Odpowiedź na interpelację Pani Janiny Mierzwickiej złożoną na III Sesji Rady Powiatu w dniu 12.01.2007 r.

W odpowiedzi na złożoną przez Panią Radną interpelację podczas obrad III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2007 roku ''dotyczącą przedłożenia informacji na temat kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w miesiącach wrzesień- listopad 2006 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku przez Regionalną Izbę Obrachunkową"- uprzejmie informuję, że w dniach od 1l września do 2 listopada 2006r. (z uzasadnioną przerwą w dniach 9-11 października 2006r.) inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy- Jarosław Łukomski, Zbigniew Roślik i Paweł Łukaszewski przeprowadzili w Starostwie Powiatowym we Włocławku kontrolę kompleksową gospodarki finansowej obejmującej swoim zakresem następujące tematy:
I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne.
l .Dane ogólne.
2.Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.
3.Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
II. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.
l .Stan i kompletność urządzeń księgowych.
2.Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej.
3.Sprawozdawczość budżetowa.
III. Gospodarka pieniężna i rozrachunki.
l .Gospodarka środkami pieniężnymi.
2.Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
3.Rozrachunki i roszczenia.
4.Inwentaryzacja.
5.Kredyty, pożyczki, poręczenia.
IV. Wykonanie budżetu.
l .Dochody.
1.1.Subwencje i dotacje.
1.2.Inne dochody.
1.3.Dochody z majątku.
2.Przychody budżetowe.
3. Wydatki.
3.1.Wydatki bieżące.
3.2.Wydatki majątkowe.
4.Rozchody budżetowe.
V. Mienie komunalne.
1.Gospodarka nieruchomościami.
2.Gospodarka pozostałymi składnikami majątku.
3.Inwentaryzacja.
VI. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień.
l .Dotacje otrzymane w związku z realizacją zadań zleconych.
2.Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych.
3.Środki na realizację porozumień.
VII. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.
VIII. Inne ustalenia.
Okres objęty kontrolą: rok 2005 i I półrocze 2006 roku.
W skład kierownictwa jednostki w tym okresie wchodziły następujące osoby:
1)Piotr Stanny - Starosta Włocławski;
2)Ryszard Machnowski- Wicestarosta;
3)Lech Chymkowski- Sekretarz Powiatu;
4)Barbara Kubiak- Skarbnik Powiatu
oraz Urszula Polichnowska i Elżbieta Raczyńska - zatrudnione w okresie objętym kontrolą na stanowisku głównego księgowego Starostwa Powiatowego.
Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, który ze względu na jego obszerność (106 stron bez kserokopii dowodów stanowiących załączniki do protokołu) jest dostępny dla Radnych w siedzibie Starostwa Powiatowego.
Ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości zostały omówione w wystąpieniu pokontrolnym, którego kserokopię przesyłam w załączeniu.
Zał. l szt.

Starosta Włocławki Jan Ambrożewicz

Aby zapoznać się z załącznikiem należy kliknąć tutaj (18kB) word

interpelacja
Wytworzył: Starosta Włocławski (18 stycznia 2007)
Opublikował: Bogdan Nowicki (23 stycznia 2007, 10:09:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1899

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij