2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 21/05.Starosty Włocławskiego z dnia 15.06.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad planowania dostaw, usług i robót budowlanych oraz sposobu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych związanych z


Zarządzenie nr 21/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad planowania dostaw, usług i robót budowlanych oraz sposobu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych związanych z ich realizacją w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Starosty Włocławskiego Nr 52/04 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad planowania dostaw, usług i robót budowlanych oraz sposobu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych związanych z ich realizacją w Starostwie Powiatowym we Włocławku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) głównym księgowym – należy przez to rozumieć Głównego księgowego starostwa.”;
2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W ramach prac nad projektem budżetu starostwa naczelnicy wydziałów i pracownicy starostwa, o których mowa w § 3, z zastrzeżeniem ust. 2, odpowiednio do zakresu swoich zadań, w terminie wyznaczonym przez naczelnika wydziału właściwego w sprawach finansowych, przekazują głównemu księgowemu na piśmie propozycje zadań rzeczowych i finansowych, przewidywanych do umieszczenia ich w projekcie budżetu starostwa na rok następny. Zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym, a także związane z realizacją dostaw – wymagające w toku ich realizacji zastosowania odpowiednich procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w propozycjach tych powinny być wyodrębnione.”,
b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Główny księgowy, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje na piśmie naczelnikowi wydziału właściwego w sprawach finansowych propozycję zadań  zgłoszonych w trybie ust. 1 wraz ze swoja opinią.”
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach rozwoju i promocji, w ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, sporządza odrębne zestawienie propozycji zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku obrotowym w ramach uchwalonych przez Radę Powiatu we Włocławku programów, strategii i wieloletnich planów, a także zadań o tym samym charakterze, dodatkowo zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w toku prac przygotowawczych nad projektem budżetu powiatu i przekazuje je bezpośrednio naczelnikowi wydziału właściwego w sprawach finansowych.”
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Naczelnik wydziału właściwego w sprawach finansowych, po uchwaleniu budżetu powiatu, z zachowaniem terminu określonego w odrębnych przepisach, wraz z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ustalonych w budżecie powiatu dla starostwa, przekazuje głównemu księgowemu na piśmie informację o wielkości środków zadysponowanych w budżecie starostwa na realizację na jego rzecz dostaw, usług i robót budowlanych. Główny księgowy w terminie 10 dni od otrzymania tej informacji przekazuje ją naczelnikom wydziałów i pracownikom starostwa, o których mowa w § 3 – właściwym w sprawach realizacji odpowiednich dostaw, usług i robót budowlanych.”
4) w § 8 ust. 1 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „§ 3”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 18 maja 2005 roku.


Wytworzył: Starosta Włocławski (15 czerwca 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (17 czerwca 2005, 08:35:09)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (21 czerwca 2005, 14:16:15)
Zmieniono: zmieniono datę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1539

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij