Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej we Włocławku z dnia 23 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz grupach list w wyborach do Rady Powiatu we Włocławku zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

OBWIESZCZENIE

POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WE WŁOCŁAWKU

z dnia 23 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach list w wyborach do Rady Powiatu we Włocławku zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 142 w związku z art. 109 ust. 5 oraz art. 64la ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Powiatowa Komisja Wyborcza we Włocławku podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach list

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów:
 
Okręg Nr 1

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1. Podlewska Henryka, lat 55, zam. Guźlin
2. Agacki Kazimierz, lat 58, zam. Lubanie
3. Jaworski Jerzy Stanisław, lat 52, zam. Rzadka Wola Parcele
4. Sateja Maciej, lat 28, zam. Lubanie
5. Pawlak Hanna, lat 42, zam. Brzezie
6. Wachowska Ewa Renata, lat 24, zam. Lubanie
7. Agacińska Halina, lat 58, zam. Brześć Kujawski
8. Jabłoński Karol, lat 65, zam. Redecz Krukowy

Lista nr 2 – KW Liga Polskich Rodzin

1. Dulski Aleksander Piotr, lat 49, zam. Parcele Sokołowskie
2. Kowal-Dobiecka Iwona Małgorzata, lat 36, zam. Brześć Kujawski
3. Humańska Małgorzata, lat 39, zam. Machnacz
4. Kamionka Lucjan Stanisław, lat 47, zam. Brześć Kujawski
5. Czerwiński Ryszard Waldemar, lat 76, zam. Wieniec
6. Alabrudziński Janusz, lat 44, zam. Machnacz

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Osiński Waldemar, lat 40, zam. Rzadka Wola Parcele
2. Kieszkowski Przemysław, lat 32, zam. Probostwo Górne
3. Kalinowski Lech Andrzej, lat 56, zam. Wieniec Zalesie
4. Krawczyk Jadwiga, lat 56, zam. Brześć Kujawski

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP

1. Czyżniejewski Mariusz, lat 38, zam. Brześć Kujawski
2. Krzyżańska Larysa, lat 37, zam. Lubanie
3. Balcerak Przemysław, lat 21, zam. Brześć Kujawski
4. Błaszczyk Rafał, lat 26, zam. Brześć Kujawski

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

1. Brzeczkowski Tadeusz, lat 69, zam. Brześć Kujawski
2. Najberg Daniel Adam, lat 54, zam. Brześć Kujawski
3. Szmajda Włodzimierz, lat 53, zam. Brześć Kujawski
4. Porański Paweł Piotr, lat 44, zam. Brześć Kujawski
5. Chełminiak Robert Arkadiusz, lat 36, zam. Brześć Kujawski
6. Jaroszewski Piotr Waldemar, lat 43, zam. Brześć Kujawski
7. Roszak Andrzej, lat 53, zam. Wieniec
8. Wujkiewicz Andrzej Jan, lat 47, zam. Brześć Kujawski

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1. Borkowski Władysław Wojciech, lat 52, zam. Stary Brześć Parcele
2. Głowacki Tomasz Wojciech, lat 43, zam. Lubanie
3. Makowski Eugeniusz, lat 60, zam. Ustronie
4. Kordowski Piotr Henryk, lat 46, zam. Wieniec Zdrój
5. Koncikowski Tomasz, lat 52, zam. Brześć Kujawski
6. Kwiatkowski Jan, lat 47, zam. Brześć Kujawski

Lista nr 13 – KWW Wspólnota Samorządowa

1. Krzyżanowski Zdzisław, lat 45, zam. Probostwo Górne
2. Kończyńska Ewa, lat 55, zam. Brześć Kujawski
3. Małas Paweł, lat 42, zam. Wieniec
4. Binięda Bogusław, lat 49, zam. Lubanie
5. Rogalewski Czesław, lat 57, zam. Wieniec Zalesie
6. Wilczyński Waldemar, lat 49, zam. Janowice
7. Kamiński Waldemar, lat 41, zam. Brześć Kujawski
8. Szarecki Jan, lat 59, zam. Stary Brześć

Lista nr 14 – KWW "PONAD PODZIAŁAMI"

1. Gąsiorowski Arkadiusz, lat 40, zam. Brześć Kujawski
2. Czerwiński Romuald, lat 38, zam. Siutkówek
3. Kawiński Marek, lat 51, zam. Wieniec
4. Pałczyński Stanisław, lat 44, zam. Probostwo Górne
5. Kurant Wiesław, lat 46, zam. Rzadka Wola Parcele
6. Andrzejczak Laura, lat 43, zam. Zosin
7. Chojnacka Halina, lat 49, zam. Brześć Kujawski
8. Chaberski Piotr, lat 31, zam. Lubanie

Okręg Nr 2

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1. Rybka Andrzej, lat 53, zam. Świętosław
2. Trzeciakowski Maciej, lat 38, zam. Chełmica Duża
3. Gołębiewski Roman, lat 23, zam. Kruszyn
4. Gontarski Stanisław Krzysztof, lat 44, zam. Kolonia Dębice
5. Ziółkowski Jerzy, lat 46, zam. Kruszyn
6. Radzikowski Janusz, lat 53, zam. Poddębice
7. Czaplińska Dorota, lat 36, zam. Nasiegniewo
8. Rogalski Zbigniew Ryszard, lat 44, zam. Pińczata

Lista nr 2 – KW Liga Polskich Rodzin

1. Malesa Ligia Maria, lat 28, zam. Kruszyn
2. Majerowski Marcin Zbigniew, lat 23, zam. Kruszyn
3. Spychalska Magdalena, lat 27, zam. Kruszyn
4. Waliszewska Wiesława, lat 48, zam. Chełmica Cukrownia
5. Sidwa Janina Małgorzata, lat 45, zam. Zuzałka
6. Dubacka Czesława Krystyna, lat 59, zam. Warząchewka Nowa

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Górczyński Gerard, lat 67, zam. Fabianki
2. Spychalski Andrzej, lat 45, zam. Nowa Wieś
3. Lewandowski Krzysztof, lat 49, zam. Józefowo
4. Trojanowska Maria Jolanta, lat 46, zam. Uniechowo
5. Banasiak Zdzisław Kazimierz, lat 63, zam. Smólsk
6. Komorowski Sebastian, lat 18, zam. Kruszyn
7. Falkowski Tomasz, lat 29, zam. Nasiegniewo
8. Wasieleski Jan, lat 66, zam. Skoki Małe

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP

1. Bednarek Luiza, lat 27, zam. Nowa Wieś
2. Kloska Józef, lat 52, zam. Szpetal Górny
3. Świecik Piotr, lat 23, zam. Urszulewo

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

1. Przywieczerski Mirosław, lat 46, zam. Nowa Wieś
2. Mańkowski Edward, lat 59, zam. Chełmica Cukrownia
3. Fejdowska Magdalena, lat 46, zam. Chełmica Duża
4. Szala Andrzej, lat 58, zam. Nasiegniewo
5. Michalak Jan, lat 68, zam. Dobiegniewo
6. Górczyńska Iwona, lat 32, zam. Bogucin

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1. Seklecki Mirosław Józef, lat 49, zam. Kruszyn
2. Muratow Wiktor, lat 48, zam. Smólnik
3. Kobus Piotr Sławomir, lat 41, zam. Łagiewniki
4. Kaczorowski Mirosław, lat 30, zam. Skórzno
5. Raciniewski Dawid Piotr, lat 21, zam. Skórzno
6. Drożdżewski Krzysztof, lat 42, zam. Warząchewka Polska
7. Sieradzki Mieczysław Kazimierz, lat 50, zam. Wistka Królewska

Lista nr 13 – KWW Wspólnota Samorządowa

1. Bałuta Zygmunt, lat 49, zam. Łęg Witoszyn
2. Skierman Alina, lat 55, zam. Modzerowo
3. Ejdowska Mariola, lat 44, zam. Szpetal Górny
4. Szmyt Andrzej, lat 39, zam. Gróbce
5. Raniszewski Mariusz, lat 41, zam. Chełmica Mała
6. Kolibowska Małgorzata, lat 50, zam. Warząchewka Nowa
7. Stasiak Stanisław, lat 73, zam. Poddębice
8. Białowąs Stanisław, lat 62, zam. Szpetal Górny

Lista nr 14 – KWW "PONAD PODZIAŁAMI"

1. Cichocki Ireneusz, lat 39, zam. Kruszyn
2. Kruszczyński Krzysztof, lat 49, zam. Szpetal Górny
3. Kwiatkowski Sławomir, lat 47, zam. Warząchewka Polska
4. Borzęda-Wilczura Dorota, lat 32, zam. Szpetal Górny
5. Kwiatkowski Waldemar, lat 39, zam. Kruszynek
6. Błaszkiewicz Jadwiga, lat 50, zam. Szpetal Górny
7. Pieczkowska Dorota, lat 35, zam. Zuzałka
8 .Więckowska Grażyna, lat 53, zam. Nasiegniewo

Okręg Nr 3

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1. Strzelecki Henryk, lat 61, zam. Kowal
2. Sobczak Mieczysław Wincenty, lat 60, zam. Gołaszewo
3. Sakowski Jarosław Rafał, lat 28, zam. Kłótno
4. Owsianowska Halina, lat 54, zam. Kowal
5. Meyka Janina, lat 59, zam. Grabkowo
6. Woźniak Przemysław, lat 20, zam. Kurowo Kolonia

Lista nr 2 – KW Liga Polskich Rodzin

1. Seklecki Roman, lat 49, zam. Świątkowice
2. Wilczyński Krzysztof, lat 26, zam. Dziardomice
3. Brewerski Robert, lat 37, zam. Baruchowo
4. Woźniak Lech Stanisław, lat 59, zam. Kurowo Kolonia
5. Seklecka Elżbieta, lat 45, zam. Świątkowice

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Jankowski Karol, lat 41, zam. Więsławice
2. Walczak-Tretyn Anna, lat 49, zam. Kowal
3. Wasielak Katarzyna Helena, lat 20, zam. Dąbrówka
4. Walczak Tomasz Daniel, lat 27, zam. Grabkowo
5. Zawalska Alicja, lat 43, zam. Kowal
6. Proszkiewicz Andrzej, lat 44, zam. Dębniaki

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP

1. Kościński Wiesław Andrzej, lat 62, zam. Kowal
2. Kozłowski Stefan, lat 47, zam. Rakutowo
3. Proszkiewicz Tadeusz, lat 61, zam. Kowal
4. Celmer Jan, lat 68, zam. Gołaszewo
5. Szadkowski Zdzisław, lat 56, zam. Kowal

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

1. Kierzkowski Henryk, lat 51, zam. Kowal
2. Dorsz Edyta, lat 30, zam. Kowal
3. Zając Dariusz Krzysztof, lat 39, zam. Nakonowo
4. Dedo Barbara Bożena, lat 44, zam. Krzewent
5. Brzeziński Piotr Dariusz, lat 37, zam. Zawada Piaski
6. Szatkowska Beata, lat 36, zam. Grabkowo

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1. Osiński Marek, lat 52, zam. Baruchowo
2. Trzebuchowski Marek, lat 48, zam. Kowal
3. Gołembiewski Bogdan Stanisław, lat 54, zam. Kłótno
4. Wiśniewska Grażyna, lat 48, zam. Kowal
5. Szubski Marek Franciszek, lat 54, zam. Grabkowo
6. Rudzińska Anna Jolanta, lat 34, zam. Strzały

Lista nr 13 – KWW Wspólnota Samorządowa

1. Jaskulski Marek, lat 47, zam. Rakutowo
2. Zbonikowski Piotr Jacek, lat 43, zam. Kowal
3. Łatkowski Marek, lat 58, zam. Krzewent
4. Pawłowski Bogumił, lat 64, zam. Kowal
5. Jankowski Roman, lat 45, zam. Grodztwo
6. Maślanka Paweł, lat 31, zam. Nakonowo

Lista nr 14 – KWW "PONAD PODZIAŁAMI"

1. Majewski Włodzimierz, lat 51, zam. Kłótno
2. Grudziński Piotr, lat 30, zam. Kowal
3. Jęcka Stanisław, lat 63, zam. Kowal
4. Gawłowski Jerzy, lat 56, zam. Rakutówek
5. Maślanka Marian, lat 55, zam. Więsławice Parcele
6. Tomaszewski Roman, lat 43, zam. Skrzynki

Okręg Nr 4

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1. Lewandowski Zbigniew Karol, lat 48, zam. Czerniewice
2. Rybowska Stanisława Aleksandra, lat 49, zam. Boniewo
3. Skoczylas Artur Marcin, lat 25, zam. Bodzanówek
4. Józwicki Jan, lat 60, zam. Otmianowo
5. Kierzkowski Józef, lat 57, zam. Olganowo
6. Górski Grzegorz, lat 36, zam. Szatki

Lista nr 2 – KW Liga Polskich Rodzin

1. Szarecka Marzena Jadwiga, lat 40, zam. Śmiłowice
2. Pawłowski Mirosław, lat 42, zam. Łączewna
3. Lewandowska Irena, lat 56, zam. Smólsk
4. Dobiecki Roman, lat 39, zam. Brześć Kujawski

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Chojnacki Krzysztof, lat 47, zam. Choceń
2. Gólczyński Grzegorz, lat 45, zam. Wola Nakonowska
3. Dorsz Marek Artur, lat 28, zam. Filipki
4. Czajkowski Marcin Arkadiusz, lat 29, zam. Wichrowice
5. Szarecki Sławomir, lat 39, zam. Śmiłowice

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

1. Adamkiewicz Andrzej Jerzy, lat 51, zam. Lubomin
2. Dolatowski Arkadiusz Michał, lat 31, zam. Otmianowo
3. Łuczak Bogusław Kazimierz, lat 63, zam. Osiecz Wielki
4. Orliński Mirosław Andrzej, lat 56, zam. Śmiłowice
5. Podlaska Zofia Maria, lat 52, zam. Choceń
6. Wudarczyk Jan Czesław, lat 58, zam. Wilkowiczki

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1. Wilczyński Wiesław, lat 49, zam. Olganowo
2. Deskiewicz Roman Waldemar, lat 43, zam. Czerniewice
3. Majewska Gabriela Maria, lat 51, zam. Boniewo
4. Szaradowski Krzysztof, lat 28, zam. Borzymie
5. Lisiecki Alojzy, lat 51, zam. Borzymie

Lista nr 13 – KWW Wspólnota Samorządowa

1. Kaca Kazimierz, lat 50, zam. Księża Kępka
2. Dorabiała Marek, lat 41, zam. Osiecz Mały
3. Dezor Michał, lat 55, zam. Lijewo
4. Klockowski Zdzisław, lat 51, zam. Grójczyk
5. Donajczyk Jerzy, lat 56, zam. Czerniewice
6. Malinowski Waldemar, lat 48, zam. Choceń

Lista nr 14 – KWW "PONAD PODZIAŁAMI"

1. Góreczny Marek, lat 44, zam. Boniewo
2. Płoszaj Andrzej, lat 57, zam. Choceń
3. Nowakowski Andrzej, lat 48, zam. Kaniewo
4. Jeleń Maria, lat 42, zam. Choceń
5. Torzewski Roman, lat 35, zam. Boniewo

Okręg Nr 5

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1. Woźniak Zbigniew, lat 49, zam. Chodecz
2. Matusiak Andrzej, lat 35, zam. Wąwał
3. Rybacka Małgorzata Izabela, lat 33, zam. Nowiny
4. Mikołajewski Grzegorz Mirosław, lat 36, zam. Gocław
5. Jabłoński Mariusz, lat 24, zam. Szewo

Lista nr 2 – KW Liga Polskich Rodzin

1. Gościńska Joanna, lat 37, zam. Chodecz
2. Sikorska Ewa, lat 24, zam. Kamienna
3. Krajewski Adam, lat 43, zam. Bilno
4. Bednarski Sławomir, lat 45, zam. Kanibród

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Fijałkowska Jadwiga Helena, lat 51, zam. Chodecz
2. Dobrowolski Andrzej Jan, lat 44, zam. Lubień Kujawski
3. Gapińska Teresa, lat 45, zam. Zalesie
4. Krokowski Robert Krzysztof, lat 38, zam. Stępka
5. Mertin Grażyna, lat 42, zam. Chodecz
6. Miłkowski Jarosław, lat 38, zam. Rzeżewo

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP

1. Kwieciński Marek, lat 48, zam. Chodecz
2. Lubecka Maria, lat 58, zam. Lubień Kujawski
3. Nowakowski Krzysztof, lat 32, zam. Chodecz

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

1. Warszawski Stanisław, lat 55, zam. Narty
2. Mujta Janusz, lat 58, zam. Lubień Kujawski
3. Matusiak Kazimierz, lat 60, zam. Lubień Kujawski
4. Kielak Al-Hosam Joanna, lat 37, zam. Chodecz
5. Wesołowski Jerzy, lat 48, zam. Lubień Kujawski
6. Krupa Błażej, lat 25, zam. Końce

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1. Wierzowiecki Zygmunt, lat 47, zam. Lubień Kujawski
2. Bet Grzegorz, lat 51, zam. Zalesie
3. Wiliński Marek, lat 25, zam. Błędowo
4. Ambrożewicz Jan, lat 47, zam. Brzyszewo
5. Jabłoński Rafał Mariusz, lat 31, zam. Lubień Kujawski
6. Szałański Marek, lat 45, zam. Chodeczek

Lista nr 13 – KWW Wspólnota Samorządowa

1. Turbiak Zbigniew, lat 44, zam. Chodecz
2. Kozłowski Leszek, lat 52, zam. Lubień Kujawski
3. Korpal Jerzy, lat 43, zam. Chodecz
4. Rydzyńska Anna, lat 33, zam. Lubień Kujawski
5. Grabczyński Jarosław, lat 30, zam. Huta Chodecka

Lista nr 14 – KWW "PONAD PODZIAŁAMI"

1. Domżalski Bogdan, lat 47, zam. Lubień Kujawski
2. Lewandowski Tomasz, lat 30, zam. Chodecz
3. Łuczak Roman, lat 48, zam. Sobiczewy
4. Ziemińska Krystyna, lat 44, zam. Lubień Kujawski
5. Makowiecka Anna, lat 55, zam. Chodecz
6. Rutkowski Aleksander, lat 49, zam. Kłóbka

Okręg Nr 6

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1. Śledziński Marek Ignacy, lat 51, zam. Izbica Kujawska
2. Matusiak Karol, lat 41, zam. Skaszyn
3. Mleczko Lech Bogusław, lat 53, zam. Izbica Kujawska
4. Śmigielski Benedykt Benon, lat 51, zam. Kłobia
5. Nowakowski Paweł Wacław, lat 28, zam. Nowa Wieś
6. Zyglewski Florian Czesław, lat 40, zam. Rabinowo
7. Świątkowski Krzysztof, lat 47, zam. Augustynowo
8. Ostrowski Henryk, lat 59, zam. Kazanie

Lista nr 2 – KW Liga Polskich Rodzin

1. Kotlarz Adam Andrzej, lat 52, zam. Lubraniec
2. Majewski Waldemar, lat 60, zam. Sułkowo
3. Jagodzińska Małgorzata, lat 21, zam. Biernatki
4. Podembski Włodzimierz, lat 54, zam. Lubraniec
5. Jarmuż Mirosław Jan, lat 50, zam. Pasieka

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Stasiak Andrzej, lat 35, zam. Lubraniec
2. Fryszkowski Marek Krzysztof, lat 49, zam. Smogorzewo
3. Chrut Sławomir Tomasz, lat 38, zam. Izbica Kujawska
4. Iwańska Alina Krystyna, lat 47, zam. Izbica Kujawska
5. Spychalski Henryk Edward, lat 52, zam. Gołębin
6. Suski Arkadiusz, lat 34, zam. Izbica Kujawska
7. Świątkowski Jan, lat 54, zam. Wólka Komorowska

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP

1. Słowiński Krzysztof, lat 31, zam. Zgłowiączka
2. Pabian Piotr, lat 44, zam. Lubraniec
3. Zieliński Dariusz, lat 44, zam. Izbica Kujawska
4. Mularski Sławomir, lat 32, zam. Skaszyn
5. Stefański Mirosław, lat 38, zam. Bodzanowo

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

1. Szulc Zdzisław, lat 67, zam. Lubraniec Parcele
2. Wysocki Radosław, lat 39, zam. Błenna
3. Kałużny Eugeniusz, lat 58, zam. Gaj Stolarski
4. Czerwiński Bogumił, lat 59, zam. Lubraniec
5. Siwińska Barbara, lat 46, zam. Izbica Kujawska
6. Kujawski Henryk, lat 58, zam. Izbica Kujawska
7. Ciechanowski Sławomir, lat 41, zam. Lubraniec
8. Graczyk Marian, lat 58, zam. Lubraniec

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1. Frontczak Ryszard Marek, lat 52, zam. Augustynowo
2. Sadowski Bogdan, lat 57, zam. Izbica Kujawska
3. Radomski Wacław, lat 40, zam. Skaszyn
4. Łukasiak Emilia, lat 27, zam. Długie
5. Komorowski Tomasz, lat 20, zam. Biernatki
6. Rybińska Zofia, lat 48, zam. Rogóżki
7. Kruszczyńska Agnieszka, lat 32, zam. Wiktorowo

Lista nr 13 – KWW Wspólnota Samorządowa

1. Pawłowski Jerzy, lat 53, zam. Lubraniec
2. Kędzierski Przemysław, lat 28, zam. Izbica Kujawska
3. Budzyński Stanisław, lat 45, zam. Zgłowiączka
4. Wąsik Zbigniew, lat 35, zam. Izbica Kujawska
5. Górniewicz Krzysztof, lat 48, zam. Kłobia Nowa
6. Bącela Mirosław, lat 46, zam. Augustynowo
7. Bandyszewska Katarzyna, lat 37, zam. Redecz Wielki
8. Wróblewska Anna, lat 44, zam. Redecz Kalny

Lista nr 14 – KWW "PONAD PODZIAŁAMI"

1. Mierzwicka Janina, lat 56, zam. Lubraniec
2. Matusiak Mirosław, lat 45, zam. Chociszewo
3. Graczyk Wojciech, lat 49, zam. Izbica Kujawska
4. Witkowski Wojciech, lat 30, zam. Sułkowo
5. Bąk Rafał, lat 38, zam. Izbica Kujawska
6. Aleksiński Adam, lat 47, zam. Lubraniec
7. Marszewski Jan, lat 55, zam. Podhulanka
8. Zaparucha Elżbieta, lat 58, zam. Siemnówek


Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art. 64la ust. 1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów:

Grupa list obejmująca listy:

Lista nr 2 – KW Liga Polskich Rodzin
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Lista nr 13 – KWW Wspólnota Samorządowa

Grupa list obejmująca listy:

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
Lista nr 14 – KWW "PONAD PODZIAŁAMI"


 
Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
Wojciech Gołębiewski

 


Wytworzył: Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej (23 października 2006)
Opublikował: Marcin Pruchniak (23 października 2006, 14:29:20)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (25 października 2006, 07:43:18)
Zmieniono: poprawiono błędy literowe w nazwiskach kandydatów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9963

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij