Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Informacje udzielane są  w Wydziale Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej   w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, przy ul. Cyganka 28 -  w pokojach nr  17 i 18 (tel. 0-54 230-46-22, 230-46-24)

Ustawa  z dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska - w skrócie "Poś" (Dz. U. z 2001 r  nr 62 poz 627 z późn. zm.) stanowi, iż  każdy ma  prawo  do informacji  o środowsku i jego ochronie (art 9 Poś).
Udostępniane   informacje zostały  umieszczone    w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych    o dokumentach zawierających  informację  o środowisku  i jego  ochronie na  kartach informacyjnych  o wzorach podanych w Rozp. Min. Środowiska  z dn. 17.06.2003r.  w sprawie  określenia  wzoru  publicznie  dostępnego wykazu  danych  o dokumentach  zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie  ( Dz.U. z 2003 r nr 110 poz.1058).
Z katalogu   udostępnianych społeczeństwu  informacji o  środowisku i jego ochronie  określonym  art.19 ust. 2 i 3 Prawa ochrony  środowiska można  uzyskać  informacje  :
1 - o powiatowym  programie  ochrony  środowiska  na  lata  2004 - 2011
2 - o wnioskach na  wydanie  decyzji  oraz  wydanych decyzjach przy przedsięwzięciach dla  których  sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest fakultatywne w sprawach:
   - pozwolenia  wodnoprawne  dotyczące  wykonania  urządzeń  wodnych, poboru wód 
     podziemnych , rolniczego wykorzystania  ścieków - wydane na podstawie Prawa
     wodnego;
    - pozwolenia  na  budowę- wydane na  podstawie Prawa bodowlanego;
    - postanowienia o obowiązku sporządzenia  i zakresu  raportu oddziaływania
      przedsięwzięcia na środowisko;
3- o wnioskach  o wydanie  pozwolenia  oraz  pozwolenia :
    - zintegrowane;
    - na wprowadzenie gazów  i pyłów  do powietrza;
    - wodnoprawne na wprowadzenie  ścieków do wód lub do ziemi;
    - na wytwarzanie odpadów;
    - na emitowanie  hałasu do środowiska;
    - na emitowanie  pól  elektromagnetycznych ;
    - na pobór  wody ;
4- o raporatach o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na   środowisko;
5- o przeglądach  ekologicznych;
6- o zgłoszeniach instalacji, z której  emisja  nie wymaga pozwolenia ale  może negatywnie wpływać na  środowisko;
7- o wnioskach  i decyzjach  dotyczących :
     - zatwierdzenia programu  gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
     - zezwolenia  na prowadzenie działalności w  zakresie zbierania, transportu, odzysku
       lub unieszkodliwiania  odpadów;
8- o informacjach o wytwarzanych odpadach oraz  o sposobach  gospodarowania odpadami;
9- o dokumentach  sporządzonych  na  potrzeby ewidencji odpadów;

Informacji  udziela się  z reguły  na pisemny wniosek (art 19 ust.4 Poś)  lub  ustnie  gdy  nie wymaga  ona  wyszukiwania  i udzielana jest na miejscu (art 19 ust. 5) za wyjątkiem  spraw  objętych toczącym się  postępowaniem sądowym, dyscyolinarnym lub karnym, będących  przedmiotem  praw autorskich oraz patentowych, dokumentów  dostarczonych  przez osoby  trzecie , jeżeli nie  miały tego  obowiazku, zastrzeżonych o ich  nieudostepnianiu jak dane  o wartości handlowej, dane technologiczne itp (art 20 Poś).
Odmowa  udostępniania  informacji  następuje w drodze decyzji (art. 20 ust. 4 Poś)

W/g   Generalnego  Insp. Ochrony Danych  Osobowych  istnieje pewna granica  poufności gdyż  przekazane przez  osoby   prywatne organowi dokumenty  zostały  przekazane w pełnym zaufaniu i pod rygorem  niezałatwienia  spraw . Naczelny Sąd Administracyjny   orzekł, że  akta  indywidualnych spraw  z  zakresu  administracji publicznej  nie są  dokumentami urzędowymi  lecz sprawami  indywidualnymi   i znajdują się pod pieczą    ustawy  o ochronie  danych osobowych. Dokumentami urzędowymi są natomiast decyzje  kończące  takie sprawy  i należy je udostępniać ( patrz  ustawa z dn. 6 września 2001r o dostępie  do informacji publicznej - art 3 i art. 5- Dzu.U.nr 112 z 201r poz.1198 z późn. zm.) 

Wyszukiwanie  informacji i przeglądanie  na  miejscu  przez zainteresowanego dokumentów wyszczególnionych w  publicznie dostępnym  wykazie danych  o środowisku  i  jego  ochronie  jest bezpłatne. Natomiast  za wyszukiwanie  informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych przez  pracowników  wydziału  oraz  ich  przesyłanie pobierane są  opłaty.
Opłaty za  udostępniania  informacji określa Rozp. Min. Środowiska  z dn. 25 .02.2003r.  w sprawie  stawek opłat  za udostępnianie informacji  ośrodowisku i jego  ochronie oraz  sposobu  uiszczania  opłat  ( Dz.U. z 2003r. nr 50  poz. 435).

Kwalifikacji  przedsięwzięć dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 września 2002r. w sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć mogących  znaczączo oddziaływać  na   środowisko  oraz szczegółowych  kryteriów  związanych  z  kwalifikowaniem   przesięwzięć  do sporządzenia  raporu  o oddziaływaniu  na środowisko  (  Dz. U. z 2002r.  nr 179  poz. 1489).

                                                                            


Wytworzył: Wojciech Dzik (21 września 2004)
Opublikował: Eugeniusz Lewandowski (21 września 2004, 15:20:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Zimny (15 kwietnia 2011, 07:50:33)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17856

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij