2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 55/05 Starosty Włocławskiego z dnia 30.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 55/05
Starosty Włocławskiego
z dnia 30 listopada 2005r.
 
w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania w Starostwie Powiatowym we Włocławku, karty usług zawierające opis usług najczęściej wykonywanych w Starostwie.
2. Celem wprowadzenia kart jest ułatwienie mieszkańcom Powiatu Włocławskiego dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.
3. Wykaz kart stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Karta usług winna zawierać w szczególności następujące informacje:
1) nazwę usługi;
2) podstawę prawną;
3) wykaz wymaganych dokumentów;
4) wysokość opłaty;
5) przewidywany  termin załatwienia sprawy;
6) nazwę wydziału odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy (nr pokoju,
nr telefonu, godziny pracy);
7) przysługujący tryb odwoławczy.

§ 3. 1 . Odpowiedzialność za treść kart usług ponoszą naczelnicy wydziałów i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, zgodnie z ich właściwością merytoryczną.
2. Prawidłowość treści kart, osoby o których mowa w ust. 1, potwierdzają własnoręcznym podpisem złożonym na projekcie karty.

§ 4. 1. Karty usług dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego – www.powiat.wloclawski.pl.
2. Karty usług dostępne są w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

§ 5. 1. Karty usług podlegają aktualizacji, w celu zachowania zgodności informacji zawartych w kartach z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Obowiązek monitorowania zgodności kart usług z przepisami prawa oraz ich aktualizacji, ciąży na pracownikach merytorycznych wykonujących określone zadania i jest realizowany na bieżąco, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Aktualizacji podlegają informacje, o których w § 2 ust. 2.
4. Aktualizacja kart usług może polegać na:
1) aktualizacji istniejącej karty poprzez jej zmianę;
2) wprowadzeniu nowej karty usług.
5. W celu dokonania aktualizacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, naczelnik wydziału właściwego merytorycznie, przekazuje do wydziału właściwego w sprawach organizacji,
w formie papierowej i elektronicznej, zakres zmian dokonanych w karcie usług.
6. W celu dokonania aktualizacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, naczelnik wydziału właściwego merytorycznie przygotowuje projekt karty usług, następnie przekazuje go do wydziału właściwego w sprawach organizacyjnych,  w formie papierowej i elektronicznej. Projekt karty sporządzany w formie papierowej winien zawierać informacje o osobie sporządzającej oraz podpis osoby zatwierdzającej merytorycznie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Aby zapoznać się z załącznika należy kliknąć tutaj (39kB) word


Wytworzył: Starosta Włocławski (30 listopada 2005)
Opublikował: Marcin Pruchniak (30 listopada 2005, 13:14:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1668

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij