2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 37/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 01.09.2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 37/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01 września 2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W zarządzeniu nr 27/04 Starosty Włocławskiego z dnia 09 lipca 2004 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. Decyzje w sprawie korzystania przez pracownika z samochodu podejmuje Starosta Włocławski po uzyskaniu uprzedniej akceptacji naczelnika właściwego wydziału, kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej w Starostwie lub kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, wyrażonej na odpowiednim zamówieniu, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Naczelnik wydziału właściwego do spraw organizacji decyduje o kolejności realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Decyzje w sprawie korzystania z samochodu przez pracownika w sytuacji, o której mowa § 7, podejmuje naczelnik wydziału właściwego do spraw organizacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zgody Starosty Włocławskiego wymaga użycie samochodu:
1) poza terenem Powiatu Włocławskiego;
2) w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Starostwa;
3) w celu dojazdu do miejscowości, do których funkcjonują dogodne połączenia środkami komunikacji publicznej, z wyłączeniem wyjazdów w sprawach zaopatrzenia.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. O zakresie i terminie realizacji zamówienia na korzystanie z samochodu, naczelnik wydziału właściwego do spraw organizacji informuje składającego zamówienie.”
2. Załącznikowi nr 1 do zarządzenia nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia nr 37/05
Starosty Włocławskiego
z dnia 01 września 2005 r.
 
                                                                 

Włocławek dn......................200....r. 


Zamówienie na przydział samochodu osobowego

w dniu ......................od godz. ................... do dnia.................... do godz. .............

trasa jazdy od: ........................................................................................................

do ................................................................................................... km..................

do dyspozycji..........................................................................................................
(nazwisko, imię i stanowisko)

................................................................................................................................
(numer telefonu zamawiającego)

w celu .....................................................................................................................
(podać motywację)

.............................................................................................................................
............................            ...........................................            ...........................
(podpis zamawiającego)     (data i podpis osoby  podejmującej        (zgoda Starosty )*
                                        decyzję o przydziale samochodu)**
 
* Zgoda Starosty Włocławskiego, dotyczy przypadków, o których mowa w  § 5 ust. 4 zarządzenia
** Akceptacja Starosty Włocławskiego, lub naczelnika Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, w przypadku którym mowa w § 5 ust.3
 
 
Przydzielono samochód marki ............................................................................
 
nr rej. ................................na przejazd do ..............................................................
godz. ......................
 
Kierowca ................................................................................................................
 
 
 
..............................................                                       ......................................
         (podpis kierowcy)                                                         (podpis dysponenta)

 


Wytworzył: Starosta Włocławski (1 września 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (1 września 2005, 13:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1777

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij