................................
5. Okres orzeczonej niezdolności do pracy
od ............................................... do ..............................................
6. Numer zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy
.......................................................................................................
7. Nazwisko i imię lekarza, który wydał zaświadczenie o czasowej 
    niezdolności do pracy ......................................................................
         
II. Ustalenia osób przeprowadzających kontrolę: ...........................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

............................................................................................................... .
 
                                                                                                                                                 .......................................................
                                                                                   (podpis(y) kontrolera(ów)
 
III. Ewentualne zastrzeżenia osoby kontrolowanej lub domowników

.......................................................................................................

.......................................................................................................
 
                                                                                                                                                                             .....................................
                                                                                                      (podpis)
 


Wytworzył: Styarosta Włocławski (2 listopada 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (9 listopada 2005, 12:11:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1744

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij