2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 5/10 Starosty Włocławskiego z dnia 02.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr  5/10 Starosty Włocławskiego z dnia  2 marca   2010r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  we Włocławku, zarządza się co następuje:

§ 1.1. W Starostwie Powiatowym we Włocławku  wprowadza się  karty informacyjne zawierające opis usług  wykonywanych w urzędzie.
2. Celem wprowadzenia kart jest ułatwienie mieszkańcom Powiatu Włocławskiego dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.
3. Wykaz kart stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Karta informacyjna winna zawierać w szczególności następujące informacje:
1) nazwę usługi;
2) podstawę prawną;
3) wykaz wymaganych dokumentów;
4) wysokość opłat;
5) przewidywany termin załatwienia sprawy;
6) nazwę wydziału odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy (nr pokoju, nr telefonu, godziny pracy);
7) przysługujący tryb odwoławczy.

§ 3.1. Odpowiedzialność za treść  kart informacyjnych ponoszą naczelnicy wydziałów kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, zgodnie z ich właściwością merytoryczną.
2.Prawidłowość treści kart,  osoby o których mowa w ust. 1, potwierdzają własnoręcznym podpisem złożonym na projekcie karty.

§ 4.1. Karty informacyjne dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego – www.powiat.wloclawski.pl.
2. Karty informacyjne dostępne są w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

§ 5.1.Karty informacyjne podlegają aktualizacji, w celu zachowania zgodności informacji zawartych w kartach z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Obowiązek monitorowania zgodności kart informacyjnych z przepisami prawa oraz ich aktualizacji, ciąży na pracownikach merytorycznych wykonujących określone zadania i jest realizowany na bieżąco, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Aktualizacji podlegają informacje, o których mowa w § 2.
4. Aktualizacja kart informacyjnych może polegać na:
1) aktualizacji istniejącej karty poprzez jej zmianę;
2) wprowadzeniu nowej karty informacyjnej.
5. W celu dokonania aktualizacji o której mowa w ust. 4 pkt 1, naczelnik wydziału właściwego merytorycznie, przekazuje do wydziału właściwego w sprawach  organizacji w formie papierowej i elektronicznej zakres zmian dokonanych w karcie informacyjnej.
6. W celu dokonania aktualizacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, naczelnik wydziału właściwego merytorycznie, przygotowuje projekt karty informacyjnej, następnie przekazuje go do wydziału właściwego w sprawach organizacyjnych w formie papierowej i elektronicznej.
Projekt karty sporządzony w formie papierowej winien zawierać informacje o osobie sporządzającej oraz podpis osoby zatwierdzającej merytorycznie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 55/05 Starosty Włocławskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia  i aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aby zapoznać się z załącznikiem do Zarządzenia, należy kliknąć tutaj (55kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (2 marca 2010)
Opublikował: Bogdan Nowicki (2 marca 2010, 09:04:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1272

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij