Odpopwiedź na interpelację Pana Tomasdza Olacha złożoną na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 04.06. 2005 roku uprzejmie informuję, co następuje:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do realizacji przypisanych im zadań oświatowych - szkolnych i pozaszkolnych. Na realizację tych zadań jednostka ma zagwarantowane środki finansowe w swoich dochodach poprzez udział w części oświatowej subwencji ogólnej, określony ustawą budżetową na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 278, poz. 2755), ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz.U. Nr 286, poz. 2878). Na podstawie tych przepisów, z uwzględnieniem skali i struktury realizowanych zadań, liczby uczniów i wychowanków, stanu zatrudnienia według stopni awansu zawodowego nauczycieli, określona została kwota środków finansowych dla powiatu włocławskiego. Środki te przeznaczone zostały nie dla poszczególnych szkół czy placówek, ale dla powiatu włocławskiego realizującego zarówno zadania szkolne jak i pozaszkolne.
W przywołanym rozporządzeniu zdefiniowane zostało co się rozumie przez zadania szkolne oraz co się rozumie przez zadania pozaszkolne. Środki finansowe przekazywane Powiatowi Włocławskiemu w części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zadań pozaszkolnych przeznaczane są na wydatki związane z prowadzeniem internatów oraz z realizacją zadań pozaszkolnych powiatowych, w tym na prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i centrum kształcenia ustawicznego.
Prowadzenie liceum ogólnokształcącego jako szkoły ponadgimnazjalnej jest zadaniem szkolnym. Z tego tytułu Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki), prowadzone przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń, otrzymuje na każdego ucznia – zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty i uchwałą nr XVIII/217/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niektórym placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Powiatu Włocławskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 83, poz. 1140) – dotacje z budżetu Powiatu Włocławskiego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Włocławski. Przy określaniu wysokości należnej dotacji uwzględnia się finansowy standard A podziału subwencji, wskaźnik korygujący dla powiatu włocławskiego oraz wszystkie konieczne wagi określone przepisami wyżej cytowanego rozporządzenia oraz wskaźnikami zawartymi w przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu metryczce subwencji oświatowej na rok 2005.

Starosta Włocławski Piotr Stanny

interpelacja
 
 


Wytworzył: Starosta Włocławski (24 czerwca 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (29 czerwca 2005, 11:54:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1516

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij