Tryb sporządzania i przyjmowania

Tryb sporządzania oraz wymagania w zakresie zawartości protokołów z sesji rady powiatu, a także procedury związane z zatwierdzaniem protokołów zostały określone
w § 32 – 34 Statutu Powiatu Włocławskiego.
Oto ich treść.

„§ 32. 1. Z przebiegu obrad sporządza się zapis dźwiękowy oraz protokół nie później niż w 10 dni po jej zakończeniu. Protokół stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad. Zapis dźwiękowy ulega kasacji po zatwierdzeniu protokołu na następnej sesji.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

  1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół;

  2. stwierdzenie prawomocności obrad;

  3. odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji;

  4. ustalony porządek posiedzenia;

  5. przebieg obrad, a w szczególności: streszczenie wystąpień lub na wniosek mówcy treść jego wystąpienia, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

  6. przebieg głosowania i jego wyniki;

  7. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;

  8. podpis przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół.

§ 33. 1. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu nie później niż

do dnia rozpoczęcia następnej sesji rady. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki rozstrzyga przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu zapisu dźwiękowego przebiegu obrad.

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do rady.

3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 34. 1. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez radę uchwał, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

2. Protokół z obrad zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.”


Wytworzył: Lech Chymkowski (2 lutego 2012)
Opublikował: Elżbieta Insadowska (27 czerwca 2003, 13:42:45)

Ostatnia zmiana: Piotr Zimny (2 lutego 2012, 09:46:24)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5558

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij