Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pani Alicji Sadowskiej zgłoszonej na XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

W odpowiedzi na zapytanie czy są podejmowane działania zmierzające do wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora w powiecie włocławskim informuję, że możliwe jest wprowadzenie Karty Seniora Powiatu Włocławskiego. [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Mariusza Bladoszewskiego zgłoszona na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 31 marca 2016 r.

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone podczas obrad XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 31.03.2016 r. w sprawie: „mając producentów wody na terenie powiatu włocławskiego wypada, żeby radni pili miejscową wodę. [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Mariusza Bladoszewskiego zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 31 marca 2016 r.

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego skierowane do Starosty Włocławskiego podczas XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 31 marca 2016 r. dotyczące umieszczenia w gazecie Ekspresem przez powiat tekstu promującego Kartę Dużej [...]

Odpowiedź na zapytanie drugie Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2015 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego skierowane do Starosty Włocławskiego podczas XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2015 roku, dotyczące udziału Starostwa Powiatowego we Włocławku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2015 r.

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Pana Radnego podczas XII sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2015 roku w sprawie likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Jana Krzyżanowskiego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015r., uprzejmie informuję, że z uwagi na fakt, że do omawianego wypadku śmiertelnego doszło na drodze wojewódzkiej nr [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pana Piotra Stannego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24.06.2015 r.

  W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2015 roku, dotyczące wykonania drugiego etapu ciągu pieszo – rowerowego do miejscowości Wieniec przy [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Piotra Stannego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2015 roku, dotyczące zajętego przez Radę Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2015 r. Stanowiska w [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 września 2014 r.

W odpowiedzi na Pana wniosek zgłoszony podczas XXXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 września 2014 r. w sprawie uzyskanego wyniku 8-osobowej drużyny powiatu włocławskiego w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej, [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 10 września 2014 roku.

W odpowiedzi na Pana wniosek zgłoszony podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 10 września 2014 r. w sprawie udziału drużyny reprezentującej Powiat Włocławski w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej informuje, [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone podczas obrad XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 listopada 2013 roku.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego zgłoszoną podczas obrad XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 listopada 2013r. i dotyczącą wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 2626C Kaźmierzewo – Jaranowo informuję, że w roku [...]

Odpowiedź na zapytanie drugie Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 listopad 2013 r.

W związku z Pana zapytaniem skierowanym do Pana Starosty na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 listopada 2013r. o udostępnienie kserokopii dokumentów księgowych rozliczających wydatkowanie środków finansowych w dziale 750 [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone podczas obrad XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 listopada 2013 r.

W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 28 listopada 2013 roku, dotyczące przedstawienia rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na promocję domów [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2013 roku.

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2013 r. w  sprawie udziału drużyny reprezentującej powiat włocławski w II Ogólnopolskim Turnieju Siatkówki [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 17 czerwca 2013 roku

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Pana Radnego na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 r. dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2626C Kaźmierzewo – Jaranowo etap I od km 3+442 do km 4+274, etap II od [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 roku.

W odpowiedzi na Pana zapytanie zadane podczas XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 r. informuję, że System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 został wprowadzony w Starostwie Powiatowym we [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 roku

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Panią Radną na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 r. w sprawie poprawienia stanu drogi powiatowej nr 2626C Kaźmierzewo – Jaranowo na długości 1 km w miejscowości [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 roku.

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone w dniu 17.06.2013  r.  podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku uprzejmie informuję, że : Program "Mój rynek" jest realizowany w ramach Działania 321 "Podstawowe [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 marca 2013 r.

Odpowiadając na Pani zapytanie zgłoszone w trakcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku  w dniu 28 marca 2013 r. dotyczące koncepcji reorganizacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu, [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 marca 2013 roku

Na zapytanie dotyczące stanu drogi powiatowej nr 2626C Kaźmierzewo – Jaranowo w miejscowości Ustronie udzielona została odpowiedź z dnia 29.11.2012 r. nr PZD.001.4.2012 Przedmiotowa droga będzie wykorzystywana do transportu [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 marca 2013 roku

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Pana Radnego na XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 marca 2013 r. dotyczące budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski – Humlin na odcinku od ul. Krakowskiej do [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

  W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2012 r. – o następującej treści: „jak wygląda sytuacja porozumienia zawartego między Powiatem [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2012r., a zawarte w piśmie z dnia 12 czerwca 2012r. BROI.0003.4.2012, uprzejmie informuję, iż w Starostwie [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

  W odniesieniu do zapytania dotyczącego podejmowanych przez Zarząd Powiatu we Włocławku decyzji o prowadzeniu inwestycji powiatowych oznajmiam, iż podejmowane przez Zarząd Powiatu decyzje oparte są na wypracowanych i sprawdzonych już [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

  Ustosunkowując się do drugiego zapytania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Mostki – Kowal informuję, iż wkład partnerów zadania (tj. Miasto Kowal, Gmina Kowal, Gmina Włocławek) zgodnie z zawartymi z samorządami umowami [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

  Uprzejmie informuję, iż Powiat Włocławski zarówno obecnie jak i w minionych latach zrealizował szereg zadań inwestycyjnych (przebudowy oraz remonty dróg), których partnerami były poszczególne samorządy gminne. Partnerstwo [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego zgłoszone podczas XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku dotyczące rozbiórki chodnika przy drodze powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń uprzejmie [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Marka Jaskulskiego zgłoszone w dniu 23 kwietnia 2012 roku na XIV Sesji Rday Powiatu we Włocławku

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone w dniu 23.04.2012 r. podczas obrad XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku uprzejmie informuję, że podzielam Pana zaniepokojenie w zakresie zatrudnienia pracowników, skupu surowca a także dalszych [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 lutego 2012 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 lutego 2012r. w sprawie bezpieczeństwa uczestników drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin uprzejmie informuję, że [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 lutego 2012 roku

  W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się 27 lutego 2012 roku, o następującej treści :„ Jakie projekty unijne były realizowane przez powiat włocławski w okresie [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2011 roku.

  W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad X Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011 roku, głównie dotyczące wydania ostatniego numeru Gazety Powiatowej w sprawie zamieszczenia ogłoszenia na 11 [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Jadwigi Fijałkowskiej zgłoszone na IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011r. w sprawie rzekomego nierównego pod względem finansowym traktowania samorządów gmin, które przejęły zimowe [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011 roku

  W odpowiedzi na zadane pytania podczas IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku dotyczące trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie włocławskim w nawiązaniu do doniesień prasowych o nadchodzących zwolnieniach grupowych z pracy, Powiatowy [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011 roku.

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011 roku o treści:1)czym kierował się Pan Starosta przyznając nagrodę Panu Dyrektorowi LO dla dorosłych w Kowalu – [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana PIiotra Grudzińskiego zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 września 2011 roku, a zawarte w piśmie z dnia 28 września 2011 roku BROI.0003.7.2011 - uprzejmie informuję, iż [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Karola Matusiaka zgłosozne na VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2011 roku.

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 września 2011 roku, a zawarte w piśmie z dnia 28 września 2011 roku BROI.0003.7.2011 - uprzejmie informuję, iż [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku o treści:„ ilu nauczycieli złożyło wnioski i spełniało warunki podwyższenia swoich kwalifikacji [...]

Odpowiedź na zapytanie drugie pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku o treści:„czy wystąpił problem z naborem do szkół? Co zrobiono by tego problemu nie było? Jak promowano szkoły [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2011 roku, odnosząc się do głównego zapytania czy w powiecie włocławskim istnieje informacja [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2011 r.:„powołując się na §26 Statutu Powiatu Włocławskiego zwracam się z zapytaniem w [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pana Bogdana Domżalskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011r. dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Lubień Kujawski w szczególności drogi [...]

Odpowiedx na pierwsze zpaytanie Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na VI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2011 roku

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad VI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2011 roku zawarte w piśmie z dnia 05 lipca 2011 roku BROI.0003.4.2011 w załączeniu przesyłam kserokopie zakresów [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Jacka Jabłońskiego zgłosozne na VI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2011 roku

  W odpowiedzi na zapytania złożone podczas VI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2011 r., dotyczące projektów realizowanych przez Powiat Włocławski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Bogdana Sadowskiego zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2011 roku

  W odpowiedzi na zapytanie złożone podczas V Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2011 r., dotyczące możliwości łączenia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy z funkcją Przewodniczącego gminnego [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 kwietnia 2011 roku

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad V Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2011 roku uprzejmie informuję,  iż uchwałą Nr III/54/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21.02.2011 [...]

odpowiedź na zapytanie Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rday Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 08 kwietnia 2011 roku zawarte w piśmie z dnia 11 kwietnia 2011 roku BROI.0003.2.2011 uprzejmie informuję, iż został [...]

odpowiedź na pierwsze zapytanie Pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

  W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2011 roku, dotyczące :pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu we Włocławku na posiedzeniu w dniu 30 marca [...]

Odpowiedź na zapytanie drugie Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

     W odpowiedzi na złożone zapytania podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2011 roku, w sprawach:funkcjonowania oświaty podstawowej i gimnazjalnej na terenie Gminy [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

  W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2011 roku, głównie dotyczącego odbytego 2 kwietnia 2011 roku w Katedrze Włocławskiej koncertu [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone podczas III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 21 lutego 2011 roku o treści:"jakie były konkretne zalecenia, wnioski wystosowane do Wielofunkcyjnej Placówki [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas III Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 21 lutego 2011 r. w sprawie podania, który z pracowników lub grupa pracowników przyczyniła się do opracowania Regulaminu [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad III Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się 21 lutego 2011 roku, zawarte w piśmie z dnia 23 lutego 2011r. znak OOP.0003.1.2011 w sprawie udzielenia informacji na temat: [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone podczas obrad III Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 21 lutego 2011 roku dotyczące sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2010 roku.

  Włocławku w dniu 22 grudnia 2010 roku dotyczące wmontowania polbruku w chodnik przy drodze powiatowej nr 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal (ul. Kopernika) uprzejmie informuję, że pismem z dnia 9 grudnia 2010 r. Burmistrz Miasta [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Jaskulskiego zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2010 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad II Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 22 grudnia 2010 roku dotyczące wmontowania polbruku w chodnik przy drodze powiatowej nr 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal (ul. [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXXIV Sesji Rday Powiatu w dniu 27 września 2010 roku

W związku z pytaniem Pani Radnej zgłoszonym podczas obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 września 2010 roku uprzejmie informuję, że termin podpisania aktu notarialnego został ustalony na dzień 12 [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XXXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2010 roku.

  W odpowiedzi na Pana zapytanie podczas obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 września 2010r. w kwestii zajętego stanowiska przez Starostwo Powiatowe w sprawie zgłoszonego przez mieszkańców ulicy [...]

Odpowiedź na zapytanie trzecie Pani Jadwigi Błaszkiewicz na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złozone podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2010 roku o treści:  "Jakie dodatkowe koszty osobowe ponosi Starostwo Powiatowe w związku z wyodrębnieniem LO dla [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłosozne na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku.

  Odpowiadając na Pani zapytanie dotyczące wykreślenia w umowie cywilnoprawnej punktu „zastępstwo procesowe przed sądami" zawartej z mecenasem Panem Andrzejem Wróblewskim zgłoszone podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2010 roku dotyczące „postępu prac przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn – [...]

Odpowiedź na zapytanie trzecie pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2010 roku, głównie dotyczące nie zamieszczenia przez Wydawcę, pełnego zapisu stanowiska Zarządu Powiatu we [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2010 roku dotyczące „terminu poprawienia usterek na drodze powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek'' [...]

Odpowiedż na zapytanie pierwsze Pani Jadwigi Błaszkiewicz złożone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  W związku z pytaniem Pani Radnej zgłoszonym podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2010r. uprzejmie informuję, że nie został zawarty akt notarialny na mocy którego miała nastąpić [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2010 roku o treści:"Jakie są wyniki tegorocznych matur w szkołach prowadzonych przez Powiat Włocławski"uprzejmie [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Panią na ostatniej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2010 roku, w załączeniu przesyłam odpowiedź udzieloną przez Pana Dyrektora ZS im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na XXXII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2010 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXXII Sesji rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 kwietnia 2010 roku dotyczące dotyczące “materiałów pozyskanych z rozbiórki chodników przy drodze powiatowej nr 2909 [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pani Janiny Miezrwickiej zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  Odpowiadając na zapytanie o stan prawny nieruchomości położonej w Skokach Dużych gmina Włocławek informuję, że nieruchomość będąca przedmiotem zapytania nie stanowi mienia Powiatu Włocławskiego, a jest własnością Skarbu [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku dotyczące niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego przez Pana Macieja Zielińskiego oraz korespondencji jaka wywiązała się pomiędzy Starostwem [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2009 roku: „czy prowadzona jest kontrola zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin...? Powiatowy Zarząd [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pana Zdzisława Krzyżanowskiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego o „przyczynę przesunięcia terminu realizacji remontu grobli w miejscowości Nowy Młyn na rok 2010?” uprzejmie informujemy, iż przesunięcie terminu przetargu wynikało z konieczności wszczęcia [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Zdzisława Krzyżanowskiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2009 roku: „na jakim etapie są prace prowadzone na drodze powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal oraz na drodze 2902C [...]

odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2009 roku.

  W odpowiedzi na złożone zapytanie podczas obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 listopada 2009 roku uprzejmie informuję, że :1. I etap Powiatowej Akcja pod nazwą „ STOP - WYPADKOM - ŻYJMY BEZ [...]

Odpowiedź na piersze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone w okresie między sesjami w dniu 16 listopada 2009 roku

  Odpowiadając na Pani pytania zawarte w piśmie z dnia 16.11.2009 r. uprzejmie informuję, że całość dokumentacji (dokumenty dotyczące przetargu, kosztorys, umowa, protokóły odbioru) znajdują się w posiadaniu Dyrektora Zespołu [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2009 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie złożone podczas obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 listopada 2009 r: „ w sprawie złożonego pisma do Starosty Włocławskiego z pytaniami w sprawie remontu i zasiedlenia domu ogrodnika w [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2009 roku.

  W związku ze zgłoszonym zapytaniem podczas obrad XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 24 września 2009 r., o treści:„na jakim etapie jest opracowywanie Powiatowego Programu Ochrony nad [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2009 roku.

  W odpowiedzi na Pani zgłoszoną w dniu 21 kwietnia 2009 r. podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku uprzejmie informuję, że moim zdaniem nie zachodzi konieczność wprowadzania zmian do uchwalonych przez Radę Powiatu we [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłosozne na XXVI Sesji Rday Powiatu w dniu 10 sierpnia 2009 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu l0 sierpnia 2009 roku o treści:"Radny poinformował, że w Izbicy Kujawskiej odbył się przetarg na budowę sali gimnastycznej. [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 10 sierpnia 2009 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 10 sierpnia 2009 roku dotyczące „zagospodarowania odzyskiwanych materiałów rozbiórkowych z przebudowy drogi powiatowej nr 2904 [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na XXV Sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2009 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas XXV Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2009r. we Włocławku dotyczące „ Zarządzenia Nr 21/09 Starosty Włocławskiego z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie powołania [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXV Sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2009 roku.

  Odnośnie zapytania „ od kiedy planowane jest wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia członkom zespołu mającego za zadanie wdrożyć system ISO. Czy to będzie tak jak jest zapisane w Zarządzeniu Nr 21/09 Starosty Włocławskiego, tj. od [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXV Sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2009 roku.

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas XXV Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2009 r. we Włocławku w sprawie dotyczącej „ udostępnienia, poświadczonych „za zgodność z oryginałem” kserokopii oświadczeń [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2009 roku

  W odpowiedzi na Pani zgłoszoną w dniu 21 kwietnia 2009 r. podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku uprzejmie informuję, że moim zdaniem nie zachodzi konieczność wprowadzania zmian do uchwalonych przez Radę Powiatu we [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 marca 2009 roku

  Odpowiadając na Pani zapytanie zgłoszone podczas obrad XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 25 marca 2009r. dotyczące brakującego zarządzenia nr 5 z 2009 roku, uprzejmie informuję, iż w dniu 12 lutego 2009 [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXII Sesji Rday Powiatu w dniu 25 marca 2009 roku.

  Odpowiadając na Pani zapytanie dotyczące Powiatowego Rzecznika Konsumentów zgłoszone podczas obrad XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 25 marca 2009r. uprzejmie informuję, że do dnia 21 marca 2009 roku [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pana Jerzego Donajczyka zgłosozne na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku

  W odpowiedzi na zapytanie skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku „czy prawdą jest, że radna Mierzwicka wynajmuje w ramach działalności gospodarczej mieszkanie obcej osobie i bierze z tego jakieś określone [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku podczas obrad XIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 16.12.2008 r. dotyczące „że do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  Nawiązując do zapytania skierowanego do Wydziału Środowiska w piśmie z dnia 18.12.2008 r. znak: OOP.0045-10/08 uprzejmie informuję, że opracowany został PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERENIE [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłosozne na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  W związku ze zgłoszonym zapytaniem Pani Radnej podczas obrad XIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 16 grudnia 2008 r. o treści:„powiat ma ustawowo określone obowiązki dotyczące opieki nad zabytkami. Radna zapytała kiedy [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie podczas obrad XIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 16 grudnia 2008 roku „na jaki cel zostały przeznaczone środki w kwocie 2.800 zł w § 4300 - zakup usług pozostałych ?", ujęte we wniosku [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  W odpowiedzi na zgłoszone podczas XIX Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 16.12.2008 r. zapytanie dotyczące „że w czasie obrad ostatniej Sesji Rady Powiatu zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zasadności zatrudnienia Pana [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie podczas obrad XIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 16.12.2008 r. „jakie organizacje i jakie organy zgłaszały Panu Staroście kandydatów na członków Powiatowej Rady [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie podczas obrad XIX Sesji Rady Powiaty we Włocławku w dniu 16 grudnia 2008 r., z którego wynikało, że Pan Radny „jest w posiadaniu opinii prawnej dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie powierzenia [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

  W odpowiedzi na Pana zapytanie, zgłoszone podczas obrad XVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 19 listopada 2008 roku dotyczące „ na jakiej zasadzie został powołany koordynator i czy były jakieś opinie [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 18 listopada 2008 roku.

  Odpowiadając na pytanie postawione podczas obrad XVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 18 listopada 2008 r. dotyczące powołania Pana Marka Golasińskiego na p.o. Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 18 istopada 2008 roku.

  Na pytania postawione podczas obrad XVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 18 listopada 2008 roku - o przypadki w jakich ustawodawca dopuszcza powierzenie pełnienia obowiązków naczelnika wydziału, a jeśli [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 7 listopada 2008 roku o treści:“czy był określony (jeśli tak, to jaki) zakres współfinansowania budowy sali gimnastycznej w [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 7 listopada 2008 roku "ile środków pozyskał powiat ze sprzedaży majątku ponieważ te środki nie są przekazywane na oświatę tylko na [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  Na złożone przez Panią zapytanie na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w sprawie ilości wybudowanych od podstaw dróg stwierdzam, że w ciągu ostatnich dwóch lat Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku nie wykonał inwestycji [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2008 roku dotyczące środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym” uprzejmie informuję, że sprawa wspólnej [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  W odpowiedzi na Pana zapytanie, zgłoszone podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 września 2008r. uprzejmie informuję, iż wszyscy kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych otrzymali podwyższenie wynagrodzeń [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Odpowiadając na Pani zapytanie, zgłoszone podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 29 września 2008r. uprzejmie informuję, iż:- wolą Zarządu Powiatu jest prowadzenie oszczędnej i gospodarnej [...]

Odpowiedź na zapytanie pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na XVI Sesjji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  W odpowiedzi na Pana zapytanie, zgłoszone podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 września 2008r. dotyczące przedstawienia wynagrodzenia Pana Piotra Jacka Zbonikowskiego Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 września 2008 roku o treści:“ w 2008 roku prowadzona jest kompleksowa kontrola we wszystkich szkołach przez Komisję [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 września 2008 roku o treści:“część subwencji ogólnej na 2008 rok dzielona jest na poszczególne jednostki samorządu [...]

odpowiedź na trzecie zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 września 2008 roku uprzejmie informuję, że przedmiotowa sprawa była tematem posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku w dniu [...]

Odpowiedź na zapytanie pana Włodzimierza Majewskiego zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 września 2008 r. dotyczące chodnika budowanego w miejscowości Skrzynki uprzejmie informuję, że cena za wykonanie 1 m2 chodnika [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 września 2008 roku przy przyjmowaniu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu od dnia 30 czerwca 2008 roku do dnia sesji [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Janina Mierzwickiej zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku

      Podczas XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku poruszyła Pani problem spotkania odbytego z mieszkańcami oficyny przy internacie w Lubrańcu w sprawie ich statusu, kierując następnie do mnie następujące zapytania: [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2008 roku dotyczące podziału pomiędzy samorządy gminne prefabrykatów do remontu i budowy chodników uprzejmie informuję, że [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

         W związku z Pani zapytaniem, zgłoszonym podczas XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2008 r., “08 maja br. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu była omawiana sprawa czynszu za [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

W związku z Pani zapytaniem, zgłoszonym podczas XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2008 r., “jakie zasoby mieszkaniowe istniejąw powiecie, czyli jakimi zasobami mieszkaniowymi dysponuje powiat oraz w jaki sposób te zasoby [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pani Ewy Kończyńskiej zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2008 roku, dotyczące zaawansowania prac na drodze powiatowej nr 2807C Osięciny-Włocławek-Wieniec uprzejmie informuję, że na [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 zcerwca 2008 roku.

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2008 roku pn. „na jakim etapie jest połączenie dróg powiatowych między Sarnówką a Jaranowem? Na jakim etapie są prowadzone [...]

Odpowiedź na zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XIV sesji Rady Powiatu w dniu 13 maja 2008 roku

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 13 maja 2008 roku, dotyczące zagrożeń spowodowanych nieusuniętymi po wycince drzew pniami w pasach drogowych uprzejmie informuję, że [...]

Odpowiedź na zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XIV Sesji rady Powiatu w dniu 13 maja 2008 roku

W odpowiedzi na zgłoszone w dniu 13 maja 2008 roku podczas obrad XIV sesji Rady Powiatu we Włocławku zapytanie dlaczego wniosek Gminy Fabianki o dotację ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na szczepienie kasztanowców nie [...]

Odpowiedź na zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 21 kwietnia 2008 roku: „czy przewidziana jest w tym roku ścinka poboczy przy drogach powiatowych...? uprzejmie informuję, że w [...]

Odpowiedź na szóste zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Uprzejmie informuję, że umowy najmu z lokatorami oficyny położonejw Lubrańcu przy ul. Kościuszki 14, zostały zawarte przez kierownika jednostki organizacyjnej powiatu – Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu. Zgodniez §5 zawartego z [...]

Odpowiedź na piąte zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone w dniu 2 kwietnia 2008 roku.

Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Lubrańcu przy ul. Kościuszki 14 odbył się zgodnie z ustaloną, na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, procedurą przetargową, w wyniku której został wyłoniony [...]

Odpowiedź na czwarte zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Uzasadnieniem zbycia całej nieruchomości w przetargu był fakt, że Zarząd Powiatu wyczerpał procedurę mającą na celu wydzielenie z działek nr 638 i 639 budynków, w których znajdowały się lokale mieszkalne, które Zarząd zamierzał [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Opis nieruchomości zawarty w Akcie Notarialnym z dnia 28 czerwca 2007r. Rep. A Nr 10208/2007 zaczerpnięty został przez notariusza sporządzającego ten akt z przedłożonego operatu szacunkowego. Natomiast kwestia opisów części [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Nieruchomość została sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg przeprowadzono zgodnie z procedurą ustaloną na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu  Nr 613/06 z dnia 19 września 2006r. przeznaczona została do sprzedaży cała nieruchomość, stanowiąca zespół dworsko-pałacowy, szczegółowo opisana w wykazie nieruchomości przeznaczonej do [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na Pana zapytanie, zgłoszone podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008r. dotyczące „czy prawdą jest, że w obecnej chwili trwają postępowania prokuratorskie związane z działalnością powiatu, [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na drugie pytanie zgłoszone podczas Xl Sesji Rady Powiatu we Włocławku w sprawie projektu przyznania kwoty dofinansowania większej niż wnioskowana przez ZHP Chorągiew Kujawsko — Pomorska Komenda Hufca - Włocławek Powiat [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku uprzejmie informuję, iż wielokrotnie analizowano zgodność z obowiązującym prawem, wniosków złożonych przez dyrektorów szkól, a dotyczących przyznania [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na Pana zapytanie, zgłoszone podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008r. dotyczące jaka jest sytuacja kadrowa w Wydziale Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, uprzejmie informuję, iż [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 28 lutego 2008 roku uprzejmie informuję :1.  Na wydanie dalszych numerów gazety powiatowej w miesiącu marcu br zostanie [...]

Odpowiedź na zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na Pani zapytanie, zgłoszone podczas obrad XT Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008r., dotyczące średniej płacy w Starostwie Powiatowym od 01 stycznia 2008r. z rozbiciem na pracowników (średnio) i naczelników [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Odpowiadając na Pana zapytanie złożone podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku ,jak to się stało, że w dniu 20 lutego br. do dnia, kiedy było składanie ofert był złożony jeden wniosek na organizację stołów wielkanocnych. [...]

Odpowiedź na zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

W związku ze złożonym przez Pana w trakcie obrad VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku zapytaniem dotyczącym wydatków na zakup systemu informatycznego do elektronicznej skrzynki podawczej uprzejmie wyjaśniam co następuje: Rada Powiatu w [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 września 2007 r. dotyczące braku odpowiedzi na składane przez Pana Radnego pisma do Starosty uprzejmie wyjaśniam, że Pana sprawa poruszona i opisana w [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

W   odpowiedzi   na   Pani   zapytanie   dotyczące   spraw   kadrowych   „ile   osób po wymianach odeszło, ile osób nowych jest zatrudnionych na ich [...]

Odpowiedź na zapytanie pani Jadwigi Fijałkowskiej zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym zaopatrzenie ludności w wodę należy do zadań własnych gminy.Podczas rutynowych badań wody na ujęciu miejskim w Brześciu Kujawskim, przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora [...]

Odpowiedż na trzecie zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

W związku z zapytaniem Pani Radnej złożonym podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 września 2007 roku uprzejmie informuję, że oznakowanie drogi powiatowej nr 2906 Polówka – Stary Brześć jest prawidłowe łącznie z [...]

Odpowiedz na pierwsze zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

W związku z Pani zapytaniem, zgłoszonym podczas VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r., “w sprawie remontu budynku, w którym znajduje się starostwo konkretnie chodzi o wyniki przetargu i harmonogramy realizacji działania”, [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007r.

W związku z Pana oficjalnym wystąpieniem na VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2007 roku uprzejmie informuję, że z dwóch pism jakie skierowane zostały do nas tylko na jedno zażądał [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

W odpowiedzi na trzecie zapytanie Pana Radnego, poniżej przedstawiam stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie Powiatowym we Włocławku. Aby zapoznać się z treścią tabeli należy kliknąć Starosta [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Odpowiadając na drugie Pana zapytanie, uprzejmie informuję, iż wpływ korespondencji kierowanej do Rady Powiatu jest rejestrowany w książce korespondencyjnej Przewodniczącego Rady. W okresie od 26 marca 2007r. do 20 kwietnia 2007r. [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

W odpowiedzi na pierwsze zapytanie Pana Radnego, uprzejmie informuję, iż wymienione przez Pana pismo nie wpłynęło do Starostwa Powiatowego we Włocławku. W dniu 17 kwietnia 2007r. do sekretariatu Przewodniczącego Rady wpłynęło [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

„Poprzeczny garb” w m. Modzerowo zostanie zlikwidowany w najbliższym czasie wraz z ubytkami i spękaniami nawierzchni podczas remontów dróg emulsją asfaltową i grysami (remonterem). Prace te trwają od miesiąca nieprzerwanie w [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Wycinka i utylizacja krzewów ze względu na okres wegetacji w chwili obecnej odbywa się doraźnie w miejscach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kompleksowa pielęgnacja zieleni na wymienionych przez Pana [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 czerwca 2007 roku: „jaka będzie kolejność obcinania rowów przydrożnych (...) jak będzie rozstrzygnięte drugie cięcie, [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

W odpowiedzi na złożone przez Panią Radną zapytanie podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 czerwca 2007 roku – Pani Radna “poprosiła Panią Skarbnik, aby wyjaśniła, ile Gmina Lubanie w latach 2005 i 2006 [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2007 roku wniosła Pani o pisemne uzasadnienie odrzucenia skarg złożonych przez odwołujących się, czyli Radę Rodziców i Radę [...]

Odpowiedź na zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2007 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad VI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 kwietnia 2007 roku dotyczące „ogłoszenia przetargu na prefabrykaty zgodnie z uchwałą budżetową i kiedy zostanie rozstrzygnięty?”, [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu w dniu 23.03.2007 r.

Podczas obrad V Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 23 marca 2007 roku złożył Pan zapytanie dotyczące trybu wydania Gazety Powiatu Włocławskiego „Tu i Teraz”. W związku z powyższym [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu w dniu 23.03.2007 r.

Podczas obrad V Sesji Rady Powiatu we Włocławku, które odbyło się w dniu 23 marca 2007 roku złożył Pan zapytanie związane z trybem wydania Gazety Powiatu Włocławskiego „Tu i Teraz” oraz innych ofert promocyjnych, które [...]

Odpowiedź na zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu w dniu 23.03.2007 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad V Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 23 marca 2007 roku dotyczące zasad przekazywania prefabrykatów betonowych do remontów i budowy chodników przy drogach powiatowych, [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

W odpowiedzi na Pana zapytanie, zgłoszone w dniu 22 lutego 2007 roku podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, w sprawie składowania odpadów stałych na terenie Powiatu Włocławskiego w związku z kończącym się w kilku gminach [...]

Odpowiedź na zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

W odpowiedzi na złożone przez Panią Radną zapytanie podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 22 lutego 2007 roku - Pani Radna “zapytała o artykuł w prasie z dnia 29 stycznia 2007 roku, gdzie zostało podane, iż z [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

W odpowiedni na złożone przez Pana Radnego zapytanie podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 22 lutego 2007 roku - Pan Radny “zapytał o różnicę wynikającą z podwyżki diet radnych, a także jakie stanowi to skutki [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Arkadiuisza Gąsiorowskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

W nawiązaniu do pytania zadanego przez Pana Radnego w trakcie obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, w brzmieniu: „czy prowadzone są jakiekolwiek działania w sprawie utworzenia na terenie gmin punktów obsługi interesanta [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

Podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 22 lutego 2007 r. zgłosił Pan zapytanie o plan zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Włocławskiego na lata 2007-2013, a w szczególności zapytanie o treści „Ten plan powstał, a [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

Odpowiadając, na Pana zapytanie „ czym spowodowane było rozwiązanie umowy na prowadzenie Biblioteki Publiczno-Powiatowej mającej siedzibę w Izbicy Kujawskiej i dlaczego ta biblioteka nie może pracować w takim [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 12.01.2007 r.

Podczas obrad III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2007 r. zgłosił Pan zapytanie o treści „proszę o syntetyczne przekazanie informacji ze spotkania starostów z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 20.12.2006 r.

W związku z Pana zapytaniem zgłoszonym w dniu 20 grudnia 2006 roku podczas obrad II Sesji Rady Powiatu we Włocławku, a dotyczącym „…koncepcji pracy Powiatu na najbliższy rok w kontekście dotychczasowych wypowiedzi medialnych [...]

Odpowiedź na zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 20.12.2006 r.

Podczas obrad II Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2006 roku zgłosiła Pani następujące zapytanie: „Jakie są plany odnośnie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu. Czy Zarząd [...]

Odpowiedź na zapytanie Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 20.12.2006 r.

W odpowiedzi na Pani zapytanie zgłoszone podczas obrad II Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 20 grudnia 2006 r. dotyczące „ jaka jest sytuacja w domach pomocy społecznej, ponieważ z budżetu, który został przedstawiony wynika, [...]

Odpowiedź na zapytanie Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszone na XLIV Sesji Rady Powiatu w dniu 31.08.2006 r.

W związku z Pani zapytaniem zgłoszonym w dniu 30 sierpnia 2006r. podczas obrad XLIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, w którym: “poprosiła Pani Pana Starostę, będącego jednocześnie Przewodniczącym Rady Społecznej, aby [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XLIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2006 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XLIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2006 roku dotyczące „chodników przy drogach powiatowych w gminie Izbica Kujawska. Jakiej długości i przy których [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 12.04.2006 r.

Podczas obrad XL Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 12 kwietnia 2006 roku, zgłosił Pan Radny zapytanie o treści jak wyżej, odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że: Rada Powiatu uchwałą Nr XXXVIII/348?02 z [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Edwarda Mańkowskiego zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 12.04.2006 r.

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 12 kwietnia 2006r. a dotyczące realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny – Włocławek i zabezpieczenia środków finansowych na jej [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Ireneusza Cichockiego zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 12.04.2006 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Przewodniczącego Rady Powiatu złożone podczas obrad XL Sesji  Rady Powiatu we Włocławku w dniu 12 kwietnia 2006r. dotyczące planowanego terminu wykonania remontu ubytków na drodze powiatowej nr 2907 Mostki [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Henryka Krzyżanowicza zgłoszone na XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 22.03.2006 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 22 marca 2006r. dotyczące podjęcia działań zmierzających do kompleksowej naprawy drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica [...]

Odpowiedź na zapytanie Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszone na XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 22.03.2006 r.

W odpowiedzi na zapytania Pani Radnej złożone podczas obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 22 marca 2006 r. uprzejmie informuję, że:ad. 1 W roku ubiegłym, w ramach dodatkowych środków finansowych przyznanych Powiatowemu [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Zygmunta Wierzowieckiego zgłoszone na XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 22.03.2006 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 22 marca 2006r.:”czy nie można wykorzystać potencjału więźniów przebywających w Zakładzie Karnymwe Włocławku, którzy [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 22.03.2006 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 22 marca 2006r. :”kiedy przewiduje się niwelację poboczy i czy w ogóle przewiduje się takie prace...” Kiedy się przewiduje [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Grzegorza Birrnackiego zgłoszone na XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 15.02.2006 r.

W odpowiedzi na Pana zapytanie, zgłoszone podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, o treści: „ dot. środków unijnych na budowę płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę, czy te budowle będą zaliczane jako budowle czy budowy? [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Jerzego Pawłowskiego zgłoszone na XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 15.02.2006 r.

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, o treści: „czy został sporządzony plan wycinki drzew w obrębie gminy Lubraniec, a konkretnie w miejscowości Zgłowiączka nr 5. Czy drzewa, [...]

Odpowiedź na zapytanie Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.12.2005 r.

Odpowiadając na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 grudnia 2005r. o treści: ”kto jest właściwym do załatwienia sprawy dotyczącej płatności składek członkowskich na rzecz Gminnej [...]

Odpowiedź na zapytaniePana Mirosława Orlińskiego zgłoszone na XXXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 07.12.2005 r.

Podczas obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2005r. złożył Pan zapytanie dotyczące składanej interpelacji podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, a dotyczącej spowodowania rozbiórki [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 października 2005 roku, uprzejmie informuję, że podejmowane były działania w celu realizacji uchwały nr XXIX/324/05 Rady Powiatu we [...]

Odpowiedź na zapytanie trzecie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Podczas obrad XXXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 26.10.2005r. zgłosił Pan zapytanie o treści j.w.Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Włocławku uprzejmie wyjaśnia: Działając na podstawie art. 46 ustawy z dnia 10 [...]

Odpowiedź na zapytanie czwarte Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Odpowiadając na zapytanie zgłoszone przez Pana Radnego podczas obrad XXXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 26.10.2005 r., dotyczące ,, kto zobowiązany jest do odbioru ptaków padłych na terenie Powiatu [...]

Odpowiedź na zapytanie drugie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że:Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 i pkt 11, w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Odpowiadając na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad XXXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 października 2005r. w sprawie udzielenia informacji: “czy na terenie Powiatu Włocławskiego zlokalizowane są budowle transformatorowe? [...]

Odpowiedź na zapytanie piąte Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone podczas obrad XXXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, uprzejmie informuję, że remonty cząstkowe przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów były wykonane w miesiącu wrześniu i październiku za [...]

Odpowiedź na zapytanie drugie Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 17.08.2005 r.

Odpowiadając na zapytanie zgłoszone przez Pana Radnego podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 17.08.2005r., uprzejmie informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku wykonywał już remonty [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 17.08.2005 r.

W nawiązaniu do wcześniej udzielonych Panu odpowiedzi informuję, że w tej sprawie zajęło stanowisko Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. Ze stanowiska ministerstwa wynika, iż ustalenie w [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Grzegforza Biernackiego zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 17.08.2005 r.

Odpowiadając na zapytanie zgłoszone przez Pana Radnego podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 17.08.2005r. , uprzejmie informuję, że stan tej drogi jest mi znany i jak Pan Radny słusznie zauważył, [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXII Sesji Rady Powiatu w dniu 23.06.2005 r.

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad XXXII  Sesji Rady Powiatu we Włocławku  dotyczącą cyt. „jaka jest procedura przydzielania rodzin zastępczych i czy przewiduje na przeprowadzenie wywiadu [...]

Odpowiedź na zapytanie trzecie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

Odpowiadając  na Pana  zapytanie   zgłoszone podczas  obrad XXXI Sesji Rady  Powiatu we Włocławku w dniu 4 czerwca 2005r. o  następującej  treści: „Czy  wszystkie   gminy  [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego zgłoszone podczas obrad XXXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 04.06. 2005 roku o treści:„ jakie kolejne działania zostaną podjęte przez Zarząd Powiatu, aby zrealizować średnie [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Jerzego Pawłowskiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

Odpowiadając na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad XXXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w sprawie planów zagospodarowania obiektów po Internacie w Lubrańcu oraz planów wobec mieszkańców, którzy zamieszkują lokale przy internacie, [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

Odpowiadając na zapytanie Pana zgłoszone podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Włocławskiego, która odbyła się w dniu 4 czerwca 2005 roku, dotyczące przestrzegania godzin pracy przez lekarzy zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zespole [...]

Odpowiedź na zapytanie drugie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 04 czerwca 2005r, uprzejmie informuję, że zostały przeprowadzone rozmowy z Komendantem Straży Miejskiej we Włocławku, Panem [...]

Odpowiedź na zapytanie trzecie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego zgłoszone podczas XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 marca 2005r., uprzejmie informuję, że remonty cząstkowe przy użyciu masy układanej na zimno dróg powiatowych na terenie gminy Izbica [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Pana Grzgorza Biernackiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

Odpowiadając na zapytania zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 marca 2005r., w sprawie zasad korzystania z pasa ruchu dla autobusów na przystanku w Izbicy Kujawskiej informuję, że zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 9 [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

Odpowiadając na zapytania zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 marca 2005r., w sprawie należności finansowych dla pracowników wydziału komunikacji za wdrażania systemu CEPIK informuję, iż wdrożenie systemu [...]

Odpowiedź na czwarte zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b i c w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) budowa płyt do składowania obornika oraz szczelnych zbiorników na [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 października 2004 r. czy w Powiatowym Centmm Pomocy Rodzinie były gratyfikacje i czy dotyczyły one Pana Piotra Grudzińskiego uprzejmie [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Henryka Krzyżanowicza zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Biuro Prawne, to komórka organizacyjna starostwa powiatowego, która została utworzona na mocy uchwały Nr VI/84/03 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Tomasza Olacha postawione na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Pana Radnego podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 października 2004 roku, dotyczące: „przepustu na drodze powiatowej, który utrudnia przepływ [...]

Odpowiedź druga na zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego postawione na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 08.09.2004 r.

Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone podczas obrad XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 8 09.br. dotyczące problematyki pobierania opłat z tytułu nadania numeru ewidencyjnego uprzejmie informuję, że organem właściwym do [...]

Odpowiedź pierwsza na zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego postawione na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 08.09.2004 r.

Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone podczas obrad XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 8 09.br. dotyczące wniosków o zalesienie informuję, że wnioski rolników z powiatu włocławskiego o wyrażeniu zgody na przeznaczenie [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 08.09.2004 r.

Odpowiadając na pytanie, które zgłosił Pan podczas obrad XXII Sesji Rady Powiatu, uprzejmie informuję, że działając w oparciu o podjętą uchwałę Nr XVI/185/04 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2004r., która przyjęła w Planie Rozwoju [...]

Odpowiedź trzecia na zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego postawione na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 08.09.2004 r.

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego zapytanie, uprzejmie informuję, że na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach dobiegają końca prace przygotowawcze do [...]

Odpowiedź na zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego postawione na XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 7.08.2004 r.

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego podczas obrad XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku zapytanie, uprzejmie informuję, że na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w [...]

Odpowież na zapytanie Mirosława Orlińskiego postawione na XVIII Sesji Rady Powiatu w dzniu 31.05.2004 r.

W odpowiedzi na  złożone  przez  Pana  zapytanie  podczas  XVIII  Sesji  Rady  Powiatu we  Włocławku  o treści:  „jakie działania  należy  podejmować, aby  [...]

Odpowiedź na zapytanie Grzegorza Biernackiego postawione na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 31.05.2004 r.

Odpowiadając na zgłoszone przez Pana Radnego podczas obrad XVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, dnia 31 maja 2004 roku zapytanie: „na jakim etapie jest sprawa uregulowania własności drogi Lubomin – Izbica” uprzejmie [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Edwarda Mańkowskiego postawione na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 14.04.2004 r.

Podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 14.04.2004r.  uprzejmie informuję: mając na uwadze trudności lokalowe Starostwa Powiatowego oraz kierując się ewentualnymi potrzebami w tym zakresie po wcześniejszych analizach, w [...]

Odpowiedź na zapytanie Edwarda Mańkowskiego postawione na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 14.04.2004 r.

 W odpowiedzi na pytanie, w którym Pan Radny zwraca uwagę służbom zajmującym się remontami  dróg powiatowych na nieprawidłowe ich wykonanie uprzejmie informuję, że:- technologia remontu nawierzchni masą asfaltową na zimno, [...]

Odpowiedź na zapytanie Grzegorza Biernackiego postawione na XI Sesji Rady Powiatu w dniu 29.11.2003 r.

Odpowiadając na pytanie zadane podczas obrad Sesji Rady Powiatu we Włocławku, dotyczące pobieranych opłat przy wjeździe do przychodni przy ulicy Szpitalnej, na podstawie informacji uzyskanej od dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu [...]

Odpowiedź na zapytanie Edwarda Mańkowskiego postawione na IX Sesji Rady Powiatu w dniu 10.09.2003 r.

W odpowiedzi na pytanie, wyjaśniam co następuje:1. Powiat jest jednostką samorządową wykonującą określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym na rzecz mieszkańców zamieszkujących jego terytorium. Zadania te są [...]

Odpowiedź na zapytanie Ireneusza Cichockiego postawione na IX Sesji Rady Powiatu w dniu 10.09.2003 r.

Odpowiadając na zapytanie, uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe jest za kontynuacją tej formy współpracy. Podstawowym warunkiem uzyskania przydziału materiałów na budowę nowych chodników będzie posiadanie przez zainteresowane [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Edwarda Mańkowskiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Wypowiedzenie stosunku pracy Dyrektora PCPR spowodowane nieterminowym, niezadowalającym wykonywaniem poleceń służbowych. Piastując funkcję Dyrektora zignorowała w sposób jaskrawy nałożone obowiązki w zakresie prawidłowego wykorzystywania [...]

Odpowiedź na zapytanie Ireneusza Cichockiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Uprzejmie informuję, że Rada Powiatu we Włocławku pierwszej kadencji podjęła 374 uchwały. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą nr XVIII/25/01 z dnia 28 maja 2001r. stwierdziło nieważność uchwały Rady [...]

Odpowiedź na trzecie zapytanie Grzegorza Biernackiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że począwszy od 6 maja br. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach prowadzi remonty dróg utworzoną brygadą utrzymaniową. Do dnia 18 czerwca 2003r. remonty dróg na terenie [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Grzegorza Biernackiego postawiona na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że na terenie gminy Izbica Kujawska remonty chodników prowadzone będą w miejscowościach : Izbica Kuj. i Błenna. Na powyższe zadania przewidziana jest łączna kwota 10.000 zł, za którą [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Grzegorza Biernackiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że w dniu 4 czerwca 2003r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 46 938 Izbica Kuj. – Boniewo – Borzymie II etap w miejscowościach Pasieka i [...]

Odpowiedź na zapytanie Mirosława Orlińskiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Odpowiadając na zapytanie uprzejmie wyjaśniam że wycinki drzew dokonuje się według czterech zasad w zależności od rodzaju gruntu, na którym one rosną i zapisów w ewidencji gruntów.Drzewa rosnące na gruntach leśnych wycinane są na [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Edwarda Mańkowskiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

W odpowiadając na zapytanie w sprawie zmian kadrowych w Starostwie Powiatowym uprzejmie informuję, iż bezpośrednim powodem rozwiązania stosunku pracy z Panem Maciejem Trzmielewskim była likwidacja zajmowanego stanowiska pracy będąca [...]

Odpowiedź na drugie zapytanie Henryka Krzyżanowicza postawione na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 16.04.2003 r.

Odpowiadając na zapytanie “ czy Przewodniczący Rady ma kompetencje o wypowiadania się w imieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej, stwierdzając, że RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek”, pragnę zapewnić, iż projekt uchwały Rady [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Henryka Krzyżanowicza postaiwone na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 16.04.2003 r.

W odpowiedzi na  zapytanie dotyczące wątpliwości w interpretacji § 20 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego w zakresie wysyłania materiałów radnym na sesję Rady, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu oraz rozpatrzenie [...]

Odpowiedź na zapytanie Grzegorza Biernackiego postawione na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 29.01.2003 r.

W odpowiedzi na zapytanie   informuję , co następuje:W planowanych zadaniach rzeczowych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włocławski na nadchodzący rok szkolny 2003/2004 przewiduje się nabór uczniów do klas [...]

Odpowiedź na zapytanie Ireneusza Cichockiego postawione na II Sesji Rady Powiaty w dniu 11.12.2002 r.

Działając na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Powiatu Włocławskiego, uwzględniając zgłoszone przez Pana  zapytanie, informuję, co następuje:1/ Starosta jako podmiot ustawowo umocowany, między innymi, do kierowania bieżącymi [...]

Odpowiedź na zapytanie drugie Mirosława Orlińskiego postawione na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

W odpowiedzi na zapytanie informuję co następuje:  utrzymanie oświetlenia dróg powiatowych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo Energetyczne” (Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997 r.) Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 ww. [...]

Odpowiedź na zapytanie pierwsze Mirosława Orlińskiego postawione na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2003 r.

Działając na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Powiatu Włocławskiego, uwzględniając zgłoszone przez Pana w trakcie Sesji Rady Powiatu, w dniu 11 grudnia 2002r. zapytanie dotyczące - „ czy zostały podzielone kompetencje na członków [...]

Odpowiedź na zapytanie Ewy Kopczyńskiej postawione na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Działając na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Powiatu Włocławskiego, uwzględniając Pani wolę uzyskania pisemnej odpowiedzi  informuję, że aktualny stan zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych starostwa kształtuje się [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij