Odpowiedź na interpelację Tomasza Olacha złożoną na XV Sesji Rady Powiatu z dnia 31.03.2004 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas obrad XV Sesji Rady Powiatu dotyczącą zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku administratora ds. informatyki, w której podnosi Pan, że na stanie w tej jednostce jest 8 komputerów i w związku z tym uważa Pan, że zatrudnienie jest dużą niegospodarnością, wyjaśniam  co następuje:
W grudniu 2002 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie został zatrudniony administrator ds. informatyki, do którego zadań należy:
1.odpowiednie konfigurowanie sprzętu komputerowego,
2.dbałość o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego,
3.administrowanie:
- systemem informacji prawnej LEX
- programem Płatnik – teletransmisja,
4. okresowy przeglądy , naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego,
5. dbanie o rozwój informacji w PCPR.
6. szkolenie kadry.
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym we Włocławku i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pracownik ten sprawuje również pieczę nad systemami komputerowymi Starostwa Powiatowego tj;
1.Zapewnia skuteczną ochronę systemów i sieci  teleinformatycznych, w tym sprzętu komputerowego zgromadzonego w Starostwie, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych lub pojedyncze dane osobowe prawnie chronione.
1. Realizuje zadania przewidziane w zarządzeniu nr 9/99 Starosty Włocławskiego z dna 03.09.1999r. w sprawie wdrożenia techniczno – organizacyjnych działań na rzecz ochrony danych osobowych występujących i przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Włocławku dla „administratora bezpieczeństwa informacji”.
2. Prowadzi sprawy związane z zabezpieczeniem sprawnego funkcjonowania, planowaniem i rozwojem informatyki w Starostwie Powiatowym, w szczególności w zakresie:
1) zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej, organizowania okresowych przeglądów , napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci,
2) ustalanie harmonogramów przeglądów, prowadzenie odpowiednich rejestrów i innej ewidencji dotyczącej działalności remontowo- eksploatacyjnej,
3) prowadzenie ewidencji programów instalowanych w poszczególnych jednostkach sprzętowych (komputerach), komputerach także nowo zakupionych programach i licencjach na potrzeby Starostwa,
4) sprawowanie nadzoru  nad przestrzeganiem przez użytkowników (operatorów) komputerów praw autorskich w stosunku do programów eksploatowanych w Starostwie,
5) organizowania i przeprowadzania wstępnych, stanowiskowych szkoleń wewnętrznych dla pracowników Starostwa dotyczących obsługi i eksploatacji komputerów i sprzętu towarzyszącego,
6) bezpośredniego uczestnictwa w pracach związanych z organizowaniem zakupów sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa, w tym określaniem jego parametrów, typu, rodzaju itp. Utrzymywanie w tym zakresie ścisłej współpracy z Naczelnikiem Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego lub wyznaczonym przez tego naczelnika pracownikiem tego wydziału,
7) administrowanie oprogramowaniem sieciowym i zabezpieczenie sprawności  funkcjonowania sieci ( system ewidencji pojazdów – EST, sieć komputerowa Novel 5.0, serwis internetowy – powiatowy portel internetowy, LEX – system informacji prawnej, panel administracyjny systemu satelitarnego prawa jazdy, system obsługi delegatur Wydziału Komunikacji).
3. Wykonuje prace należące, w świetle Zarządzenia Nr 13/03 Starosty Włocławskiego z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie prowadzenia w Starostwie Powiatowym we Włocławku internetowego serwisu informacyjnego, tworzenia i prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, udostępniania tej strony jednostkom organizacyjnym powiatu, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom oraz innym jednostkom do kompetencji i właściwości administratora internetowego serwisu informacyjnego.
W obydwu jednostkach administrator ds. informatyki sprawuje łącznie nad 70 zestawami komputerowymi i funkcjonującymi w nich oprogramowaniami. Środki na zabezpieczenie zadań realizowanych przez administratora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymuje co roku w budżecie jednostki.
Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze trudno jest zgodzić si ze stwierdzeniem Pana Radnego, że cyt. „jest  to duża niegospodarność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku”.

Starosta Włocławski Piotr Stanny

interpelacja


Wytworzył: Piotr Stanny (9 kwietnia 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (6 maja 2004, 11:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1514

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij