Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2006

Uchwała nr 639/06
Zarządu Powiatu
z dnia 9 listopada 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.[1]), art. 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[2]) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXXVII/411/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2006 rok, uchwala się, co następuje:


      § 1.1. W uchwale nr XXXVII/411/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 2005 roku, zmienionej uchwałą nr 502/06 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 stycznia 2006 roku, uchwałą nr XXXIX/341/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 marca 2006 roku, uchwałą  nr XL/448/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 12 kwietnia 2006 roku, uchwałą nr XLI/456/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 kwietnia 2006 roku, uchwałą nr XLII/462/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 maja 2006 roku, uchwałą nr 565/06 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 14 czerwca 2006 roku, uchwałą nr 568/06 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2006 roku, uchwałą nr XLIII/487/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2006 roku, uchwałą nr 570/06 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2006 roku, uchwałą nr 592/06 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 26 lipca 2006 roku, uchwałą nr XLIV/498/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2006 roku, uchwałą nr XLV/505/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 września 2006 roku, uchwałą nr 622/06 Zarzadu Powiatu we Włocławku z dnia 4 października 2006 roku oraz uchwałą nr XLVI?513/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 października 2006 roku, wprowadza się w § 2 następujące zmiany:
1) ust.1. otrzymuje brzmienie:
 
„1.Wydatki budżetu powiatu na 2006 rok w wysokości    –  43.264.256 zł
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                  -      3.762.279 zł”;
b) ust.2. otrzymuje brzmienie:
 „2. W wydatkach określonych w ust.1, wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące w wysokości                        – 38.952.272 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe w wysokości             –     16.962.725zł,
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości          –       3.459.490 zł,
c) dotacje z budżetu powiatu w wysokości           –     2.247.218 zł,
d) obsługę długu publicznego w wysokości          -           54.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości –                        4.311.948 zł,
w tym wydatki na programy funduszy strukturalnych i spójności UE w wysokości – 981.065 zł”;
      2. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
      3. W załączniku nr 3 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2006 roku i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 15 dnia od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Zarząd Powiatu w składzie:

Piotr Stanny

Ryszard Machnowski

Grażyna Sypczyńska

Janina Mierzwicka

Bogdan Domżalski

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055.
[2]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 69, poz.962, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104,  poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381.

pobierz pełną treść załączników (72kB) word


Opublikował: Magdalena Lewandowska (21 listopada 2006, 11:48:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij